Skip to main content

Psychisch welzijn

Iedereen heeft wel eens een mindere dag. Het hoort nu eenmaal bij het leven. Toch moeten we ook daarover kunnen praten. Dus, als we het hebben over 'psychisch welzijn', hebben we het niet alleen over mensen met psychiatrische stoornissen, maar over iedereen.

Iedereen heeft wel eens een mindere dag. Het hoort nu eenmaal bij het leven. Toch moeten we ook daarover kunnen praten. Dus, als we het hebben over 'psychisch welzijn', hebben we het niet alleen over mensen met psychiatrische stoornissen, maar over iedereen.

Waarom 'psychisch welzijn'?

Of je nu goed in je vel zit, af en toe een dipje hebt of met psychische problemen kampt: aandacht voor psychisch welzijn is voor iedereen belangrijk. Die aandacht helpt jongeren om weerbaarder en sterker in het leven te staan en om op een gezonde manier met moeilijkheden om te gaan.

KLJ'ers werken aan elkaars veerkracht

Je goed voelen heeft te maken met 3 aspecten: 

  • DRAAGKRACHT: In welke mate kan je stress voorkomen en ermee omgaan? Draagkracht vind je in personen en zaken waar je veel energie uithaalt, denk bijvoorbeeld aan hobby’s waarmee je talenten ontwikkelt, goede vrienden waar je steeds bij terecht kan of een warm gezin om in op te groeien.
  • DRAAGLAST: Welke factoren uit je omgeving veroorzaken spanningen? Word je bijvoorbeeld gepest? Ervaar je een hoge prestatiedruk op school? Of heb je ruzie met een vriend? 
  • VEERKRACHT: Hoe goed kan jij doorzetten, ook als het even tegenzit? Veerkracht zorgt ervoor dat je na een mentale tik een frisse start kan nemen. Op je eentje is dat niet zo makkelijk, maar binnen KLJ ben je gelukkig omringd door heel wat mensen die elkaar steunen, een helpende hand reiken, een bemoedigend schouderklopje geven of een luisterend oor bieden.

Bij gelukkige mensen zijn de draaglast en de draagkracht in evenwicht. Ze kunnen op een gezonde manier omgaan met tegenslagen die ze op hun pad kruisen. Ze worden net sterker door de overwonnen tegenslagen.

Als de draaglast groter wordt dan de veerkracht, ontstaan er wel problemen. Die draaglast kan zwaarder aanvoelen als er bijvoorbeeld in korte tijd veel gebeurt of als het heel druk is. Ook emotionele gebeurtenissen zoals een relatiebreuk of het verlies van een naaste spelen een rol. Als je draagkracht daarbovenop vermindert doordat je ziek of moe bent, dan kan het zijn dat je je ongelukkig voelt, veel stress ervaart of zelfs geen zin meer hebt om te leven.

Aan de slag met psychisch welzijn!

Hoe kan jij nu meehelpen aan de veerkracht van leden en leiding uit jouw afdeling?

Eigenlijk help je elke week al mee aan het psychisch welzijn van je leden en (mede)leiding. Dat doe je door je te engageren voor KLJ, want je brengt mensen samen en zorgt ervoor dat kinderen en jongeren een leuke tijd beleven. Uiteraard kan je altijd iets extra doen, en niet alleen als er problemen opduiken. Even stilstaan bij ieders psychisch welzijn kan sowieso een extra boost geven aan je groep. 

Zorg voor de nodige ruimte en aangepast materiaal

Voorzie tijd en ruimte om te praten met je leden. Tips over hoe je goed kan luisteren naar anderen vind je hier.

Er bestaat al heel wat materiaal rond psychisch welzijn. Zo kan je terecht bij je plaatselijke LOGO (LOkaal Gezondheids Overleg). Zij hebben bijvoorbeeld een materialenkoffer vol met educatieve spelen rond het thema ‘welbevinden’. Ook KLJ heeft verschillende educatieve spelen rond ‘psychisch welzijn’. Vraag ze aan via je pedagogisch medewerker.

Zoek naar methodieken of spelletjes op maat van de leeftijdsgroep. Inspiratie voor -16’ers kan je vinden op www.noknok.be. Vanaf 16 jaar kan je terecht op www.fitinjehoofd.be.

Kies een thema op basis van wat er leeft in de groep

‘Psychisch welzijn’ omvat heel wat verschillende thema’s. Bovendien kan je niet vaak eenduidig zeggen waaruit mensen al dan niet energie halen of wat ervoor zorgt dat ze veel draaglast ervaren. 

Enkele thema’s waarrond je zou kunnen werken zijn: 

Verwijs door

Vang je bij jongeren problemen op die je zelf niet de baas kan? Zit er dan niet mee in om iemand door te verwijzen. Er zijn heel wat organisaties die op verschillende manieren kinderen, jongeren én hun omgeving een luisterend oor bieden. Ook als je zelf vragen hebt, kan je hen contacteren. Een overzicht van deze organisaties vind je op onze sociale kaart of op www.watwat.be.

Moeilijke situaties in de groep

Aandachtspunten

Als je tijdens een activiteit of kamp met je leden en medeleiding praat over psychisch welzijn, dan kan het zijn dat er bepaalde emoties en ervaringen naar boven komen. Zelfs bij leden die zich anders niet zo open stellen in de groep. Schenk hier zeker aandacht aan. Respecteer ieders grenzen en laat de deelnemers zelf aangeven of ze over het onderwerp willen praten of niet. Een goede evaluatie na de activiteit is dus van groot belang, zo ook nazorg als daar de behoefte aan is.

Voor alle duidelijkheid: leid(st)ers hoeven zeker niet de rol van hulpverlener op te nemen. Wel kan je aan de hand van activiteiten en methodieken op een laagdrempelige manier met 'psychisch welzijn' aan de slag gaan. Als je merkt dat bepaalde thema’s te confronterend zijn voor sommige jongeren of als de sfeer in de groep ervoor zorgt dat bepaalde jongeren zich niet kunnen uiten, probeer dan eerst de groepssfeer te bevorderen. 

Bijlagen

Meer methodieken en activiteiten rond het thema psychisch welzijn vind je onder het jaarthemamateriaal van Door dik en dun