Skip to main content

Opkikker 2022: Werkgroep Catering

Het tweejaarlijks nationaal leidingsweekend 'Opkikker' is een van de grootste evenementen van KLJ. Daar hebben we dus heel wat helpende handen voor nodig. Wil jij mee de catering van Opkikker 2022 verzorgen? Lees dan zeker verder!

Het tweejaarlijks nationaal leidingsweekend 'Opkikker' is een van de grootste evenementen van KLJ. Daar hebben we dus heel wat helpende handen voor nodig. Wil jij mee de catering van Opkikker 2022 verzorgen? Lees dan zeker verder!

Wat doet de werkgroep Catering?

De werkgroep Catering staat in voor de maaltijden tijdens het hele Opkikkerweekend. Enkele taken van de werkgroep zijn:

 • maaltijden voorzien voor alle deelnemers van Opkikker.
 • het buffet proactief aanvullen tijdens Opkikker.
 • de algemene orde in de eetzaal bewaken.
 • het buffet afruimen als iedereen gegeten heeft.
 • deelnemers erop wijzen dat zij hun borden, bestek, glazen en afval zelf moeten opruimen en sorteren.
 • de keuken opruimen na elke maaltijd.
 • de buffetzone zondag ombouwen voor de barbecue.
 • de afwas verzorgen.

Wie zit er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit 5 à 10 vrijwilligers en een begeleidende beroepskracht (BBK). Iedereen kan lid worden van deze werkgroep, er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Je hoeft dus geen lid van een afdeling of bovenlokale vrijwilliger te zijn.

Een Vrijwillige Eindverantwoordelijke (VE) is de eindverantwoordelijke van de werkgroep. Deze VE werkt samen met Rani Leroux, de begeleidende beroepskracht (BBK).

Wat verwacht de werkgroep van haar vrijwilligers?

Jouw aanwezigheid bij vergaderingen

 • In aanloop naar Opkikker vergadert de werkgroep Catering 1 keer per maand. Na het evenement is er ook een evaluatievergadering.
 • De vergaderingen vinden ’s avonds plaats. Na overleg met de werkgroep kunnen ze ook op een ander moment van de dag plaatsvinden.
 • We verwachten van vrijwilligers dat zij aanwezig zijn op elke vergadering. Natuurlijk kan er altijd iets tussenkomen. Mits een verwittiging hoeft dit geen probleem te vormen.

Jouw engagement voor en tijdens Opkikker

 • We verwachten dat alle werkgroepleden aanwezig zijn tijdens het Opkikkerweekend.
 • We verwachten van vrijwilligers een engagement tot de evaluatievergadering na Opkikker.
 • In de aanloop naar Opkikker organiseren we enkele knutselvergaderingen. Ook hier verwachten we werkgroepleden om een handje toe te steken.
 • We verwachten dat alle leden van de werkgroep de gemaakte afspraken nakomen in de afgesproken termijn.

What's in for you?

Begeleiding op maat

 • Je wordt ondersteund door een VE en een BBK.
 • Je krijgt duizenden schouderklopjes.

Materiële ondersteuning

 • Je krijgt een Omniumpolis voor je wagen als je in opdracht van KLJ rijdt.
 • Je wordt uitgenodigd voor het Opkikker-dankmoment.

Financiële tegemoetkoming

 • Je vervoerskosten worden terugbetaald.

Competenties die je verwerft

 • Je leert netwerken en ontmoet veel KLJ’ers.
 • Je leert hoe je evenementen organiseert.
 • Je leert werken in groepsverband.

Hoe ziet de jaarplanning eruit?

 • Vanaf april/mei 2021 komt de werkgroep Catering om de twee maanden samen, vanaf januari 2022 kan dit maandelijks zijn.
 • Dinsdag 5 april 2022 - vrijdag 8 april 2022: Opbouw van Opkikker
 • Vrijdag 8 april 2022 - zondag 10 april 2022: Opkikker
 • Zondag 10 april 2022 - woensdag 13 april 2022: Afbraak van Opkikker
 • Evaluatievergadering
 • Bedankingsmoment

Wil je bij de werkgroep Catering?

Contacteer Rani