Skip to main content

De 5 doelen van een geslaagde startdag

Nationaal

22 april 2020

Een startdag is niet zomaar de start van je werkjaar. Er zijn verschillende doelen die je bewust of onbewust tegemoetkomt. Door die doelen bewust te maken, kan je hier beter op inspelen en zal dit zijn vruchten afwerpen. In dit artikel behandelen we 5 doelen van zo'n startdag en vertellen we je wat ze betekenen.

[Dit was een workshop tijdens Opkikker, maar nie in't echt. De input van de deelnemers staat ook steeds per doel genoteerd.]

Doel 1: Leden werven

Leden werven is ongetwijfeld het belangrijkste en meest uitgesproken doel van een startdag. Je wil kinderen uit (en buiten) het dorp naar de activiteit lokken. Het grootste deel van dit doel vervul je tijdens de weken en dagen voor de startdag. Je moet dus actief promo gaan voeren. Dat kan op volgende manieren: 

 • Inventariseer de acties de je jaarlijks sowieso al doet en die weinig tijd kosten. Voer ze vervolgens uit. 
 • Bedenk daarnaast een originele en effectieve promocampagne. Hoe je dat doet, lees je op deze website onder 'Ledenwerving: nieuwe KLJ-leden vinden'.
 • Je kan kinderen fysiek ophalen bij hun thuis, bijvoorbeeld met een tractor, bus of fiets. Je kan ook verschillende haltes inlassen. 
 • Weet welke doelgroep je wil aanspreken en pas je promo daarop aan. 
 • Bekijk het ook eens vanuit de bril van je doelpubliek: Voor wat zou ik uit mijn zetel/achter mijn PC komen? Voor wat zou ik mijn kinderen naar de startdag laten gaan?

Zo gingen de deelnemers van Opkikker 2020 aan de slag met dit doel:

 • Gebruik de KLJ-broodzakken en verdeel ze via de plaatselijke bakker.
 • Maak reclame op buurtmarkten.
 • Ga flyeren (aan scholen, tijdens communies, ...) en hang affiches op.
 • Zet in op mond-tot-mondreclame.
 • Ga langs in scholen en speel er spelletjes of voer een toneeltje op.
 • Hang grote herbruikbare spandoeken op.
 • Zet in op sociale media.
 • Deel infobrochures uit aan ouders.

Doel 2: Leden binden

Als je veel nieuwe kinderen en jongeren op je startdag hebt, is het ook belangrijk om ze meteen te binden aan je afdeling. Zo blijven ze in de toekomst zeker terugkomen. Op deze manieren bind je je nieuwe leden:

 • Zorg ervoor dat potentiële leden zich meteen kunnen inschrijven tijdens de startdag. 
 • Voorzie een top-activiteit tijdens de startdag.
 • Leer de leden en hun ouders kennen (zie doel 4 en 5).
 • Speel kennismakingsspelletjes. Heb daarbij ook aandacht voor nieuwe leden die alleen komen en nog niemand kennen. Werk bijvoorbeeld ook met naamkaartjes. 
 • Doe al een kleine ledenbindingsactie. Ogelet: nog niet alles is mogelijk. Voor sommige acties heb je een groep nodig die al hechter is.) 
 • Geef je leden iets mee naar huis, zo kunnen ze nadien vertellen over je startdag of worden ze er aan herinnerd. 

Zo gingen de deelnemers van Opkikker 2020 aan de slag met dit doel:

 • Ga na de activiteit nog iets drinken met de iets oudere nieuwe leden.
 • Vraag aan de nieuwe leden of ze met iets willen helpen. Zo betrek je hen en leer je hen makkelijk kennen.
 • Sla een babbeltje met de ouders. 
 • Nodig ze tijdens een van de volgende activiteiten uit voor het ledenweekend. 
 • Zet in op groepsdynamica.
 • Zet kinderen die elkaar niet kennen samen in een groepje. 

Doel 3: Bekendheid in het dorp

Een startdag is een ideale manier om je afdeling zichtbaar te maken in het dorp. Dat werpt vruchten af op lange termijn, want als meer mensen je kennen, zal je ook meer volk lokken naar je evenementen en meer leden aantrekken. Zo maak je je afdeling zichtbaarder: 

 • Je ledenwervingscampagne draagt direct bij aan je imago/zichtbaarheid in het dorp. Wees je daar dus bewust van! Let bijvoorbeeld op schrijffouten, de kwaliteit van het drukwerk, de boodschap die je meegeeft, ... 
 • Zorg dat je promomateriaal duidelijk zichtbaar en herkenbaar (logo, huisstijl, ...) is. Verspreid het ook via zo veel mogelijk kanalen. 
 • Betrek partners bij de startdag.
 • Wees je ervan bewust dat iedereen je aan het werk ziet tijdens een doprsspel. Denk dus aan je imago! 

Zo gingen de deelnemers van Opkikker 2020 aan de slag met dit doel:

 • Zet een grote actie op poten, organiseer bijvoorbeeld een driedaagse. 
 • Deel flyers uit.
 • Gebruik steeds hetzelfde logo en een huisstijl.
 • Draag zo veel mogelijk een KLJ-uniform. 
 • Wees zichtbaar aanwezig tijdens andere evenementen in het dorp.

Doel 4: Leden leren kennen

Leer je leden kennen. Zo kan jij makkelijker inspelen op hun noden en blijven ze zeker terugkomen naar je activiteiten. Op volgende manieren kan je je leden leren kennen:

 • Laat je leden kennismaken met de leiding.
 • Activiteiten per leeftijdsgroep stimuleert leeftijdsgenoten om bevriend te geraken. 
 • Zoek naar gemeenschappelijke kenmerken tussen leden. 
 • Heb aandacht voor ‘eenzame’ leden. Speel in op leden die zich afzonderen.

Zo gingen de deelnemers van Opkikker 2020 aan de slag met dit doel:

 • Begin met een vragenrondje.
 • Bied een drankje aan na de startdag
 • Organiseer een infoavond. 
 • Organiseer een familiedag.
 • Ontvang je leden in je lokaal en niet op straat.
 • Speel een activiteit waarbij je iets van jezelf moet tonen.
 • Doe een kleine speeddate.
 • Maak tijd om praatjes te slaan met leden.

Doel 5: Ouders leren kennen

Door de startdag leren de ouders van leden ook jouw afdeling kennen. Als die kennismaking positief is, zullen ze sneller geneigd zijn om hun kinderen later nogmaals aan de leiding toe te vertrouwen. Zo leer jij ouders kennen:

 • Stel je activiteit open voor ouders.
 • Bied de ouders een hapje of een drankje aan.
 • Geef iemand van de leiding de specifieke opdracht om tijdens de startdag continue te socializen met ouders en om bij hen te polsen naar drempels bij de leden.