Skip to main content

Hoe en waarom een ‘KLJ voor iedereen’ worden?

Jullie denken erover om de afdeling meer en duidelijker open te stellen voor àlle kinderen en jongeren, ook voor hen die misschien een beetje anders zijn? Word officieel een ‘KLJ voor iedereen’.
 

Jullie denken erover om de afdeling meer en duidelijker open te stellen voor àlle kinderen en jongeren, ook voor hen die misschien een beetje anders zijn? Word officieel een ‘KLJ voor iedereen’.
 

Wat is het voordeel om ‘KLJ voor iedereen’ te worden?

 • Je krijgt een 'KLJ voor iedereen'-uithangbord. Hierop staat de 'KLJ voor iedereen'-boom. Op deze boom staat per kansengroep een logo in de vorm van een hartje. Dit bord kan je buiten aan het lokaal hangen. Zo kan je aan de omgeving laten zien dat je afdeling openstaat voor iedereen.

 • Als je een actie of activiteit hebt gedaan rond een kansengroep, laat dit dan weten aan je pedagogisch medewerker. Dan krijg je dit logo op een sticker. Deze sticker kan je in je boom plakken op de plaats van de witte hartjes. (Per KLJ-jaar kan je dezelfde sticker wel maar een keer verdienen.) Zo komen er steeds meer opgevulde hartjes in je boom.

 • Je krijgt ook een digitaal beeld van jullie persoonlijke 'KLJ voor iedereen'-boom. Dit beeld wordt geüpdatet telkens als jullie een sticker hebben verdiend. Op deze manier kunnen jullie dit beeld gebruiken in jullie boekjes, op jullie website …

 • Op regelmatige basis zal je een nieuwsbrief ontvangen met boeiende informatie over kansengroep(en).

 • Je krijgt gerichte ondersteuning rond de kansengroepen van een KLJ-medewerker. Hem kun je altijd contacteren met vragen.

 • Je kan gratis de 'KLJ voor iedereen'-koffer uitlenen.

 • Je kan gratis een informatief spel aanvragen rond een bepaalde kansengroep.

 • Je kan een vorming aanvragen rond een bepaalde kansengroep.

 

Hoe word je officieel een ‘KLJ voor iedereen’?

Je KLJ-afdeling mag zich een 'KLJ voor iedereen' noemen als je akkoord gaat met onderstaande principes of acties en als je tweejaarlijks het ‘KLJ voor iedereen’- contract tekent. Bespreek dus regelmatig met je leidingsploeg of je nog achter 'KLJ voor iedereen' staat en hoe je er bewust mee wil omgaan.

Principes en acties van 'KLJ voor iedereen'

 • We maken kenbaar in ons dorp dat onze KLJ-afdeling openstaat voor alle kinderen en jongeren.
 • We organiseren activiteiten waarmee we de kinderen en jongeren van onze afdeling stimuleren om positief en verdraagzaam te staan ten opzichte van alle kansengroepen.
 • We zorgen ervoor dat elk lid aan elke activiteit kan deelnemen in de mate van het mogelijke.
 • Wanneer een uitdaging te groot is kan/mag dat aangegeven worden aan de KLJ-medewerker.
 • We werven onze leden in alle wijken en buurten van ons dorp en op zoveel mogelijk manieren: huis-aan-huis (folders, huisbezoeken …), via het buurthuis, de parochie, scholen …
 • We duiden één of meerdere vertrouwensfiguren aan in onze leidings- of bestuursploeg die op regelmatige basis contact heeft met de ouders.
 • We bekijken jaarlijks hoeveel een werkjaar kost voor onze leden en proberen de kostprijs zo laag mogelijk te houden.
 • We doen inspanningen om ons lokaal zo toegankelijk mogelijk te maken.
 • We geven aan dat we een ‘KLJ voor iedereen’ willen zijn door tweejaarlijks het contract te vernieuwen zodat de huidige leidingsploeg akkoord gaat.

Onderteken het contract

Naar deze contactpersoon sturen we het definitieve 'KLJ voor iedereen'-contract.
Over welke kansengroepen wil je meer info?
Een 'KLJ voor iedereen' ben je van zodra héél je leidings- of bestuursploeg het label wil uitdragen. Het contract digitaal laten ondertekenen door slechts één of twee personen is dus niet voldoende.
'Onderteken' het contract
Door het 'KLJ voor iedereen'-contract te ondertekenen ga je akkoord met de voorwaarden van het 'KLJ voor iedereen'-label en engageer je je om met het label aan de slag te gaan.