Skip to main content

Ouders betrekken: 10 tips

Ouders krijg je er gratis bij. Je beschouwt ze ook best als een cadeautje: zij kennen je lid al hun hele leven. En of ze nu een kind hebben van 6, of eentje van 17: ouders weten graag hoe het met hun kind gaat in de jeugdbeweging. Hoe kan je ze betrekken? En hoe kan je met hen communiceren?

Ouders krijg je er gratis bij. Je beschouwt ze ook best als een cadeautje: zij kennen je lid al hun hele leven. En of ze nu een kind hebben van 6, of eentje van 17: ouders weten graag hoe het met hun kind gaat in de jeugdbeweging. Hoe kan je ze betrekken? En hoe kan je met hen communiceren?

1. Doe een (speel)activiteit met ouders

Je kan ouders samen met hun kinderen laten genieten van wat jullie elke keer weer op poten zetten. Je toont hen wat hun kinderen doen in KLJ.

Je kan ook een speciale activiteit organiseren waarop enkel de ouders van je leden welkom zijn. Hierdoor leer je als leiding de ouders persoonlijk kennen en leren de ouders elkaar kenne​n.

Organiseer bijvoorbeeld een weekendje voor de ouders, een bosspel, een ouderdropping,... Of wat dacht je van het spel 'Ouders versus leden'?

2. Bedank ouders voor hun vertrouwen

Ouders zijn vaak een helpende hand. Ze daarom bedanken, kan al een reflex zijn. Maar heb je de ouders al eens bedankt voor het vertrouwen in je leidings- of bestuursploeg en je werking?

Organiseer zo bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie of maak tijdens een activiteit een knutselwerk van hun eigen kind! 

Je kan misschien ook eens een ouderavond organiseren. Om je op weg te helpen, schreven we al een volledig draaiboek uit! 

3. Praatjes maken!

Heb oog voor de ouders vóór en na de activiteit: wees aanspreekbaar, begroet hen, doe zélf een praatje. Of voorzie bij het begin en einde van elke activiteit twee leiding die zich tussen de ouders mengen. Zo weten de ouders meteen aan wie ze hun vragen kunnen stellen of complimentjes kunnen geven.

Verlies de ouders van oudere leden niet uit het oog. Hen zie je niet meer zo vaak aan het KLJ-lokaal, omdat ze hun kinderen niet meer komen afzetten.

Ga bijvoorbeeld eens langs op huisbezoek. Dat kan je zelfs combineren met de inschrijvingen van je kamp of weekend. Hier vind je alvast enkele tips voor je volgende huisbezoek.

4. Informeer ouders

Zorg ervoor dat je ouders via verschillende kanalen kan bereiken. Ze weten graag wat hun kinderen bij KLJ uitspoken, uit interesse en een beetje bezorgdheid. Maak je een nieuwsbrief over de komende activiteiten? Zet die dan op de website om snel te kunnen vinden, op Facebook als een herinnering, stuur ze via mail zodat ze het bestand zelf kunnen bijhouden en geef ‘m mee op papier zodat het aan de frigo opgehangen kan worden.

Doe gerust ook een infoavond (bijvoorbeeld over een thema binnen KLJ, of over het kamp).

Stel een Whatsapp- of Facebookgroepje op waarin ouders per leeftijdsgroep toegevoegd worden. Hierin kunnen foto’s, vragen en opmerkingen geplaatst worden.

Ga je met de leden op een bijzondere uitstap? Organiseer online inschrijvingen. Een bevestiging van inschrijving stelt ouders op hun gemak en geeft je de kans de belangrijkste info nog eens door te geven.

5. … zeker die van nieuwe leden

Geef extra aandacht aan ouders van de nieuwe leden. Ledenwerving van jonge leden begìnt zelfs bij hen. Zij spelen een grote rol in de motivatie en regelmatig bezoek van hun kind, zeker bij jongere kinderen.

  • Laat de hoofdleiding de ouders tijdens de startactiviteit opvangen en informeren. Kijk samen naar hun spelende kinderen. En laat hen zeker weten bij wie ze altijd terecht kunnen met vragen.

  • Geef ouders de mogelijkheid om hun kind in te schrijven onmiddellijk na de startactiviteit.

  • Maak een infobrochure waarin je uitlegt wat KLJ is en geef een overzicht van de volgende activiteiten.

