Skip to main content

ADHD: hyperactief?

Kinderen met ADHD kunnen heel wat energie opslorpen. Maar wees blij met hun creativiteit, hun enthousiasme, hun humor en spontaniteit… Tips om die energieke kant van deze kinderen tot hun recht te laten komen bij KLJ.
 

Kinderen met ADHD kunnen heel wat energie opslorpen. Maar wees blij met hun creativiteit, hun enthousiasme, hun humor en spontaniteit… Tips om die energieke kant van deze kinderen tot hun recht te laten komen bij KLJ.
 

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. De hersenen van mensen met deze zorgen voor een of meerdere types van opvallend gedrag ...

 • Moeite met aandacht houden
  bv. details vergeten, spullen kwijtraken, snel afgeleid zijn, heel veel tegelijk doen, niet lang kunnen luisteren …

 • Impulsief gedrag
  bv. zonder nadenken dingen doen, iets eruitflappen, voor je beurt spreken, vreetbuien, snel relaties aangaan en weer verbreken, veel geld uitgeven, onbewust voordringen ...

 • Heel beweeglijk gedrag
  bv. onrustig zijn, niet stil kunnen zitten, steeds moeten
  opstaan en rondwandelen, friemelen met de handen of met
  een voorwerp, tikken met de voeten, doorpraten alsof er geen rem is, wroeten tijdens het slapen …

 • Moeilijk tijd kunnen inschatten
  bv. vaak te laat komen, tijdsbestek verkeerd inschatten, geen planning kunnen volgen ...

11 tips: hoe haal je het beste uit kinderen met ADHD?

 • Vertellen de ouders je de diagnose van ADHD? Vraag hen hoe zij omgaan met het gedrag van hun kind. Superwaardevolle tips!

 • Betrek de hele begeleidingsploeg in de aanpak die werkt. Een kind met ADHD heeft er baat bij dat elk bestuurslid hem op dezelfde manier behandelt.

 • Kinderen en jongeren met ADHD gaan tot het uiterste. Maar vaak kunnen ze ook hun emoties niet controleren als ze een spel verliezen. Voorzie ook impulsarme rustmomenten in je activiteiten, en speel ook zonder competitie.

 • Zorg dat alle kinderen veel kunnen bewegen en niet te veel moeten wachten bij een spel. Zo houden zij, maar zeker de kinderen met ADHD, makkelijker hun aandacht bij het spel. Speel kringspelletjes niet in een te grote groep, maak bij estafettes kleinere teams …

 • Weet dat deze kinderen soms minder snel van de ene activiteit in de andere kunnen stappen. Voorzie eventueel gewenningstijd zodat ze zich kunnen aanpassen.

 • Een kind met concentratieproblemen hou je extra in het oog bij een speluitleg. Ga vlakbij hem staan, maak oogcontact ... Leg de structuur en regels duidelijk uit, vermijd details, voeg eventueel nieuwe dingen in fasen toe.

 • Als je gaat knutselen, zet de tafels dan niet te dicht bij elkaar, creëer voldoende ruimte. Zet de tafels ook niet overvol met materiaal. En er hoeft geen luide achtergrondmuziek op. Te veel prikkels kunnen een kind ‘overprikkeld’ maken, afleiden ...

 • Geef een timing, desnoods alleen aan de kinderen waarvan je weet dat ze dat nodig hebben bij het begin van een nieuwe activiteit. Zo weten ze hoe lang ze iets moéten doen, of mogen doen, voor ze weer iets anders (mogen) gaan doen. Een extra complimentje tussendoor kan zeker geen kwaad.

 • Geef structuur aan complexe dingen. En een KLJ-activiteit van een paar uur kan complex zijn voor een kind met ADHD. Geef de volgorde, niet de exacte uren en minuten. Bv. “eerst gaan we samen spelletjes spelen, dan gaan we knutselen, daarna eten we een vieruurtje en na het vieruurtje gaan we verstoppertje spelen.” Als er iets verandert aan de planning, dan kan dat deze kinderen verwarren. Moet je iets aan het plan veranderen, geef dan extra aandacht aan een uitleg voor deze kinderen. Dat helpt hen.

 • Ook een lokaal of kamptent met structuur is fijn voor deze kinderen: een vaste plaats voor jassen, truien, spullen die van thuis meegebracht worden …

 • “Niet te wild!”, “Doe niet zo druk!”, “Stop daarmee!”, dat is moeilijker begrijpbaar voor deze kinderen. Vooral omdat ze niet weten wat ze in de plaats moeten doen. “Ga op je stoel zitten en eet 10 lepels soep” is wel duidelijk.

Wees alert voor eventueel pestgedrag van andere kinderen of jongeren. Deze kinderen en jongeren lopen een groter risico om uitgesloten te worden.

Spelletjes op maat van alle kinderen?

De Provinciale Jeugddienst Oost-Vlaanderen maakte heel wat spelen uit de Speledatabank toegankelijk gemaakt voor kinderen en jongeren met een beperking. Bekijk het filmpje en vind superveel spelletjes die kinderen met een beperking prima kunnen meespelen.
 

Vind aangepaste activiteiten

Contacteer de specialisten

De organisatie ZitStil informeert, vormt en ondersteunt iedereen die met ADHD te maken krijgt.
 

Naar ZitStil