Skip to main content

Evalueer je lokaalbeleid

Sta elk jaar even stil bij hoe jullie het lokaal beheren. Zo kom je tot nieuwe ideeën en actiepunten.

Sta elk jaar even stil bij hoe jullie het lokaal beheren. Zo kom je tot nieuwe ideeën en actiepunten.

Kleine of grote ambities met jullie lokaal?

Bespreek  samen wat er goed en minder goed loopt in verband met jullie lokaal:

  • Is het papierwerk rond het lokaal in orde?

  • Zijn de huisregels de juiste?

  • Is het onderhoud en de inrichting goed geregeld?

  • Is het lokaal veilig?