  • Informeer over de KLJ-kledij die kan aangekocht worden (sjaaltje, T-shirt, trui…).

  • Ga thuis eens langs bij de ouders van nieuwe leden. Zo maak je meteen kennis met hun gezinssituatie en toon je aan de ouders je inzet en interesse. Wanneer er bijzondere dingen te melden zijn (bijvoorbeeld gescheiden ouders, medische problemen,…) kan dat in alle vertrouwen besproken worden. Je kan ook je inschrijvingen koppelen aan je huisbezoek.

Toon respect voor gezinnen die anders zijn dan wat jij kent. Een kansarm- of een migrantengezin houdt er misschien andere waarden en normen op na, maar ontdek die, en vind dat boeiend.

Jouw KLJ-werking ook toegankelijk maken voor alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst, geaardheid, financiële en/ of andere drempels en uitdagingen? Één adres: KLJ Connect!

6. Contacteer ouders zelf met specifieke vragen

Gebruik de contactgegevens die je van ouders hebt. Een persoonlijk mailtje of een opvolgingstelefoontje helpen je snel aan informatie en tonen interesse. Spreek ouders ook aan voor of na activiteiten of evenementen en doe gerust beroep op hun uitgebreid(er) netwerk.  

Vergeten ouders de herinschrijving van hun kind? Als je je (her)inschrijvingen goed opvolgt, weet je welke ouders je een vriendelijke herinnering kan sturen.

Tip: Laat ouders af en toe hun contactgegevens herbekijken. Vaak durven hier al eens fouten in staan en krijgen ze geen informatie!

7. Vraag hen feedback

Laat ouders je werking evalueren. Zij zijn de bron bij uitstek en voorzien graag feedback. Zo kom je te weten wat ouders over je werking denken: ‘wat doe je goed en wat zou er anders kunnen?’

Je kan dit bijvoorbeeld doen met een evaluatieformulier of met een oudercomité. Hoe je een oudercomité opricht en wat de meerwaarde is, vind je in het document onderaan.

Gebruik een evaluatieformulier. Via een formelere weg kan je interessante feedback verzamelen. Misschien levert dit wel leuke ideeën op? Download het evaluatieformulier!

Gebruik een evaluatieformulier

Pols eens bij de ouders wat zij van je KLJ vinden. Misschien levert het interessante feedback op?

Download

8. Nodig hen uit voor evenementen, je krijgt meer dan applaus

Je hebt evenementen nodig om geld in het laatje van de afdeling te brengen. Waarom ouders dan niet laten meegenieten? Nodig ze uit op al je KLJ-evenementen (fuif, BBQ, toneel..) of organiseer specifieke evenementen voor ouders: een ouderavond, een familiedag op kamp, een fototentoonstelling, knutselwerkjes-toonmoment, een kampvuur of een receptie!

9. Vraag hen om te helpen

Ouders zijn vaak bereid een steentje bij te dragen aan hun favoriete KLJ-afdeling. Ze bezitten de ideale helpende handen (rijden met de auto, tappen op de fuif, koken op kamp, kennis over (ver)bouwen..), maar ze hebben voornamelijk meer levenservaring én een groot netwerk. Wees dus vooral niet te trots om raad te vragen bij deze experten.

Misschien kan je onderstaand formuliertje wel gebruiken?

10. Ouders zijn gescheiden?

Heel wat kinderen leven met gescheiden ouders.

  • Luister naar de kinderen als ze hierover iets willen vertellen.

  • Kies als KLJ-afdeling nooit partij voor een van de ouders.

  • Door wisselende adressen kunnen kinderen van gescheiden ouders soms niet aanwezig zijn op de activiteit. Spullen die ze nodig hebben, kunnen soms op het andere adres liggen. Gemaakte afspraken zijn misschien niet gekend door beide ouders. Hou daar rekening mee. En het kind kan daar niet aan doen: verwijt hem niks, zorg dat hij niet wordt uitgelachen en los het snel en creatief op.

  • Ga eventueel eens op huisbezoek bij elke ouder. Stuur beide ouders ook een uitnodiging voor de activiteit of bevraag vooraf hoe zij het liefst gecontacteerd willen worden.

Bij specifieke vragen neem je best contact op met ouders@klj.be en proberen we je zo goed mogelijk te helpen.