Skip to main content

Corona en sportfeesten

[Deze pagina werd geüpdatet op 13 juli.]

Hoe schrijf je je in?

Schrijf iedereen die zal deelnemen in via Click voor het juiste sportfeest. Zo heeft KLJ Nationaal de gegevens van alle aanwezigen op het sportfeest. Op basis van je groepsgrootte kan er op voorhand een afdelingsplaats voorzien worden. De gegevens kunnen bovendien ook gebruikt worden bij een eventueel contactonderzoek.

De inkomgelden worden achteraf via facturatie aangerekend aan je afdeling.

Wat met de aankomst op het sportfeest?

De aankomst van verschillende afdelingen op een sportfeest wordt zo goed mogelijk gespreid in tijd en ruimte. Er zullen dus waarschijnlijk meerdere ingangen zijn om het sportfeestterrein te betreden. Daarnaast kan een regio er ook voor kiezen om afdelingen te laten toekomen op verschillende tijdstippen.

Voor sportfeesten in Oost-Vlaanderen

  • Afdelingen mogen maximaal 20 minuten voor hun eerste aantreden aanwezig zijn op het sportfeestterrein.
  • Aan de inkom ontvang je per afdeling 1 enveloppe. Een verantwoordelijke van de afdeling gaat deze ophalen. In deze enveloppe zitten: je afdelingsschema, inkombandjes voor alle ingeschreven deelnemers, drankkaarten (als je die op voorhand hebt aangekocht), een plan van het terrein en optioneel een afdelingsboekje met info over de organiserende afdeling en sponsors.

Gelden er bubbels tijdens een sportfeest?

Net als op kamp of tijdens een activiteit zal je met je afdeling kunnen deelnemen aan de sportwerking in afdelingsbubbels van maximaal 100 personen. Binnen die bubbels moet je je dan niet aan de social distancing houden. Alle bubbels moeten wel steeds strikt van elkaar gescheiden blijven. De afdelingsbubbels volgen dezelfde regels als de bubbels voor activiteiten op het vlak van deelnamevoorwaarden en samenstelling.

Hou bubbels gescheiden

We vragen de leiding om aandacht te hebben voor koppeltjes en vrienden die zich in verschillende afdelingsbubbels bevinden, ook als dit leiding is. Zelfs als die personen in elkaars persoonlijke bubbel zitten buiten de sportfeesten, kunnen ze geen contact met elkaar hebben tijdens het sportfeest. We moeten hier zeer strikt in zijn om overzicht te kunnen houden en de veiligheid te kunnen garanderen. Overtreders krijgen één waarschuwing. Bij een tweede vaststelling zullen alle betrokken personen naar huis gestuurd worden.

Afdelingsplaats en veiligheidszone

Tijdens elk sportfeest is het belangrijk dat je afdelingsbubbel afstand houdt van andere afdelingsbubbels, juryleden, sportmonitoren, vrijwilligers en bezoekers. Voor elke afdelingsbubbel wordt een eigen plaats rond het middenterrein voorzien, met een veiligheidsmarge tot de volgende afdelingsplaatsen. In die veiligheidszone mag niemand zich bevinden: je hele afdelingsbubbel verzamelt en rust uit op de toegewezen plaats. Wanneer je deze plaats verlaat is het dragen van een mondmasker verplicht.

Hoe moet je aantreden in de ringen?

Afstand van de microwagen

Om afstand tot juryleden en sportmonitoren te respecteren zal er rond de microwagen en rond elke jurytafel een ‘box’ aangebracht worden waarbinnen niemand behalve de bevoegde personen mag komen. Maak dit bij het begin van het sportfeest duidelijk bij je leden en let erop dat ze zich hieraan houden.

Looprichting van gangpaden

In de gangpaden zullen looprichtingen aangebracht worden. Die moet je verplicht volgen. Wachten op de paden tussen de ringen is bovendien niet toegestaan, wel worden er wachtzones voorzien waar je kan wachten met je afdelingsbubbel (naast de jurytafel). Enkel een afdelingsbubbel die meteen moet aantreden of die net afgetreden is mag zich aan een ring bevinden.

1 meter van de rand

Let er bij het aan- en aftreden op dat je minimaal 1 meter van de rand van de ring blijft. Blijf bij het aan- en afmelden uit de box rond de jurytafel. Als er een wachtzone voor een afdelingsbubbel is aan de rand van de ring, dan blijf je ook steeds daarvan 1 meter verwijderd.

Eigen muziek gebruiken

Als je wil aantreden op eigen muziek, dan moet je een draagbaar geluidsapparaat op batterijen meebrengen om deze muziek af te spelen. Is dit niet voorhanden, dan treed je aan en af op stemcommando, door te zingen of op begeleiding door trommels. Je kan de radio van de ring niet gebruiken om eigen USB-sticks of cd’s af te spelen. Voor hoofdgilden en keurgroepen zal hygiënemateriaal beschikbaar zijn om de USB-stick met de eigen muziek van de vrije reeks te kunnen aannemen en teruggeven.

