Skip to main content

7 belangrijke dingen die de Nationale Raad 2019 besliste

Nationaal

27 november 2019

Elk jaar in november komt de Nationale Raad samen. Die raad kan je vergelijken met een parlement waar de belangrijkste beslissingen genomen worden binnen KLJ. Ook jij kan er onrechtstreeks je mening kwijt, want elk gewest is er vertegenwoordigd door zijn Regionaal Bestuurslid. Benieuwd waar al die vrijwilligers dit jaar zoal over discussieerden? Lees dan even verder en ontdek zo de 7 belangrijkste beslissingen van de Nationale Raad.

'KLJ is je leven' wordt het jaarthema van 2021-2022

In 2020-2021 vieren we 'feest' met het volgende jaarthema. Maar wat wordt het jaarthema voor het werkjaar daarna? De Nationale Raad mocht kiezen tussen 3 voorstellen: 'KLJ is je leven', 'KLJ als bindmiddel in je dorp' en 'landelijkheid'. Dat zijn natuurlijk nog niet de echte slogans, maar werktitels. 'KLJ is je leven' won met ruime voorsprong en behaalde maar liefst 69% van de stemmen.

[Lees verder onder de foto.]

Elk jaar een maatschappelijk standpunt

KLJ werkt jaarlijks rond een jaarthema én rond een maatschappelijk standpunt. Vorig jaar lanceerden we bijvoorbeeld de 'Wij vlechten mee'-campagne en dit werkjaar zetten we in op appreciatie van leiding en bestuursleden. Met het maatschappelijk standpunt willen we vooral de buitenwereld en de media bereiken. Alleen kwam de vraag: moeten we ons vastpinnen op 1 thema, of kan KLJ zich in meerdere thema's laten horen? De Nationale Raad besliste dat KLJ op meerdere thema's mag reageren die te maken hebben met de jeugd, maar dat we ons daarnaast jaarlijks blijven focussen op 1 groot standpunt. 

Atletiek wordt geen nationale KLJ-sport

Vendelen, wimpelen, dansen, touwtrekken en piramide bouwen hadden we al, maar moet daar nog een zesde sport bijkomen? Atletiek bijvoorbeeld, want sommige regio's organiseren tijdens hun sportfeesten toch al loopwedstrijden. Voor zo'n loopwedstrijd heb je als deelnemende afdeling bovendien weinig materiaal nodig en je kan er makkelijk mee beginnen. Misschien motiveert het niet-sportende afdelingen om toch aan sportfeesten deel te nemen? 

De mening van de Nationale Raad was verdeeld. 50% van de aanwezigen stemde voor, 50% stemde tegen. Omdat er een tweederdemeerderheid nodig was, komt er voorlopig dus geen zesde KLJ-sport.

[Lees verder onder de foto.]

KLJ stapt uit MIJARC World

KLJ is al jarenlang lid van MIJARC World, een wereldwijde verzameling van jeugdverenigingen die zich richten op katholieke, landelijke jongeren. Omdat we de laatste jaren weinig in ruil kregen voor ons lidmaatschap, stelden we vorig jaar dat lidmaatschap in vraag. We beslisten toen om MIJARC nog 1 jaar de tijd te geven om structurele veranderingen door te voeren. Tijdens deze Nationale Raad concludeerden we jammer genoeg dat er te weinig veranderd was. 84% van de aanwezigen stemde voor een uitstap uit MIJARC World. KLJ blijft wel nog steeds lid van MIJARC Europe.

KLJ en Trias werken samen in de Filipijnen

In mei trokken KLJ'ers Kelly Keysers en Arne Baeyens, samen met de ngo Trias, naar de Filipijnen om er een jongerenkamp op poten te zetten. In 2018 deden KLJ'ers Kevin Goos en Karel Billiet hetzelfde. In de Filipijnen kennen ze namelijk geen jongerenwerkingen zoals we die in Vlaanderen kennen. Onze ervaren KLJ'ers kunnen dus – over de grenzen heen – een handje helpen. Daarbovenop leren onze KLJ'ers ook enorm veel van de Filipijnse jongeren. We vroegen ons dus af of KLJ structureel wil inzetten op dit buitenlands project. Met slechts 1 stem tegen, keurde de Nationale Raad het project in de Filipijnen goed. We zullen binnenkort dus nog meer KLJ'ers op reis kunnen sturen.

[Lees verder onder de foto.]

(Onder)voorzitter voor 2 keer 2 jaar

Elke regio heeft een vrijwillig ondervoorzitter en voorzitter. Zij leiden de vergaderingen van het Regionaal Bestuur en vertegenwoordigen hun regio in het Nationaal Bestuur. Iedereen kan (onder)voorzitter worden, zolang je de verkiezing maar wint. Tot nu duurde het mandaat van een (onder)voorzitter 2 jaar en had hij of zij de kans om dat met 1 jaar te verlengen. De meesten blijven dan ook 3 jaar op post. Maar waarom zouden we daar geen 4 jaar van maken? De eerste jaren heb je namelijk nodig om je in te werken. Daarom kwam het voorstel om de mandaten op 2 jaar te houden, maar dan met de optie voor de (onder)voorzitters om zich eenmaal herkiesbaar te stellen voor een tweede mandaat. Die herverkiezing maakt het mandaat ook democratischer, want zo kan het Regionaal Bestuur zijn (onder)voorzitter evalueren. Een goed voorstel, zo blijkt, want 70% was akkoord.

Er komt een werkgroep 'Muziek'

Tijdens de Nationale Raad is er ook ruimte voor variapunten die iedereen kan indienen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een nationale Werkgroep 'Muziek'? Iedereen die graag zingt of een instrument bespeelt mag lid worden. 80% van de stemmers was wel te vinden voor het idee.

De Nationale voorzitter en ondervoorzitters gaven alvast het goede voorbeeld en vatten de Nationale Raad samen in een lied.

Site by Wieni