Skip to main content

Centen voor jullie lokaal

Je lokaal is een grote kostenpost: onderhoud, verwarming, elektriciteit … En hoe financier je een nieuw lokaal of verbouwing?

Je lokaal is een grote kostenpost: onderhoud, verwarming, elektriciteit … En hoe financier je een nieuw lokaal of verbouwing?

Alles op Jeugdlokalen.be

Op deze gespecialiseerde website vind je tips waarmee je voldoende inkomsten bijeensprokkelt om je lokaalkosten te betalen en om je vaste kosten te verlagen. Je vindt er ook heel wat inspiratie om je nieuwbouw of verbouwing te bekostigen.

Meer inspiratie voor jullie lokaal en (ver)bouwproject

Op Jeugdlokalen.be vind je tips en goede voorbeelden.

Naar ‘Jeugdlokalen & Financiën’

Gratis: ‘Jeugdlokalen & Financiën’

Wil je een gratis exemplaar van de brochure?

Bekijk de brochure online

Vraag aan

Geld vinden bij ...

Als je je lokaal verhuurt, kan dat een belangrijke bron van inkomsten zijn. Hier vind je bovendien meer over kasacties, (fiscaal aftrekbare) giften en sponsoring en over subsidies. Mogelijke subsidies voor infrastructuur:

  • ​Je gemeentelijke overheid heeft waarschijnlijk infrastructuursubsidies. Vraag aan het collegebestuur van jullie gemeente zeker om hier voldoende budget voor te begroten in hun meerjarenplanning.

  • De provinciebesturen verdelen de Europese plattelandssubsidies. Neem gerust contact op met je pedagogisch medewerker om te bekijken of jullie hierop aanspraak kunnen maken.

  • Lokalen die ook jeugdverblijf zijn en zo​ voldoen aan de normen van het decreet ‘toerisme voor allen’ kunnen op investeringssubsidies rekenen van Toerisme Vlaanderen bij verbouwingen.


Naast overheidssubsidies bestaan er ook projectsubsidies bij organisaties als Cera en de Koning Boudewijnstichting kunnen jullie helpen met een schenking voor kleine aanpassingen aan jullie lokaal.

Vind premies voor je verbouwing

Op de Premiezoeker.be vind je alle mogelijke premies die je kunt aanvragen als vereniging.

Zoek verbouwpremie

Steun in natura

Durf giften in natura of gratis professionele hulp te vragen bij lokale handelaars of ouders van jullie leden. Je kent misschien wel een schilder die bereid is de verf te sponsoren om jullie lokaal een nieuw kleurtje te geven.
 

Verspil geen geld

  • Vraag een vrijstelling aan voor de onroerende voorheffing. De ‘onroerende voorheffing’ of ‘grondbelasting’ is een belasting op het geld dat je als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder verdient met gronden en gebouwen. Sinds 2016 zijn jeugdwerkorganisaties in het Vlaamse Gewest hiervan vrijgesteld. Dat is goed nieuws, want op die manier bespaar jij of de eigenaar van je gebouw gemakkelijk enkele honderden euro's.

  • Hebben jullie toestellen die veel elektriciteit of water verbruiken terwijl jullie ze niet gebruiken?
  • Kunnen kleine isolatie-ingrepen ervoor zorgen dat jullie minder moeten verwarmen?

Een vrijstelling voor onroerende voorheffing?

Hier vind je info over hoe je je registreert op jeugdmaps.be en wat je moet doen als je toch een aanslagbiljet ontvangt.

Vraag aan