Skip to main content

Motivatie en leidingsbinding boosten!

Je persoonlijke motivatie krijgt nu en dan waarschijnlijk wel eens een deukje. Soms heb je er geen zin in. Examens, stress op het werk, de sfeer in de groep, de taken die je moet doen. Dat gebeurt bij elke KLJ-leider of bestuurslid wel eens. Hoe kun je er samen voor zorgen dat KLJ-goesting niet zakt?
 

Je persoonlijke motivatie krijgt nu en dan waarschijnlijk wel eens een deukje. Soms heb je er geen zin in. Examens, stress op het werk, de sfeer in de groep, de taken die je moet doen. Dat gebeurt bij elke KLJ-leider of bestuurslid wel eens. Hoe kun je er samen voor zorgen dat KLJ-goesting niet zakt?
 

Wat beïnvloedt demotivatie?

Oorzaken kun je zoeken en vinden op verschillende ‘plaatsen’:

 • bij iemand persoonlijk: bv. hij vindt wat hij doet saai

 • in hoe de groep draait: bv. hij wordt uitgesloten of net ingesloten door beslissingen en acties van anderen

 • in wat KLJ van jou verwacht: bv. dat je naar vergaderingen komt, dat je je op kamp inzet, dat je een goede leider of leidster bent …

 • in wat buiten KLJ van jou verwacht wordt: andere hobby’s, werk, thuis ...

Maar op dezelfde plaatsen kun je dus ook oplossingen vinden. Door er demotivatoren proberen te verhelpen en motivatoren extra in te zetten.

Demotivatoren en motivatoren, jij als motor

Je kunt op twee manieren aan motivatie van een bestuurslid werken

 • Demotivatoren zijn factoren die motivatie weghalen. Als iemand die kan benoemen, kun je die ook helpen aan te pakken. Is er een weg rond? Kun je ze wegnemen? Kun je ze verzachten?

 • Motivatoren zijn factoren die motivatie versterken. Als je weet wat wél werkt bij iemand, kun je proberen meer motiverende elementen toe te voegen in zijn KLJ-rol.

7 gouden tips

 • Geef taken die iemand goed kan, graag doet of uitdaagt. Hier meer over een goede taakverdeling in je bestuur en leidingsploeg.

 • Zet niet te veel druk: houd rekening met examens in je planning, geef ruimte om eens afwezig te zijn en vraag niet van iedereen even veel inzet. Vraag van iedereen de inzet die iemand kan en wil geven. En spreek onderling expliciet af dat die ruimte aan elkaar gegeven wordt. Zolang er tijdig, eerlijk en duidelijk aan elkaar wordt verteld welk engagement ieder ziet zitten. Voorzie daarvoor een moment in het begin van het werkjaar, of doe een evaluatiemoment tijdens (of zeker op het einde van) het jaar.

 • Meestal is het de oudere leiding die er wat minder zin in heeft. En bruist de nieuwe leiding van enthousiasme. De eerste groep weet goed wat er allemaal moet gebeuren, de tweede groep weet dat niet zo goed. Samen maken ze een ideaal team.

 • ‘t Zit ‘m heel vaak in de hele kleine dingen: iemand die vraagt of het nog gaat, iemand die ‘merci’ zegt op een onverwacht moment, iemand die een handje helpt zonder te vragen. Hou elkaar in het oog. Een goed draaiende bestuursploeg dankt die motivatie aan het feit dat er voor elkaars motivatie wordt gezorgd. Ook een bestuursanimatieverantwoordelijke (BAV) kan zo gepersonaliseerde aandacht geven aan iedereen.

 • Hou iedereen voor ogen wààrom dat jullie moeten doen wat jullie doen. Geef het zìn. Blije leden, het gevoel dat je groeit als mens, dynamiek in het dorp …

 • Bied voldoende druk-loze momenten, als tegengewicht voor stressvolle periodes. Ook daar kan de BAV mee voor zorgen. Of bekijk de Dynamo (in bijlage) met 50 groepsbevorderende spelen.

 • Situationeel leiderschap, dat is de sleutel voor de trekkende figuren binnen een ploeg. Er zijn vier verschillende manieren om te motiveren: ondersteunen, delegeren, begeleiden en dirigeren. Maar die aanpak kies je op maat van elk bestuurslid bv. jonge startende leiding heeft andere dingen om graag naar KLJ te komen dan ‘doorgroeiende’ leiding. Meer daarover in de bijlagen!

Samen naar een KLJ-event?

Ga samen naar een KLJ-event voor KLJ-leid(st)ers en bestuursleden. Leuke en leerrijke teambuilding.
 

Bekijk de kalender

Win de KLJ Trofee voor leidingsbinding

Elk jaar zoeken we samen naar de KLJ-afdeling met het beste initiatief om leiding gemotiveerd te houden. Hier leggen we je uit hoe je jullie idee kandidaat kan stellen voor de KLJ trofee. De beste actie scoort op het meeste op 7 criteria. Elk regiobestuur mag punten geven.  Vier van de criteria zijn dezelfde als voor de ledenwervingsacties:

 • Wordt een ‘doorloper’ gebruikt gedurende verschillende weken?

 • Is er oog voor een hechte groepssfeer?

 • Krijgen leid(st)ers inspraak?

 • Worden leid(st)ers in de watten gelegd met een verwenactie?

Daaraan worden drie specifieke criteria toegevoegd:

 • Is er oog voor ‘gewoon’ gezellig samenzijn voor de leidingsploeg?

 • Is er aandacht voor de nieuwkomers onder de leiding?

 • Wordt de juiste leid(st)er ingezet in de juiste functie?

Graag begeleiding of vorming?

KLJ-vrijwilligers komen vorming op maat geven! Vind het aanvraagformulier op Wall-E.

Vraag aan

Downloads