Skip to main content

Vacature ondervoorzitter Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

8 september 2023

Wist je dat elke regio binnen KLJ een vrijwillig ondervoorzitter heeft? En wist je dat we voor Oost-Vlaanderen op zoek zijn naar eentje? Bekijk dus zeker deze vacature, want zo'n ondervoorzitterschap is echt een leuk engagement!

Wat doet zo'n regionaal ondervoorzitter precies? 

Als ondervoorzitter ben je samen met de voorzitter, proost en pedagogisch medeweker deel van de Regionale Leiding. Je zorgt mee voor een goede werking van Oost-Vlaanderen, ondersteunt afdelingen waar nodig en denkt mee na over de groeikansen voor onze mooie regio. 

Concreet wordt het volgende verwacht van een regionaal ondervoorzitter: 

 • Je draagt de missie en visie van KLJ uit;  

 • Je bent aanwezig op alle structurele vergaderingen. Dit zijn voor een regionale ondervoorzitter:   

  • 1 avond per maand het Regionaal Bestuur (RB); 

  • 1 avond per maand de Regionaal Leiding (RL); 

  • 1 weekend per jaar de Nationale Raad; 

  • 1 keer per jaar de denkdagen van het RB;

  • 1 keer per jaar de denkdagen van de RL; 

Hoelang duurt zo'n voorzitterschap? 

Een mandaat duurt twee jaar en je kan je opnieuw kandidaat stellen voor een tweede mandaat van weer twee jaar. Onze huidige ondervoorzitter, Wout Van der Hoogerstraete, eindigt zijn mandaat op 31 december 2023. Het nieuwe mandaat zal lopen van 1 januari 2024 tot 31 december 2025.  

Wie kan ondervoorzitter worden? 

Als je je kandidaat stelt, mag je niet ouder zijn dan 33 jaar. Daarnaast heb je als ondervoorzitter ook volgende eigenschappen:  

 • Je hebt ervaring als KLJ-bestuurslid; 

 • Je kan een kritische houding aannemen; 

 • Je hebt interesse in de structuur en visie van KLJ en wil dit mee uitdragen; 

 • Je kan een standpunt van de regio detecteren en vertolken;

 • Je werkt graag samen met andere gemotiveerde KLJ’ers;

 • Je wil mee het beleid maken voor Oost-Vlaanderen en nadenken over de uitdagingen voor de regio.

Wat krijg je in ruil? 

Het regionaal voorzitterschap mag dan wel een vrijwillig engagement zijn, toch krijg je er veel voor on ruil. Zo krijg je: 

 • Persoonlijke begeleiding waarbij jouw ontwikkeling centraal staat; 

 • Een onthaalgesprek: een grondige toelichting bij de functie als regionaal ondervoorzitter; 

 • Een welkomstpakket met informatie over het regionaal en nationaal bestuur, een KLJ T-shirt en een KLJ-trui; 

 • Coachingsgesprekken op ritme van de vrijwilliger; 

 • Voldoende vorming om je taak goed uit te oefenen; 

 • Jaarlijks één vormingsmoment georganiseerd door KLJ; 

 • Steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan vormingen, zowel intern als extern; 

 • Waardering voor jouw engagement; 

 • Jaarlijks een regionaal en nationaal bedankingsmoment; 

 • Materiële ondersteuning en omkadering:   

 • De medewerkerssite waar je alle relevante info vindt om op de hoogte te blijven van de dagelijkse regionale en nationale werking: verslagen, alles wat de afdelingssecretaris krijgt …; 

 • Een groot deel van de kosten die je maakt, worden door KLJ vergoed: kilometervergoeding, verzekering, gratis verblijf op denkdagen en Nationale Raad …;  

 • Een abonnement op de Hélaba, het KLJ-tijdschrift; 

 • Elke maand krijg je digitaal een nieuwsbrief met alle nieuwtjes over regionaal en nationaal; 

 • Een exitgesprek op het einde van jouw engagement. 

Stel je kandidaat 

Zie jij dit als een uitgelezen kans en wil je nog meer info? Neem dan contact op met pedagogisch medewerker Femke De Coninck via +32 488 98 55 68 of femke.deconinck@klj.be. Je kan ook meer info verkrijgen bij voorzitter van Oost-Vlaanderen Remco Mattheeuws via +32 475 34 04 23  of bij huidige ondervoorzitter Wout Van der Hoogerstraete via +32 497 16 15 46.  

Volledig overtuigd? Stel je dan voor 11 oktober 2023 kandidaat door je motivatie te mailen naar de Regionale Leiding via rloostvlaanderen@klj.be

Elke Oost-Vlaamse KLJ’er krijgt de kans zich kandidaat te stellen. Op woensdag 18 oktober zal de verkiezing doorgaan tijdens de vergadering van het Regionaal Bestuur. De regionale bestuursleden en één afgevaardigde van elke structurele werkgroep beslissen wie vanaf dan ondervoorzitter zal zijn van KLJ Oost-Vlaanderen.