Skip to main content

Organisatoren, de wet zegt …

Er plakt heel wat wetgeving aan de organisatie van een evenement. Op Fuifpunt.be vind je meer info rond wat mag en moet.

Er plakt heel wat wetgeving aan de organisatie van een evenement. Op Fuifpunt.be vind je meer info rond wat mag en moet.

Op Fuifpunt.be kun je als organisator van een KLJ-evenement uitzoeken of je niets over het hoofd ziet.

Fuifregels in detail

Geluidsnormen

Geluidsnormen zijn regels waaraan elke organisator van een fuif of ander evenement zich moet houden. Er zijn drie verschillende geluidsniveaus of - categorieën. Alle technische details kan je hier lezen. In theorie kan voor elke muziekactiviteit gekozen worden welke van de drie geluidsniveaus het best past voor je evenement, maar in de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft steeds het laatste woord over welke afspraken gelden voor evenementen in de gemeente. Ga dus in gesprek met hen, doe tijdig de juiste aanvragen en informeer je goed over welke maatregelen jullie moeten treffen. Let wel: Het is de taak van de gemeente om jullie goed te ondersteunen hierin en samen te werken aan fijne, waardevolle evenementen in de gemeente.

Maak afspraken over geluidsnormen! Zowel de eigenaar van een zaal of andere locatie, de huurder van een locatie, de organisator, de dj als de geluidstechnicus kunnen aansprakelijk worden gesteld en dus beboet en vervolgd worden als er overtredingen zijn vastgesteld. Je doet er als organisator dus goed aan om én iedereen op zijn verantwoordelijkheden te wijzen én zelf ook steeds de naleving van de normen goed op te volgen. Je kunt als organisator eventueel ook een contract maken met de dj en de geluidstechnicus waarin ieders verantwoordelijkheid wordt opgenomen.

Hiermee kun je een eventuele boete die aan jou is opgelegd, terugvorderen van de dj of geluidstechnicus. Een dergelijk contract ontslaat je echter nooit van je verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid) als organisator. Als organisator blijf je immers te allen tijde mee verantwoordelijk voor de veiligheid van je publiek, voor het voorkomen van overlast, en dus ook voor het naleven van de geluidsnormen.

Site by Wieni