Skip to main content

KLJ: wat en waarom?

Welke jeugdbeweging wil KLJ zijn? Je kiest voor KLJ omdat kinderen en jongeren er groeien, ontspannen, samenwerken. KLJ focust zich op alle kinderen en jongeren in een landelijke omgeving.

Welke jeugdbeweging wil KLJ zijn? Je kiest voor KLJ omdat kinderen en jongeren er groeien, ontspannen, samenwerken. KLJ focust zich op alle kinderen en jongeren in een landelijke omgeving.

Missie van KLJ

“Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en samen spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ’ers sterker worden als persoon en als groep. Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.”

Visie van KLJ

 • KLJ ondersteunt elke afdeling in haar eigenheid. Toch vinden we een gemengde werking, in aparte leeftijdsgroepen, met aangepaste activiteiten de ideale manier van werken. We stimuleren onze afdelingen dan ook hierin.

 • KLJ streeft naar een leuke, kwaliteitsvolle werking op verschillende niveaus. We bieden daarom vorming en ondersteuning aan voor bestuursleden, afdelingen en vrijwilligers. De KLJ-structuur en haar netwerk zorgen hierbij voor een extra houvast.

 • KLJ’ers voelen zich verbonden door het dorpsgevoel. Het maakt niet uit of je op het platteland of in een verstedelijkt gebied woont, we zijn verbonden door onze omgeving en haar landelijke karakter.

 • KLJ vindt christelijke waarden belangrijk. Vriendschap, solidariteit, vergeving, respect… zijn waarden waar we op een bewuste en eigentijdse manier voor gaan.

 • KLJ weet dat er geen kant-en-klaar handboek voor een optimale werking bestaat. Wel reiken we voorbeeldwerkvormen aan, zoals spel en ontspanning, het innemen van maatschappelijke standpunten, een sporten cultuurwerking. Hierbij laten we ruimte voor vernieuwing, creativiteit en verandering.

 • KLJ begint in jezelf, leeft verder in het dorpsgevoel en is voelbaar ver daarbuiten…

Landelijk- & dorpsgevoel

KLJ'ers zijn verbonden door hun context: een KLJ-afdeling zit ingebed en heeft wortels in een hechte gemeenschap met een landelijk karakter. Dat kan natuurlijk ook in een verstedelijkt gebied.

Met een eigentijdse K

KLJ’ers krijgen een open en veilige sfeer om - als ze willen -  te geloven. De waarden en de familie van KLJ zijn christelijk, maar tegelijk universeel: vriendschap, vergeving, solidariteit, respect, gelijkwaardigheid van jongens en meisjes ... Samen kun je meer dan alleen, samen is het fijner. Het maakt een individu, een groep en een samenleving sterker. Tijdens K-momenten staan we daarbij stil.
Vanuit die overtuiging staat KLJ ook open voor iedereen. Dit vind je terug in ‘KLJ voor iedereen’, ‘MIJARC en buitenlandse projecten’ en de ‘Noord-Zuid-solidariteit bij KLJ’.
 

Buiten-leven! Ook met sport en tradities

Ook onze sportwerking maakt ons uniek. Tijdens de zomer vinden overal in Vlaanderen ‘KLJ-Sportfeesten’ plaats, met dansen, wimpelen, vendelen, piramidebouwen en touwtrekken.

KLJ is puur, ‘botten aan’ en doet leven

KLJ is een jeugdbeweging met een eigen gezicht, tussen andere jeugdbewegingen. Dankzij de wortels van de beweging, dankzij de K-inspiratie, dankzij hun leefomgeving

 • … zijn KLJ’ers puur: eerlijk, open, zonder tralala.

 • … steken KLJ’ers hun ‘botten aan’: hardwerkend, met bezieling, stap voor stap maar altijd vooruit, niet vies van vuile handen

 • …  doen KLJ’ers leven: want ze begrijpen hoe alles en iedereen kan groeien, met water, zon, goed eten en de juiste zorg

Zijn kinderen en jongeren op het platteland dan anders?

KLJ onderzocht naar specifieke behoeften van jongvolwassenen op het platteland. Uit dit onderzoek blijkt dat:

 • 95% van de jongeren op het platteland ook een woning wil kopen op het platteland, voor de rust en ruimte van de natuur, de aanwezigheid van familie en vrienden en privacy.

  • Daarom pleit KLJ voor betaalbare woonopties op het platteland. Dat kan ook met co-housing, renovatiepremies ...

 • 76% van de jongeren zich naar het werk verplaatst met de auto. De flexibiliteit, reistijd en het comfort zijn de doorslaggevende redenen waarom ze de auto verkiezen boven het openbaar vervoer.

  • Daarom pleit KLJ voor een meer efficiënt en flexibel openbaar vervoer op het platteland. Dat kan ook door fietsen op de bus, meer elektrische fietsen ...

 • plezier en ontmoeting belangrijk zijn in hun vrije tijd, al zijn er niet altijd veel vrijetijdsmogelijkheden.
  • Daarom pleit KLJ voor een stimulerend beleid naar vrijetijdsorganisatoren. Dat kan bv. door meer multifunctionele ontmoetingsplekken.

Uitgebreide resultaten van dit onderzoek vind je terug in bijlage.

Hoe ondersteunt en stimuleert KLJ?

 

KLJ in cijfers

Site by Wieni