Skip to main content

Organisatiestructuur van KLJ

Hoe zit KLJ in elkaar? Hier leggen we uit hoe KLJ vertakt is, van lokale afdeling tot internationaal niveau.
 

Hoe zit KLJ in elkaar? Hier leggen we uit hoe KLJ vertakt is, van lokale afdeling tot internationaal niveau.
 

Leeftijdsgroepen, leiding en bestuursleden

​Iedereen van 6 tot 35 is welkom bij KLJ. Een KLJ-afdeling mag zelf kiezen in welke groepen ze zich organiseert. Maar we adviseren een gemengde werking, in aparte leeftijdsgroepen met aangepaste activiteiten (wekelijks of tweewekelijks) voor  -9, -12, +12, +14, +16 en +20. Een werking voor kinderen vanaf 6 jaar mag, maar moet niet. Als de leidingsploeg daar klaar voor is en zin in heeft, zullen we ze daarin ten volle ondersteunen.

Bij KLJ hoef je als jongere geen leiding of bestuurslid te worden. Je kunt zelfs instappen na je 16de. Er is immers ook een werking voor +16 en +20. Dit maakt van KLJ ook de grootste jongerenbeweging in Vlaanderen.

Hoe een ploeg een KLJ-afdeling wil runnen, ook dat kan variëren. Soms heeft een leeftijdsgroep vaste leiding, en soms niet. Soms zijn er aparte leiding en bestuursleden. De leiders en leidsters zorgen voor de activiteiten, de bestuursleden voor praktische ondersteuning, beleid en beheer. Maar soms nemen leden de rol van leid(st)er én bestuurslid op.

Professionele medewerkers in Leuven, Herentals en Deinze

We ondersteunen met meer dan 20 medewerkers de werking van de plaatselijke afdelingen. Iedere leider, elke leidster, elk bestuurslid, elke ouder, elke buurtbewoner, elke medewerker van een andere organisatie kan met vragen en problemen bij ons terecht.

Er zijn drie KLJ-secretariaten:

 • het hoofdsecretariaat in Leuven (‘KLJ nationaal’)
 • Een regionaal secretariaat in Herentals 
 • Een regionaal secretaraat in Deinze 

Hier werken opgeleide en ervaren pedagogische medewerkers en evenementmedewerkers die lokale groepen, gewesten en regio’s ondersteunen en specialist zijn in alle KLJ-thema’s. We beantwoorden vragen telefonisch, maken publicaties, verzamelen uitgewerkte activiteiten, organiseren vorming, vereenvoudigen administratieve taken … We staan onder leiding van een (zakelijk) directeur.

Gewesten, regio’s en nationale KLJ-bestuursorganen

Er zijn meer dan 200 KLJ-afdelingen. Om die lokale werkingen hun effect te laten hebben op de groei en ontspanning van plaatselijke kinderen en jongeren, zetten heel veel KLJ-organen zich achter de schermen in. Beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd door vrijwilligers, en ondersteund door beroepskrachten.
Een gewest overkoepelt afdelingen van dezelfde streek. Elke afdeling vaardigt één of meerdere personen af naar het gewestbestuur. Elk gewest heeft een gewestvoorzitter. In elk gewest zit ook iemand die in het regionaal bestuur zit. en een RB-lid (een lid van het Regionaal Bestuur).
Het regionale niveau wordt gestuurd door een regionaal bestuur. Hierin zetelen de regionale voorzitter, de vertegenwoordiger van elk gewest, een regionaal bestuurslid van elk gewest, en eventueel een regionale proost. Twee vrijgestelden begeleiden deze regio’s.
Het nationale beleid van KLJ wordt vormgegeven door drie organen:

 • de Nationale Leiding bestaat uit de twee vrijwillige nationale ondervoorzitters en de nationale voorzitter.

 • het Nationale Bestuur bestaat uit de regionale voorzitters, de nationale ondervoorzitters en de nationale voorzitter. Zij staan in voor het dagelijks beleid van onze beweging en sturen ons inhoudelijk aanbod, de evenementenkalender en de ideologische lijn die we met KLJ willen bewaren.

 • de Nationale Raad bestaat uit alle regionale bestuursleden, het Nationaal Bestuur en de pedagogische beroepskrachten. Dit is in de praktijk ‘het parlement’ van KLJ. Eén keer per jaar komt de Nationale Raad samen. Dit orgaan tekent de grote lijnen uit die KLJ in het Bestuur, de regio’s, de gewesten en de afdelingen volgt.

Gespecialiseerde werkgroepen

Daarnaast zijn er ook verschillende werkgroepen op nationaal en regionaal niveau, rond verschillende thema’s, gerund door vrijwilligers en ondersteund door een KLJ-medewerker:

In elke regio:

 • De Werkgroep K houdt de ‘K’ in KLJ christelijk én eigentijds.

 • De Werkgroep Promo zorgt ervoor dat iedereen in de regio regionale initiatieven en wedstrijden kent.

 • Werkgroep VKB (vrijwillige kadervormingsbegeleiding) zorgt voor cursussen en vormingen.

