Skip to main content

KLJ en de Landelijke Beweging slaan de handen in elkaar: op zoek naar kampterreinen

Nationaal

5 april 2019

Meer dan 100 Vlaamse jeugdgroepen zijn door de varkenspest op zoek naar een nieuwe kampplaats. Bij KLJ is de overlast beperkt. Maar we zetten ons graag in om andere jeugdbewegingen uit de nood te helpen. Daarom slaan we de handen in elkaar met de Landelijke Beweging en roepen we zoveel mogelijk boeren op om hun weides ter beschikking te stellen. De website soszomerkamp.be, die vandaag gelanceerd werd, kan daarbij helpen.

Heel wat afdelingen van jeugdbewegingen zitten deze zomer plots zonder kampplaats. Dat is een rechtstreeks gevolg van de maatregelen om de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in te dijken. De Ardennen zijn nu eenmaal een geliefkoosd terrein voor veel jeugdbewegingen.

Omdat KLJ onderdeel is van de Landelijke Beweging, met daarin o.a. Boerenbond, Landelijke Gilden, Groene Kring, KVLV en LRV, hebben wij rechtstreeks contact met boeren. Daarom slaat de beweging de handen in elkaar en verspreiden we massaal de oproep om weides open te stellen als kampterrein. Heb jij eventueel ruimte om een groep te ontvangen op je bedrijf?

Lees verder onder de foto.

Wat komt in aanmerking als kampterrein?

  • een kort gemaaid grasveld
  • minstens voor een gedeelte vlak (voor tenten)
  • inpasbaar in de landbouwbedrijfsvoering (makkelijk bereikbaar, geschikte bodem…)
  • bij voorkeur groter dan 1 ha (er is vooral vraag naar grote terreinen)
  • bij voorkeur rustig gelegen
  • in het ideale geval gelegen in de buurt van (zwem)water en/of een (speel)bos

Mag ik mijn weide wel als kampterrein aanbieden?

De wetgeving ruimtelijke ordening bepaalt dat in agrarisch gebied geen recreatie kan gebeuren, zoals bijvoorbeeld met een hoevecamping. De provincie Limburg laat dit wel toe onder specifieke voorwaarden, maar jeugdkampen genieten in heel Vlaanderen van een uitzonderingsregeling. Er mag namelijk gedurende maximum 75 kalenderdagen per jaar worden gekampeerd door groepen die onder toezicht van één of meer begeleiders staan. Als je je weide maximaal 75 dagen per jaar verhuurt, heb je geen enkele verplichting, behalve melden bij de burgemeester wanneer er kampen zullen doorgaan. Je moet daar dus geen toestemming voor vragen aan de burgemeester.

En wat met toeslagrechten?

Tijdelijke niet-landbouwgerelateerde activiteiten op een subsidiabel landbouwperceel of een deel ervan wijzigen de subsidiabiliteit van het perceel niet als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de activiteiten op het perceel zijn tijdelijk van aard en duren in totaal, al dan niet aaneensluitend, niet langer dan drie maanden van het kalenderjaar in kwestie;
  • op het perceel kan na elke niet-landbouw gerelateerde activiteit opnieuw een landbouwactiviteit uitgeoefend worden.

Dit betekent dat er voor betalingsrechten geen probleem is op percelen die minder dan 3 maand ingenomen worden voor jeugdkampen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kan je kampterrein aanmelden op: www.soszomerkamp.be. Uit naam van de jongeren alvast hartelijk dank!

Wil je toch nog meer info? Kijk dan eens op opkamp.be of op ambrassade.be

Specifieke vragen aan KLJ kan je dan weer kwijt op kampen@klj.be.

Wil jij je terrein openstellen?

Je kan je kampterrein aanmelden op: www.soszomerkamp.be. Uit naam van de jongeren alvast hartelijk dank!

Meld je aan!
Site by Wieni