Skip to main content

Online Click infomoment

Clickt het nog niet 100%? πŸ˜… Neem dan zeker deel aan het online uitwisselmoment over Click! πŸ€“

Aansluiten doe je online via deze link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYxZGRiN2EtODQzNy00YWVjLTliMWMtZjI4MGUxMDM2MGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d36317e-571f-4572-8bb5-c431edf12add%22%2c%22Oid%22%3a%2206140e75-1e29-4d8b-a269-45397a3ace2d%22%7d

πŸ‘‰ Je komt er alles te weten over: het aanmaken van bestuurslijsten, het werken met de ledenadministratie en het communiceren naar leden en/of ouders over kampen en activiteiten.

πŸ§‘β€πŸ€β€πŸ§‘ Doelgroep: Leiding & bestuursleden


Heb je nog een vraag of een bezorgdheid? Stuur dan gerust naar arno.vanspeybroeck@klj.be.

Programma

πŸ“ Programma: Click van A-Z
⏱️Timing: 20u00 - 22u00
πŸ’» Inschrijven: kan via Click