Skip to main content

Nieuwjaar Plus

Nieuwjaar Plus is de nieuwjaarsreceptie van KLJ Oost-Vlaanderen waar we onze bestuursleden en bovenlokale vrijwilligers eens extra willen bedanken. We doen dit aan de hand van een fijne receptie, leuke kennismaking met de andere werkgroepen en het uitdelen van verschillende prijzen.

Heb jij ook zin om een glas te heffen op het nieuwe fantastische KLJ-jaar 2021? Kom dan zeker langs!

Programma