Skip to main content

Blinde of slechtziende leden

In je KLJ-afdeling kunnen leden met een visuele beperking terecht. Zo zorg je dat ze zich goed voelen in je KLJ-afdeling.
 

In je KLJ-afdeling kunnen leden met een visuele beperking terecht. Zo zorg je dat ze zich goed voelen in je KLJ-afdeling.
 

Iemand die slecht of niet ziet … in je KLJ-afdeling?

Kinderen met een visuele handicap kennen vaak een achterstand in motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden omdat ze zich niet kunnen bewegen zoals andere kinderen. Ze kunnen niet leren via imitatie, observatie of non-verbale prikkels. In taalbeheersing zijn deze kinderen dan vaak weer goed. ​
 

Hoe zorg je ervoor dat kinderen met een visuele beperking zich thuis voelen?

 • ​Zorg ervoor dat er altijd iemand verantwoordelijk is om hem te leiden, ofwel één van de leden, ofwel één van de bestuursleden. Het begeleiden van een blinde is een ver doorgedreven vertrouwensspel. Let er op dat dit vertrouwen nooit geschaad wordt. Kijk dus voor twee. Zeker als je door een deur gaat of een trap neemt.

 • Geef het kind of de jongere met een visuele handicap de tijd om zich te oriënteren. Zo kan je met een blinde of slechtziende best samen het lokaal verkennen door hem of haar alles eens te laten voelen. Slechtzienden kunnen zich vaak nog met hun ogen oriënteren, maar dat vraagt een poosje.

 • Zeg steeds wat je doet of gaat doen. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel van het kind of de jongere met een visuele handicap.

 • Geef dingen in je lokaal een vaste plaats en zorg dat alle doorgangen goed vrij zijn.

 • Vraag of de persoon in kwestie graag hulp heeft en op welke wijze hij deze wenst. Een kind of jongere met een visuele handicap kan zelf als beste aangeven of en hoe hij geholpen wil worden.

 • Zorg er bij de speluitleg voor dat je in de richting van het kind of de jongere met een visuele handicap spreekt. Zo ontvangt hij het geluid van je stem het beste. Een kind of jongere met een visuele handicap antwoordt bovendien soms op vragen die je aan iemand anders stelt. Hij ziet namelijk niet tot wie jij je vraag richt. Spreek hem met de voornaam aan als het een specifieke vraag voor hem is.

 • Maak geen gebruik van woorden als: hier, daar, verderop,… Denk eraan dat kinderen en jongeren met een visuele handicap je lichaamstaal niet kunnen opmerken (bv. wijzen naar dingen, richtingen …)

 • Laat voelen, proeven, ruiken en luisteren tijdens spelen. Dat is ook leuk voor een kind of jongere met een visuele beperking (en hij kan het extra goed).

 • Bij balspelen kan je gebruik maken van een bal met een belletje, een rinkelbal. Of laat iemand samen lopen met een kind of jongere met een visuele handicap tijdens een spel. Want hij ziet niet snel genoeg wat op haar afkomt.

 • Felle zon of schemering vervaagt het zicht snel voor slechtziende kinderen of jongeren. Houd hier rekening mee.

 • Slechtzienden kunnen nog wel contrasten zien. Gebruik bv. tijdens het eten een felgekleurde beker in plaats van een gewoon glas. Leg tijdens een knutselactiviteit met bruine klei een geel plastic zeil op tafel. Gebruik voor spelletjes met een sjaaltjes een felgekleurd sjaaltje.

 • Wees alert voor eventueel pestgedrag van andere kinderen of jongeren. Deze kinderen en jongeren lopen een groter risico om uitgesloten te worden.

 

Vraag de KLJ-Koffer Voor Iedereen aan

In de "KLJ-voor iedereen koffer" zit onder andere een voetbal met een belletje in. Een gratis uitleenbare koffer!
 

Reserveer de spelkoffer

Spelletjes op maat van alle kinderen?

In samenwerking met de Provinciale Jeugddienst Oost-Vlaanderen werden heel wat spelen uit deze databank toegankelijk gemaakt voor kinderen en jongeren met een beperking

Bekijk de spelendatabank

Weet jij hoe het is om slecht of niet te zien?

Wil je je leden sensibiliseren rond leven met een visuele beperking? In deze map van de Provincie Limburg vind je spelletjes (vanaf p. 26)  die inzicht geven.
 

Vind spelletjes

Omgaan met sensorische handicap

brochure vol tips rond kinderen met een sensorische handicap in een jeugdbeweging
 

Bekijk de brochure