Skip to main content

Een vzw voor jullie evenement?

De meeste KLJ’s zijn feitelijke verenigingen. We adviseren niet snel om over te stappen naar een vzw, maar in geval van bepaalde hele grote evenementorganisaties wel.

De meeste KLJ’s zijn feitelijke verenigingen. We adviseren niet snel om over te stappen naar een vzw, maar in geval van bepaalde hele grote evenementorganisaties wel.

Wat is een feitelijke vereniging?

Een feitelijke vereniging is een groep mensen die zich verenigingen, zonder dat de vereniging zelf een 'rechtspersoonlijkheid' heeft. Dat heeft als gevolg dat een feitelijke vereniging zelf geen rechtsgeldige contracten kan afsluiten en geen eigendommen kan bezitten. Het is altijd een individueel bestuurslid die zich persoonlijk verantwoordelijk stelt voor ondertekende contracten, aankopen, beslissingen …
Daar waar een vzw erg veel administratie met zich meebrengt, moet een feitelijke vereniging enkel de juridische link met haar bank goed in de gaten houden en de juiste verzekeringen hebben. Dankzij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die je hebt als lid, ben je beschermd bij problemen. Een feitelijke vereniging is vaak veel eenvoudiger en even veilig als een vzw.

Wat is een vzw?

Een vzw is een vereniging zonder winstoogmerk: een groep personen die een belangeloos doel nastreven en zich daartoe organiseren. Een vzw mag haar leden geen voordelen schenken die zouden voortvloeien uit de activiteiten van de vzw. Dat is dus een belangrijk verschil met bijvoorbeeld een handelsvennootschap.
In tegenstelling tot een 'feitelijke vereniging' heeft een vzw een eigen 'rechtspersoonlijkheid'. Dit betekent dat bijvoorbeeld contracten kunnen afgesloten worden door de vzw zelf, en niet enkel door een individueel lid van de vereniging.
Een vzw in orde houden, vraagt best wel wat engagement in administratie en bestuursdaden. Daarom raden we een vzw meestal af. Allen in volgende gevallen raden we je echter toch aan een vzw op te richten:

  • ​Je KLJ-afdeling zelf eigenaar is van het lokaal

  • Je KLJ-afdeling beheert structureel erg grote geldsommen (> 50.000 euro) bv. door hele grote evenementen

Hoe een vzw oprichten?

Indien je goed geïnformeerd bent en overtuigd dat jouw afdeling een vzw nodig heeft, dan kan je beginnen met het opstellen van de statuten. Een de statuten opgesteld zijn, kan je overgaan tot de stichtingsvergadering en achtereenvolgens de ondertekening, neerlegging en publicatie van de statuten. Meer info vind je in bijlage.

Site by Wieni