 • Werkgroep Sport, dat zijn de sportmonitoren. Zij ondersteunen de dansers, wimpeliers, vendeliers, touwtrekkers en piramidebouwers.

 • Werkgroep AO staat in voor de afdelingsondersteuning van afdelingen op maat.

 • In enkele regio’s is er ook een kookteam en een werkgroep logistiek voor regionale evenementen en initiatieven.

Op nationaal niveau:

 • Werkgroep MIJARC stimuleert Europese projecten en uitwisselingen: mijarc@klj.be

 • Daarnaast is er ook een Werkgroep Solidariteit die zorgt, in samenwerking met Trias, voor boeiende projecten met plattelandsregio’s in het Zuiden: solidariteit@klj.be

 • Werkgroep Diversiteit ondersteunt afdelingen die werken aan ‘KLJ voor iedereen’: diversiteit@klj.be

 • De redactieraad zorgt voor de inhoud van het bestuursblad Idee: redactieraad@klj.be

 • Elk jaar wordt ook een werkgroep opgericht voor de uitwerking van een specifiek thema, gelinkt aan het jaarthema: jaarthema@klj.be

 • Vertegenwoordigers van de regionale VKB-teams verenigen zich ook in een nationale VKB-ploeg: vorming@klj.be

 • Werkgroep Financiën ondersteunt afdelingen bij alles wat met de kas te maken heeft: kas@klj.be

 • Werkgroep Structuur houdt zich bezig met vernieuwing van de structuur van KLJ: structuur@klj.be

Vorming: opgeleide leiders en leidsters

Iedere week staan heel wat jongeren klaar om ervoor te zorgen dat alle KLJ-leden een onvergetelijke dag beleven. Boordevol enthousiasme, al moeten deze KLJ-leiders en leidsters dat vaak combineren met studeren of werken. De KLJ-werking staat er dankzij de inzet, dynamiek en kennis van elke leid(st)er. Daarom vinden we opleiding en vorming van de leiding een van onze belangrijkste opdrachten. Een netwerk van VKB-ploegen loopt als een slagader doorheen onze werking en beleid. KLJ-jongeren kunnen een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ (Trainingsdagen), ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ volgen, en er na een geslaagde stage een attest erkend door de Vlaamse overheid voor krijgen.  Daarnaast bieden we over heel Vlaanderen tientallen andere vormingen op maat van elke mogelijke verantwoordelijke bij KLJ aan.
 

Een vzw met een RVB en AV

Zoals elke vzw heeft KLJ en Groene Kring vzw ook uit raad van bestuur en een algemene vergadering. Deze twee organen bestaan voor het grootste deel uit vrijwilligers.

 • De algemene vergadering van KLJ & Groene Kring vzw komt minimaal 2 maal per jaar samen. In deze vergadering zetelen het Nationaal Bestuur van KLJ, het Nationaal Bestuur van Groene Kring, de afgevaardigd bestuurder (directeur) en een gemandateerde van Boerenbond. Zo vertegenwoordigt de algemene vergadering de organisatie: twee bewegingen, voor en door vrijwilligers, actief in heel Vlaanderen.

 • De raad van bestuur is samengesteld uit de leden van het directiecomité, een nationale ondervoorzitter van KLJ, een nationale ondervoorzitter van Groene Kring, een lid uit het Nationaal Bestuur van zowel KLJ als Groene Kring en (maximaal) vijf (vrijwillige) bestuurders die met KLJ of Groene Kring verbonden zijn en gespecialiseerd zijn in personeelsbeleid, financiën,…

 

Directiecomité

De RVB en AV nemen enkel de beheersmatige verantwoordelijkheid waar.

 • Het dagdagelijkse, inhoudelijke management ligt in de handen van de Nationale Leidingen van beide bewegingen. De nationale voorzitter van KLJ en Groene Kring zorgen voor de brug tussen beide.

 • Het dagdagelijkse, beheersmatige management van de organisatie wordt gedelegeerd naar het directiecomité. Het directiecomité bestaat uit de directeur van KLJ & Groene Kring vzw, de voorzitter van KLJ (die ook voorzitter is van KLJ & Groene Kring vzw) en de voorzitter van Groene Kring (die tevens ondervoorzitter is van KLJ & Groene Kring vzw).

 

KLJ buiten Vlaanderen

 • KLJ is lid van MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique), de internationale koepel van jeugd- en jongerenbewegingen op het platteland. Hier vind je meer over hoe je kunt participeren aan de activiteiten van MIJARC.

 • We werken in onze Noord-Zuid-acties samen met Trias. Van elk lidgeldbedrag 0,25 euro als solidariteitsbijdrage naar ondernemende mensen op het platteland in het Zuiden.

 • Er zijn ook KLJ-afdelingen in Duitstalig België. Daarover vind je meer bij KLJ Ostbelgien.

 

Het bewegingsreglement

Het bewegingsreglement van KLJ bestaat naast de statuten van KLJ & Groene Kring vzw. In dit bewegingsreglement komen zaken te staan die enkel geldig zijn voor KLJ. Zaken die gelden voor KLJ & Groene Kring vzw worden opgenomen in de statuten die opgesteld en beheerd worden door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.