Skip to main content

Netwerk van KLJ

Een KLJ-afdeling heeft lokaal een netwerk. Maar ook als organisatie is KLJ deel van een groter geheel. Samen met anderen zorgen we voor fijn leven en werken in landelijke omgevingen.

Een KLJ-afdeling heeft lokaal een netwerk. Maar ook als organisatie is KLJ deel van een groter geheel. Samen met anderen zorgen we voor fijn leven en werken in landelijke omgevingen.

De landelijke beweging waartoe KLJ behoort

KLJ heeft wortels in een groter geheel van bewegingen die mensen uit het dorp ondersteunt en samenbrengt. Samen met deze organisaties nemen we lokale en bovenlokale initiatieven: Groene Kring, Landelijke Gilden, KVLV, LRV en Boerenbond.

Groene Kring, onze broer / zus

Groene Kring is de beweging voor jonge land- en tuinbouwers. Vanaf de jaren ‘60 richtte KLJ zich op alle jonge bewoners van het platteland en niet meer uitsluitend op jonge boeren. Om deze specifieke doelgroep echter niet te verwaarlozen, werd Groene Kring opgericht. Groene Kring is sindsdien de ‘beroepswerking’, terwijl KLJ zich meer focust op ontmoeting, ontplooiing en ontspanning van kinderen en jongeren. Vandaag heeft Groene Kring bijna 4000 leden. Door onze nauwe verbondenheid zijn we samen een vzw: KLJ & Groene Kring vzw.

Landelijke Beweging en Boerenbond

Landelijke Gilden (vereniging voor mensen met een warm hart voor traditie en cultuur van het platteland), KVLV (de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen onder het motto ‘vrouwen met vaart’) en LRV (ponyclubs en paardrijverenigingen) richten zich meer op volwassenen op het platteland. Samen met hen vormt KLJ de Landelijke Beweging. Dit is de socio-culturele pijler van de ‘familie’, voor jong en oud.

De ‘beroepswerking’ van KLJ, Groene Kring maakt deel uit van de Boerenbond, de pijler die boeren en tuinders ondersteunt in hun job en sector. KLJ beschouwt de Boerenbond daarom als de vader-/moederorganisatie.

Het lokale netwerk waartoe je KLJ-afdeling behoort

Een KLJ-afdeling kan zijn netwerk van volwassenen inzetten voor de werking. Volwassenen kunnen heel wat meerwaarde bieden: ze hebben meer levenservaring, ze hebben een netwerk van andere volwassenen die zouden kunnen helpen … Zo kunnen ze een fijne coach zijn, een neutraal aanspreekpunt, een praktische helpende hand bij activiteiten, kamp, evenementen, bouwprojecten ...

Enkele voorbeelden:

​Een KLJ-afdeling heeft ook heel wat partners buiten haar werking. Ook goede contacten met jeugddiensten, andere jeugdbewegingen, de gemeente, scholen, de plaatselijke KVLV en Landelijke Gilde, de parochie en kernfiguren in de buurt vormen een rijk en voordelig netwerk rond een KLJ-afdeling.

Site by Wieni