Skip to main content

Kansarme kinderen/ jongeren

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Gezinnen in armoede schamen zich vaak over hun situatie. Ze ervaren heel wat meer drempels dan alleen financiële hindernissen. Hoe maak je je afdeling meer toegankelijk voor gezinnen in armoede?
 

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Gezinnen in armoede schamen zich vaak over hun situatie. Ze ervaren heel wat meer drempels dan alleen financiële hindernissen. Hoe maak je je afdeling meer toegankelijk voor gezinnen in armoede?
 

Hoeveel kost een KLJ jaar?

Hoeveel moeten ouders betalen voor ...

 • lidgeld?

 • op kamp of weekend te gaan?

 • het materiaal dat kinderen nodig hebben op kamp of weekend?

 • uitstappen?

 • trakteren bij verjaardag?

 • cadeautje bij een feestje?

 • afdelingskledij (sjaaltje, T-shirt,…) of kledij voor wimpelen, vendelen?​​

 • vieruurtje?

Zo kun je een berekening maken van wat een jaar lidmaatschap bij KLJ kost. En kun je bekijken of deze kosten kunnen verlaagd worden voor sommige ouders.

Kun je KLJ minder duur maken?

Voor kinderen en jongeren uit een gezin in armoede kunnen je de kosten proberen te beperken:

 • Ouders begrijpen soms niet waarom spelen geld kost. Op straat kan het toch ook gratis. Het is van belang ouders er bewust van te maken dat lidgeld betalen belangrijk is voor de verzekering.

 • Informeer alle ouders over de mogelijkheden om de kost van KLJ te verlagen. Informeer daarvoor bij het OCMW en de mutualiteiten in je gemeente of er een regeling kan getroffen worden voor het (terug)betalen van het lidgeld of het kampgeld.
  Hoe kan je zien dat een gezin zeker recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming vanuit de gemeente? Als het nummer op het klevertje van de mutualiteit eindigt met een 1 hebben ze hier recht op.

 • Wordt jullie kamp/weekend in één keer afgerekend? Voorzie de mogelijkheid om lidgeld, kampgeld,… in schijven te betalen.

 • Organiseer een mini-uitleendienst voor materiaal (bv. slaapzakken, slaapmatjes, rugzakken ...). Koop dus met je afdeling de uniformen voor de sportfeesten aan en leen deze spullen tegen waarborg uit aan je leden. Of organiseer en stimuleer onderlinge doorverkoop van tweedehands afdelingskledij of sportuniformen door bijvoorbeeld een winkeltje te voorzien in je afdeling. Vanuit een duurzaamheidsperspectief kan die voor iedereen opengesteld worden.

 • Benader mensen in OCMW-budgetbeheer discreet. Zorg ervoor dat de privacy van het gezin zo goed mogelijk bewaard wordt.

 • Beperk het aantal betalende activiteiten of houd ze zo goedkoop mogelijk. Activiteiten organiseren met een lage financiële drempel bevordert de toegankelijkheid van je afdeling.

Hoe bereiken? Tips!

 • Organiseer eens een open activiteit in een sociale woonwijk waarbij iedereen kan meedoen. Met een paar tafels voorzien voor de ouders, zodat ook zij kunnen kennismaken met KLJ.
 • Let erop dat je in folders, brieven en uitnodigingen toegankelijke taal gebruikt, zonder jargon. Sommige gezinnen kennen het verenigingsleven niet, en hebben meer duidelijke info nodig.
 • Sommige ouders smijten brieven, folders of uitnodigingen snel weg. Zorg voor persoonlijk contact: kunnen ze iemand aanspreken, bellen of mailen met een vraag?
 • Zet het KLJ-logo en de 'KLJ voor iedereen'-boom op elke boodschap zodat de ouders dit makkelijk herkennen.
 • Neem zelf (persoonlijk of telefonisch) contact op met de ouders als ze jou niet spontaan aanspreken voor een babbel. Niet enkel bij problemen.
 • Laat steeds dezelfde leid(st)er(s) op huisbezoek gaan bij dezelfde familie. Zo kan er een vertrouwensrelatie ontstaan.
 • Speel met de leiding of het bestuur een informatief spel rond armoede, om meer inzicht te krijgen in hoe je met deze doelgroep kunt omgaan.

Andere (niet-financiële) tips

Hoe kun je KLJ-activiteiten nog toegankelijker maken voor kinderen en jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond?

 • Regelmatig naar KLJ komen, is voor sommige kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend of moeilijk. Het helpt als je bv. een 'vervoersysteem' opzet of jongeren een sms'je stuurt om hen aan jullie activiteit te herinneren.
 • Voorzie op kamp voldoende reservekledij (ondergoed, kousen, T-shirts,…). Sommige kinderen zullen misschien onvoldoende kledij bij hebben.
 • Bepalen de kinderen zelf een groepsverdeling bij een spel? Vermijd dat. Maatschappelijk kwetsbare kinderen worden vaak niet gekozen. Wees alert voor eventueel pestgedrag van andere kinderen of jongeren. Deze kinderen en jongeren lopen een groter risico om uitgesloten te worden.

Wil je advies of vorming van andere jeugdwerkorganisaties?

Bij Arktos, Uit De Marge, Welzijnszorg en Netwerk Tegen Armoede kun je terecht voor begeleiding en vormingssessies.
 

Wat denken deze jongeren zélf?

Unicef luisterde naar heel wat maatschappelijk kwetsbare jongeren: hoe denken ze, wat vinden ze belangrijk, wat overtuigt hen? (Dit filmpje hoort erbij!)
 

Bekijk ‘Dat denken we ervan’

De juiste snaar raken bij je bestuur?

Deze Panorama-aflevering is een ontroerende en indringende reportage over kinderen in armoede in Vlaanderen. Goed om een gesprek erover te starten.
 

Bekijk ‘Arm Vlaanderen’

Hoe je afdeling toegankelijker maken?

Armoede In-Zicht verzamelde tientallen methodieken om te denken en te praten rond maatschappelijke kwetsbaarheid in je afdeling
 

Naar de databank

Meer inzicht in armoede in België

Benieuwd naar cijfers en onderzoek rond armoede in België. Die wordt hier voor je geactualiseerd en verzameld.
 

Bekijk de armoedebarometer