Skip to main content

Het grote vn-spel

een spel van Mediaraven vzw
een spel van Mediaraven vzw

Over het spel

  • ongeveer 2 uur
  • 5 tot 30 spelers, 12 tot 16 jaar
  • onbepaald

Benodigdheden

Speelveld en pionnen

Uitleg

Speluitleg
Het speelveld is verdeeld in zeven sectoren, namelijk de zeven landen Irak, Zuid-Afrika, Rusland, Frankrijk, Nigeria, Bosnië en Zwitserland. In Irak, Zuid-Afrika, Rusland, Nigeria, Bosnië en Frankrijk bevinden zich handelsposten en in Zwitserland bevinden zich de hoofdkwartieren van de VN en de Wereldbank. Het doel van het spel is, zoals altijd in het leven, het verzamelen van zoveel mogelijk geld op je bankrekening bij de Wereldbank. De kinderen moeten proberen met de rest van hun groepje hun saldo tot grootse hoogtes te laten stijgen. Maar omdat het leven saai wordt met alleen maar handelen is er natuurlijk meer. De VN legt embargo's op. Als op een bepaald goed voor een bepaald land een embargo ligt, dan mag die bepaalde handelswaar niet meer in dat land verhandeld worden. Dit heeft tot gevolg dat de prijs in dat bepaalde land voor dat bepaalde goed zwaar stijgt, maar ook dat de blauwhelmen de kinderen op kunnen pakken wanneer ze dat goed in dat land naar binnen proberen te smokkelen.TerminologieVN De VN zit midden in het speelveld en heeft een bord waar de actuele embargo's op vermeld worden.Embargo Een verbod om een bepaald goed in een bepaald land op zak te hebben. Hierop wordt door de blauwhelmen gecontroleerd en bij overtreding van het embargo wordt een handelaar overgebracht naar Zwitserland voor berechting door het tribunaal.Tribunaal Het VN-tribunaal dat straffen toekent voor overtredingen op opgelegde embargo's.Wereldbank De plek waar het banksaldo van elk kartel wordt bijgehouden. Het kartel met het hoogste banksaldo is aan het einde van het spel ook het gelukkigste.Blauwhelm Een controleur op het gebied van embargo's die overtreders oppakt en naar het tribunaal sleept.Handelaar Persoon die gefrustreerd probeert rijk te worden.Handelspost De plek in ieder land waar goederen gekocht en verkocht kunnen worden, liefst met winst.Wisselende contactenHet is mogelijk om wapenkaartjes te kopen. Een wapenkaartje bevat de naam van een wapen en de kracht van het wapen in elk land. Het is vrij logisch dat je met een gletscher-werper in Rusland iets verder komt dan in Irak, waar je gletscher meteen wegzwemt. De kracht wordt uitgedrukt met een cijfer en het hoogste cijfer wint. Als twee handelaren van elkaar beconcurrerende groepjes elkaar tikken, wint dus de handelaar met het in dat land agressiefste wapen. De winnende partij krijgt al het geld van de verliezer. Dus niet zijn wapen of goederen.Als een blauwhelm een handelaar tikt, moet een handelaar zijn vrachtbrieven laten zien, zodat op embargo's gecontroleerd kan worden. Is de handelaar in overtreding, dan moet hij mee naar het tribunaal voor een passende berechting.The Italian Connection Natuurlijk kon de Maffia het niet laten om zich te bemoeien met de opzet van dit spel en na het overmaken van enige omkoopsommen zit dan ook een Maffia-Boss in het spel. Hier zijn wapens te koop en bovendien is er bij hem geld bij te verdienen met illegale transacties. Daarnaast rookt hij sigaren.Andere weetjesIn de gebieden rond de handelsposten mag niet getikt worden. Deze veilige gebieden zullen met afzetlint uitgezet worden. Elk groepje heeft een vrachtbrief waarop de goederen staan die zij bezitten. Bij aan- en verkoop zijn op deze brief de aantallen goederen te veranderen. Daarnaast staat er soep o.i.d. op. Voor de posten zullen er lijsten zijn met de embargo's, waarbij voor elk 20 min van de speeltijd de dan geldende embargo's staan. Zo weten de blauwhelmen of een kind in overtreding is en weten de handelsposten welke goederen tijdelijk wat duurder moeten zijn. Daarnaast is er voor elke handelspost een lijst met de bedragen waarbinnen alle goederen geprijsd moeten zijn, zodat de goederen overal ongeveer in dezelfde prijsklasse liggen. Iedere groep begint met 25,- uit te keren in 5 x 5,-

Doel
economisch inzicht verwerven, regels naleven

Omschrijving
Verzamel zo veel mogelijk geld op je rekening door handel te drijven