Mondmaskers bij verplaatsingen

Mondmaskers zijn verplicht wanneer je je over terrein verplaatst. Deelnemers zijn vrij om in de ringen (bij dans, wimpelen, vendelen of piramidebouwen) wel of niet een mondmasker te dragen. Dit wordt niet in rekening gebracht door de jury. De hele groep is dus niet verplicht om dezelfde beslissing hierrond te nemen.

Welke sporten kunnen beoefend worden?

Je kan per afdelingsbubbel deelnemen aan de verschillende dansen, het wimpelen en het vendelen zonder extra beperkingen, zoals afstand bewaren of een mondmasker dragen.

Bij het piramidebouwen vermijd je best de oefeningen waarbij je langere tijd op korte afstand van elkaar in elkaars adem zit. Je kan in zo'n situaties natuurlijk wel een mondmasker dragen. Let er zeker op dat je minimaal 1 meter afstand van de rand van de ring moet houden.

Bij het touwtrekken dragen alle deelnemers een mondmasker. Enkel de deelnemers en coach van je ploeg mogen aanwezig zijn. Van dichtbij supporteren kan dit jaar helaas niet.  

Atletiek is deze zomer helaas niet mogelijk, want er kan geen afstand bewaard worden tussen deelnemers uit verschillende bubbels. Volksspelen kunnen wel als ze volledige coronaproof georganiseerd worden.

Voor sportfeesten in Oost-Vlaanderen

  • Er zal geen atletiek of -16-spel plaatsvinden.
  • De ringen in de voormiddag lopen langer om de afdelingen zo goed mogelijk te kunnen spreiden. Hierdoor zal het feestprogramma ten vroegste om 14u starten. Het einde van het namiddagprogramma is voorzien rond 17u (1 uurtje vroeger dan andere jaren).

Wat met het feestprogramma?

Tijdens het feestprogramma of het demonstreren voor publiek verspreiden de afdelingsbubbels zich optimaal over het middenterrein. Omdat we niet kunnen verhinderen dan je misschien even te dicht bij een andere KLJ’er zal komen, is het dragen van een mondmasker steeds verplicht bij het demonstreren. Bij het plaatsnemen op je afdelingsplaats hoef je je mondmasker niet te dragen.

Wat met publiek?

Tijdens de sportfeesten kan er publiek aanwezig zijn in de daarvoor voorziene bezoekerszone. Ouders, vrienden en/of sympathisanten kunnen dus niet aansluiten bij je afdelingsbubbel, maar moeten in de bezoekerszone blijven. Het publiek en de KLJ’er die deelnemen aan de sportwerking, blijven in elk geval gescheiden. Het publiek moet zich steeds houden aan de geldende horeca- en evenementregels.

Wat met eten en drinken?

Ook tijdens een sportfeest zijn we verplicht de regels van de horeca te volgen. De recente versoepelingen laten het afhalen van drank en eten toe. Dat wil zeggen dat je drinken en eten kan afhalen aan de toog of aan een eetkraam. De consumptie ervan is enkel toegelaten op je afdelingsplaats.

Om het cashgeld op de sportfeesten te beperken, wordt aangeraden om met consumptiekaarten (drank en eten) te werken.

Voor sportfeesten in Oost-Vlaanderen

  • Vooraf kunnen er op verschillende sportfeesten consumptiekaarten (drankkaarten) aangekocht worden via Click. Die kaarten ontvang je ’s ochtend via de enveloppe bij de inkom. Zo verminderen we de wachttijden op het terrein zelf.
  • Er wordt geen leeggoed voor glazen flesjes aangerekend. Het verzamelen van flesjes is niet hygiënisch en heeft dit jaar dus geen nut.

Wat met het vertrek na het sportfeest?

Afdelingen worden op het einde van het feestprogramma begeleid bij het verlaten van het terrein. Afdelingen blijven op hun afdelingsplaats tot een medewerker/sportmonitor hen de instructie geeft om het terrein te verlaten. Zo kunnen we de stroom van vertrekkende afdelingen meer spreiden in de tijd.

Voor sportfeesten in Oost-Vlaanderen

 Sportmonitoren gaan naar de afdeling toe, overhandigen hun jurystaten en laten de afdeling weten dat ze mogen vertrekken. Is een afdeling nog niet klaar om te vertrekken, dan wordt een volgende afdeling aangeduid om te vertrekken. De afdeling wacht tot ze opnieuw een vertreksignaal krijgt.

Heb je nog vragen over de sportwerking?

Mail naar sport@klj.be