Skip to main content

Uitwisselavond volwassenbegeleiders, secretarissen en +16-leiding

Een uitwisselingsavond voor verschillende typische KLJ-functies:
• Volwassen Begeleiders kunnen uitwisselen over de invulling van hun rol als volwassen begeleider
• +16-leiding kan bij elkaar inspiratie opdoen over +16-activiteiten, werving en binding van +16-leden, afspraken rond drank en drugs,…
• Secretarissen kunnen met elkaar uitwisselen over het inschrijven van leden, GDPR, verzekeringen, …

Programma

20u

Site by Wieni