Skip to main content

ASS: autistisch?

Kinderen en jongeren met autisme kunnen, mits wat ondersteuning, ook hun plekje vinden bij KLJ. Hoe zorg je daarvoor?
 

Kinderen en jongeren met autisme kunnen, mits wat ondersteuning, ook hun plekje vinden bij KLJ. Hoe zorg je daarvoor?
 

Wat is ASS? Wat is autisme?

ASS staat voor autisme-spectrum-stoornis. Kinderen en jongeren snappen sociale interactie, gewoonten, de organisatie van een samenleving … niet zo goed. Autistische kinderen zijn zeker niet altijd ‘verlegen kinderen’: er zijn kinderen met autisme die teruggetrokken zijn, andere zijn dan weer ongeremd in hun sociale contacten. Evenmin betekent autisme dat kinderen niet begaafd zijn: autisten kunnen net zo slim of slimmer zijn dan mensen zonder autisme. Ze begrijpen gewoon vaak niet wat vele mensen vanzelfsprekend vinden.
 

Hoe zorg je ervoor dat een kind met autisme zich thuisvoelt bij KLJ?

Als je kinderen met autisme in je omgeving hebt, dan kunnen allerlei tips helpen. Hoe controleer je prikkels voor hen? Hoe hou je alles voorspelbaar? Hoe help je hen spelen? Hoe geef je hen structuur? In de ‘GPS bij ASS’ (bijlage) vind je handige tips.

Wees bovendien alert voor eventueel pestgedrag van andere kinderen of jongeren. Deze kinderen en jongeren lopen een groter risico om uitgesloten te worden.

Spelletjes op maat van alle kinderen?

In samenwerking met de Provinciale Jeugddienst Oost-Vlaanderen werden heel wat spelen uit deze databank toegankelijk gemaakt voor kinderen en jongeren met een beperking

Vind aangepaste activiteiten