Skip to main content

Opkikker 2022: Werkgroep Promo

Het tweejaarlijks nationaal leidingsweekend 'Opkikker' is een van de grootste evenementen van KLJ. Daar hebben we dus heel wat helpende handen voor nodig. Wil jij mee de promocampagne van Opkikker 2022 uitwerken? Lees dan zeker verder!

Het tweejaarlijks nationaal leidingsweekend 'Opkikker' is een van de grootste evenementen van KLJ. Daar hebben we dus heel wat helpende handen voor nodig. Wil jij mee de promocampagne van Opkikker 2022 uitwerken? Lees dan zeker verder!

Wat doet de werkgroep Promo?

De werkgroep Promo bedenkt en ontwerpt al het promomateriaal dat in aanloop van en tijdens Opkikker gebruikt wordt. Enkele taken van de werkgroep zijn:

 • a.d.h.v. een huisstijl campagnebeelden ontwerpen die gebruikt worden om reclame te maken voor Opkikker.
 • promocampagnes bedenken en uitwerken om reclame te maken voor Opkikker.
 • de sociale mediakanalen van KLJ voorzien van verschillende posts, video’s en foto’s om zo reclame te maken in aanloop naar Opkikker.
 • de Opkikker-pagina’s op de KLJ-website voorzien van relevante info en updates.
 • gadgets en infobrochures bedenken en ontwerpen die tijdens Opkikker gebruikt worden of die dienen om reclame te maken.
 • tijdens Opkikker posts, video’s en foto’s voorzien om te plaatsen op de sociale mediakanalen van KLJ.
 • tijdens Opkikker op zoek gaan naar leuke verhalen en foto’s en gedurende het weekend dagelijks het deelnemerskrantje ‘Het Kwakske’ maken.

Wie zit er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit minimaal 5 vrijwilligers en een begeleidende beroepskracht (BBK). Iedereen kan lid worden van deze werkgroep, er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Je hoeft dus geen lid van een afdeling of bovenlokale vrijwilliger te zijn.

Heb je één of meerdere van onderstaande eigenschappen, dan is dat mooi meegenomen, maar zeker geen must.

 • Je bent creatief en denkt out-of-the-box.
 • Je kent Facebook en Instagram vanbinnen en vanbuiten.
 • Je kan prachtige foto’s maken.
 • Je kan overweg met grafische programma’s.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Je kan verbluffende filmpjes maken.

Een Vrijwillige Eindverantwoordelijke (VE) is de eindverantwoordelijke van de werkgroep. Deze VE werkt samen met Jonas Smeulders en Lise De Maerteleire, de begeleidende beroepskrachten (BBK).

Wat verwacht de werkgroep van haar vrijwilligers?

Jouw aanwezigheid bij vergaderingen

 • In aanloop naar Opkikker vergadert de werkgroep Promo 1 keer per maand. Na het evenement is er ook een evaluatievergadering.
 • De vergaderingen vinden ’s avonds plaats. Na overleg met de werkgroep kunnen ze ook op een ander moment van de dag plaatsvinden.
 • We verwachten van vrijwilligers dat zij aanwezig zijn op elke vergadering. Natuurlijk kan er altijd iets tussenkomen. Mits een verwittiging hoeft dit geen probleem te vormen.

Jouw engagement voor en tijdens Opkikker

 • We verwachten dat alle werkgroepleden aanwezig zijn tijdens het Opkikkerweekend.
 • We verwachten van vrijwilligers een engagement tot de evaluatievergadering na Opkikker.
 • We verwachten dat alle leden van de werkgroep de gemaakte afspraken nakomen in de afgesproken termijn.

What's in for you?

Begeleiding op maat

 • Je wordt ondersteund door een VE en een BBK.
 • Je krijgt duizenden schouderklopjes.

Materiële ondersteuning

 • Je krijgt een Omniumpolis voor je wagen als je in opdracht van KLJ rijdt.
 • Je wordt uitgenodigd voor het Opkikker-dankmoment.

Financiële tegemoetkoming

 • Je vervoerskosten worden terugbetaald.

Competenties die je verwerft

 • Je leert netwerken en ontmoet veel KLJ’ers.
 • Je leert hoe je evenementen organiseert.
 • Je leert werken in groepsverband.

Hoe ziet de jaarplanning eruit?

 • Vanaf februari/maart 2021 komt de werkgroep Promo maandelijks samen
 • Dinsdag 5 april 2022 - vrijdag 8 april 2022: Opbouw van Opkikker
 • Vrijdag 8 april 2022 - zondag 10 april 2022: Opkikker
 • Zondag 10 april 2022 - woensdag 13 april 2022: Afbraak van Opkikker
 • Evaluatievergadering
 • Bedankingsmoment

Wil je bij de werkgroep Promo?

Contacteer Jonas