Skip to main content

Kinderen/ jongeren met buitenlandse afkomst

Kinderen of jongeren uit een ander land die nieuw zijn in je gemeente, of die uit een gezin komen met een cultuur die verschilt van de Vlaamse die je kent. Ook zij zijn welkom als KLJ-lid. Van leiding en bestuursleden wordt soms wel wat extra aandacht en creativiteit verwacht ...
 

Kinderen of jongeren uit een ander land die nieuw zijn in je gemeente, of die uit een gezin komen met een cultuur die verschilt van de Vlaamse die je kent. Ook zij zijn welkom als KLJ-lid. Van leiding en bestuursleden wordt soms wel wat extra aandacht en creativiteit verwacht ...
 

Welkom! Selamat datang! Bienvenida!

Elk kind en elke jongere is anders. Soms hebben ze een achtergrond met een andere cultuur. Ook in dat geval zijn er heel wat verschillen: met welke waarden ze worden opgevoed, welke band ze nog hebben met het thuisland van hun ouders, hoe goed ze Nederlands kunnen, hoeveel zekerheid ze hebben dat ze in België kunnen blijven … Diversiteit verrijkt, en natuurlijk zijn ook deze kinderen en jongeren van harte welkom als KLJ-lid. Hun ouders kunnen echter enkele drempels ervaren. Hoe kun je daar iets aan doen?
 

Hoe leg je contact?

Zoek brugfiguren. Dat zijn mensen die gekend en gerespecteerd zijn door de ouders, en die jullie en jullie KLJ kunnen introduceren bv. een medewerker van een begeleidende organisatie of dienst, een leraar, een religieuze voorganger, een andere ouder ...

Ouders van kinderen uit deze doelgroep kennen KLJ vaak niet. Ze hebben er nog nooit van gehoord, of ze hebben er geen duidelijk beeld van de werking. Een affiche of een folder lost dat vaak niet op. Bereik hen ook via andere communicatiekanalen. Een huisbezoek vraagt wel wat tijd, maar overtuigt vaak wel. Nodig ouders uit om met eigen ogen te zien wat jullie zoal allemaal doen, waar jullie lokaal is, hoeveel leden er zijn, wie er allemaal leiding is, …

De ouders spreken geen Nederlands? Vind een brugfiguur die kan vertalen of laat desnoods oudere kinderen die wel Nederlands kunnen, vertalen. En zorg voor veel beeldmateriaal, zoals foto’s, een filmpje op jullie smartphone, iconen om uren en bedragen uit te leggen, ...

Wat willen ouders weten?

Enkele vragen die allochtone ouders zich kunnen stellen: “Wordt er respectvol omgegaan met meisjes?”, “Is jeugdwerk wel zinvol voor mijn kind?”, “Wordt mijn kind aanvaard in de groep?”,  “Kunnen jonge vrijwilligers wel voldoende verantwoordelijkheid dragen?” Je kunt dat uitleggen in een gesprek, maar ook tònen: organiseer eens een open activiteit in een woonwijk. Hierbij kan je een paar tafels voorzien voor de ouders, zodat ook zij kennis kunnen zién wat en hoe KLJ is.

Ze hebben ook andere vragen: “Is het eten op kamp of een feestje wel volgens onze gewoonten en regels?”, “Wordt er alcohol gedronken?”, “Slapen jongens en meisjes samen?”. Leg dat uit aan de ouders. Verduidelijk ook dat het kamp een afsluiter is van het jaar en geen verplichting. Zo kun je hen misschien al wel overtuigen om hun kinderen naar elke activiteit te laten gaan.
 

Nieuw hier?  Maak kennis met Sara en Benji

Tumult vzw laat twee jongeren die asiel hebben aangevraagd aan het woord. Ontdek wat zij vertellen, en wat andere mensen daarover denken.
 

Bekijk de filmpjes