Skip to main content

Ouders betrekken: 10 tips

Ouders krijg je er gratis bij.  Je beschouwt ze ook best als een cadeautje: zij kennen jullie lid al hun hele leven. En of ze nu een kind hebben van 6, of eentje van 17: ouders weten graag hoe het met hun kind gaat in de jeugdbeweging. Hoe kun je hen betrekken? Hoe kun je met hen communiceren, buiten via het infoblaadje?

Ouders krijg je er gratis bij.  Je beschouwt ze ook best als een cadeautje: zij kennen jullie lid al hun hele leven. En of ze nu een kind hebben van 6, of eentje van 17: ouders weten graag hoe het met hun kind gaat in de jeugdbeweging. Hoe kun je hen betrekken? Hoe kun je met hen communiceren, buiten via het infoblaadje?

1. Doe een (speel)activiteit met ouders

Je kunt ouders samen met hun kinderen laten genieten van wat jullie elke keer weer op poten zetten. Je toont hen wat hun kinderen doen in KLJ.

Je kunt ook een speciale activiteit organiseren waarop enkel de ouders van je leden welkom zijn. Hierdoor leer je als leiding de ouders persoonlijk kennen en leren de ouders elkaar kenne​n. Organiseer bijvoorbeeld een weekendje voor de ouders, een bosspel, een ouderdropping,...

2. Bedank ouders voor hun vertrouwen

Vele ouders helpen een handje: hen bedanken is misschien al een reflex. Maar heb je ouders al ‘es bedankt voor hun vertrouwen in jullie leidingsploeg? Bijvoorbeeld met een nieuwjaarsreceptie of een knutselwerkje van hun eigen kind.
 

3. Praatjes maken!

Heb oog voor de ouders vóór en na de activiteit: wees aanspreekbaar, begroet hen, doe zélf een praatje. Of voorzie bij het begin en einde van elke activiteit twee leid(st)ers die zich tussen de ouders mengen. Zo weten de ouders meteen aan wie ze hun vragen kunnen stellen of complimentjes kunnen geven.

Verlies de ouders van oudere leden niet uit het oog. Hen zie je immers niet meer zo vaak aan het KLJ-lokaal, omdat ze hun kinderen niet meer komen afzetten.

4. Informeer ouders

Zorg ervoor dat je ouders via verschillende kanalen kan bereiken. Ze weten immers graag wat hun kinderen bij KLJ uitspoken, uit interesse en een beetje bezorgdheid. Maak je een nieuwsbrief over de komende activiteiten? Zet die dan op de website om snel terug te kunnen vinden, op Facebook als een herinnering, stuur ze via mail zodat ze het bestand zelf kunnen bijhouden en geef ‘m mee op papier zodat het aan de frigo opgehangen kan worden.

Doe gerust ook een info-avond (bv. over een thema binnen KLJ, of over het kamp).

Gaan jullie met de leden op een bijzondere uitstap? Organiseer online inschrijvingen. Een bevestiging van inschrijving stelt ouders op hun gemak en geeft je de kans de belangrijkste info nog eens door te geven.

5. … zeker die van nieuwe leden

Geef extra aandacht aan ouders van de nieuwe leden. Ledenwerving van jonge leden begìnt zelfs bij hen. Zij spelen een grote rol in de motivatie en regelmatig bezoek van hun kind, zeker bij jongere kinderen.

  • Laat de hoofdleiding de ouders tijdens de startactiviteit opvangen en informeren. Kijk samen naar hun spelende kinderen. En laat hen zeker weten bij wie ze altijd terecht kunnen met vragen.

  • Geef ouders de mogelijkheid om hun kind in te schrijven onmiddellijk na de startactiviteit.

  • Maak een infobrochure waarin je uitlegt wat KLJ is en geef een overzicht van de volgende activiteiten. Download gerust “KLJ ouder?! Snor ook mee naar KLJ" als basis.

  • Informeer over de KLJ-kledij die kan aangekocht worden (sjaaltje, T-shirt, trui…).

  • Ga thuis eens langs bij de ouders van nieuwe leden. Zo maak je meteen kennis met hun gezinssituatie en toon je aan de ouders je inzet en interesse. Wanneer er bijzondere dingen te melden zijn (bv. gescheiden ouders, medische problemen,…) kan dat in alle vertrouwen besproken worden.

Toon respect voor gezinnen die anders zijn dan wat jij kent. Een kansarm- of een migrantengezin houdt er misschien andere waarden en normen op na, maar ontdek die, en vind dat boeiend.

6. Contacteer ouders zelf met specifieke vragen

Gebruik de contactgegevens die je van ouders hebt. Een persoonlijk mailtje of een opvolgingstelefoontje helpen jou snel aan informatie en tonen interesse. Een praatje rond een vraag waar je mee zit voor of na een activiteit of op een evenement. Of een huisbezoek.

Vergeten ouders de herinschrijving van hun kind? Als je je (her)inschrijvingen goed opvolgt weet je welke ouders je een vriendelijke herinnering kunt sturen.

7. Vraag hen feedback

Laat hen je werking evalueren. Ouders mag je gerust af en toe eens polsen: wat doen jullie goed en wat er anders zou kunnen. Je kan dit bijvoorbeeld doen met een evaluatieformulier of met een oudercomité. Hoe je een oudercomité opricht en wat de meerwaarde is vind je terug in het document onderaan.

Gebruik een evaluatieformulier

Pols eens bij de ouders wat zij van je KLJ vinden. Misschien levert het interessante feedback op?

Download

8. Nodig hen uit voor evenementen, je krijgt meer dan applaus

Je hebt evenementen nodig om geld in het laatje van de afdeling te brengen. Geef ouders iets wat ze heerlijk vinden, en ze blijven (en besteden) een avond lang: een familiedag op kamp, een showavond, fototentoonstelling, knutselwerkjes-toonmoment, een dorpsfeest, een kampvuur of een receptie.
 

9. Vraag hen om te helpen

Ouders willen jullie best helpen. Ouders hebben een auto om te rijden, tapervaring voor tijdens de eetavond of specifieke kennis om jullie lokaal te (ver)bouwen. Maar ze hebben vooral ook wat meer levenservaring en ervaring met verantwoordelijkheid over kinderen. Wees dus niet te trots om hen om raad te vragen. Bv. een volwassen begeleider, een ouderraad, ouders in de vzw van het lokaal, kookouders mee op kamp, ...
 

10. Mama en papa zijn gescheiden?

Heel wat kinderen leven met gescheiden ouders.

  • Luister naar de kinderen als ze hierover iets willen vertellen.

  • Kies als bestuurslid nooit partij voor vader of moeder.

  • Door wisselende adressen kunnen kinderen van gescheiden ouders soms niet aanwezig zijn op de activiteit. Spullen die ze nodig hebben, kunnen soms op het andere adres liggen. Gemaakte afspraken zijn misschien niet gekend door zowel mama als papa. Hou daar rekening mee. En het kind kan daar niet aan doen: verwijt hem niks, zorg dat hij niet wordt uitgelachen en los het snel en creatief op.

  • Ga eventueel bij mama en papa eens op huisbezoek. Stuur beide ouders ook een uitnodiging voor de activiteit.