Skip to main content

En wat met drugs?

Drugs zijn bij wet verboden. Toch kan je er in je KLJ-afdeling mee in aanraking komen. Maar hoe ga je er dan mee om?

Drugs zijn bij wet verboden. Toch kan je er in je KLJ-afdeling mee in aanraking komen. Maar hoe ga je er dan mee om?

Drugs, mag dat?

Zowel soft- als harddrugs zijn bij wet verboden. Ook cannabis is en blijft een illegaal product. Zorg er dus voor dat niemand tijdens een KLJ-activiteit drugs bezit of gebruikt, of onder invloed is. Ook is er geen plaats voor drugs in of rond je lokaal. Hou dus een oogje in het zeil vlak voor en vlak na een activiteit.

Hoe ga je om met drugs?

Af en toe gebruikt iemand drugs tijdens een KLJ-activiteit. Dat valt niet te ontkennen. Daarom zijn afspraken rond illegale drugs zeer belangrijk. Met onderstaande tips kom je al ver.

  • Maak duidelijk dat niemand drugs mag bezitten of onder invloed mag zijn. Ook niet in de buurt van het KLJ-lokaal.

  • Maak je leden bewust dat druggebruik het imago van je afdeling kan schaden. Ook als dat lid, leiding of bestuurslid drugs gebruikt buiten een KLJ-omgeving.

  • Neem meteen contact op met de ouders van het lid als je hem of haar betrapt met illegale drugs. Als de politie een minderjarige betrapt, verwittigen zij namelijk altijd de ouders.

  • Als leden illegale drugs gebruiken, wordt de leiding - juridisch gezien - aansprakelijk gesteld voor wat ze er (niet) aan deden. Je hebt vaste procedures nodig om aan te tonen dat je alles doet om drugs buiten te houden.

Meer weten over drugs?

WAT WAT is een platform dat jongeren informeert. Ook over drugs hebben ze interessante artikels.

Kijk op WAT WAT