Skip to main content

Corona en kampen

[Deze pagina werd geüpdatet op 28 mei.]

Kunnen we op kamp deze zomer?

We kunnen deze zomer op kamp! Deze kampzomer zal er gelijkaardig aan toegaan als de vorige. We moeten ons houden aan enkele maatregelen, om er zo voor te zorgen dat iedereen heel de zomer lang op kamp kan gaan. Hieronder vind je alle info. De kampregels gelden vanaf 25 juni 2021. Je afdelingssecretaris ontvangt ook nog een gedrukt exemplaar van de coronagids per post of je kan hem hieronder al digitaal bekijken. Neem die brochure mee op kamp, zo heb je alle info te allen tijde binnen handbereik. 

Wie mag mee op kamp?

Iedereen mag mee op kamp, behalve als een persoon... 

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor het kamp.
 • ... onder hetzelfde dak woont met een besmet persoon. Het lid of de leiding mag dan tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode niet deelnemen aan een kamp.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan het kamp als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een dokterattest kunnen voorleggen. 

Opgelet: alle ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven via een medische fiche van de kampdeelnemer.

Deze documenten heb je nodig

Voor je op kamp vertrekt, stel je 3 documenten op die je nadien ook meeneemt op kamp.

 • NIEUW Een volledige aanwezigheidslijst. Daarop staan alle leden, leiding, kookouders, ... die aanwezig zullen zijn tijdens je kamp per bubbel. Dit jaar heb
  je in functie van de contacttracing ook het rijksregisternummer nodig van elke deelnemer. Je mag deze lijst bovendien voor niets anders gebruiken dan de tracing.
  Tip: In Click kan je deelnemers linken aan je kamp en vervolgens een lijst downloaden.
 • Een medische fiche van iedereen die op kamp aanwezig is, eventueel aangevuld met een doktersattest. Een goed voorbeeld van zo’n medische fiche vind je hier.
 • Een contactlogboek. Dit is een document waarin je bijhoudt welke personen gedurende het kamp contact hebben gehad met personen buiten je bubbel. Hierin moet je ook aangeven welke voorzorgsmaatregelen er genomen worden om contact met externen veilig te laten verlopen. Dit geldt ook voor als je op je kamp met meerdere bubbels werkt. Ook dan moet je kunnen aangeven welke maatregelen je nam om het contact tussen de verschillende bubbels te vermijden. Als blijkt dat er iemand besmet is geraakt tijdens je kamp, kan de overheid a.d.h.v. dit document nagaan met wie de besmette personen in contact kwamen en of er sprake is van hoog risico contact. Bewaar dit logboek minimaal 1 maand na het kamp.

Tip: Je kan ook gebruik maken van een voorbeeldbrief voor de ouders van je leden. Zo informeer je ook hen goed voor het kamp. Pas dit aan naar de realiteit van je afdeling. 

Deel je op in bubbels

Wat zijn 'bubbels'?

Een bubbel is een groep die bestaat uit een maximum aantal leden, exclusief leiding. 

We kunnen minstens in bubbels van 50 leden op kamp, begeleiding niet meegeteld. Als de cijfers het toelaten, kan de bubbel deze zomer groter worden.

 • Tussen 25 juni en 29 juli mag je met een bubbel op kamp van 100 personen, exclusief de leiding, als:
  • Er minder dan 500 bedden op intensieve zorgen bezet zijn.
  • 60% van alle +18-jarigen in België gevaccineerd is.
 • Tussen 30 juli en 31 augustus mag je met een bubbel op kamp van 200 personen, exclusief de leiding, als:
  • Er minder dan 500 bedden op intensieve zorgen bezet zijn.
  • 70% van alle +18-jarigen in België gevaccineerd is.

Binnen die bubbel verloopt het onderlinge contact normaal. Je kan dus samen spelen, eten en slapen zonder een mondmasker te hoeven dragen of constant 1,5 meter afstand te bewaren. Binnen een bubbel kan je bovendien ook kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren. Vermijd wel nog steeds intensief contact, zoals op elkaar liggen, dingen met de mond doorgeven, gezichten vlakbij elkaar houden, ... Ook regelmatig de handen wassen blijft een must. Met deze afgeschermde bubbels zorg je ervoor dat het coronavirus moeilijk in je groep terechtkomt en beperk je de verspreiding van het coronavirus als er toch een uitbraak zou zijn.

Opgelet: je bent niet verplicht om je bubbel zo groot te maken. Een eventuele besmetting heeft meer impact op je kamp als je in grotere bubbels werkt. Denk hier goed over na en bespreek het met je leidingsploeg. 

Wat als er meerdere bubbels zijn?

Als je met meer dan 100/200 personen op kamp bent, moet je je groep opdelen in meerdere bubbels. Dat kan bijvoorbeeld per leeftijdsgroep. Heb je zowel -12’ers als +12’ers in dezelfde bubbel zitten, hanteer dan de strengste regels, namelijk die voor de +12’ers. Beperk het contact tussen de verschillende bubbels tot een minimum. Draag mondmaskers en respecteer de social distancing als onderling contact toch onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als leiding en kookouders iets moeten afspreken. Daarnaast heeft elke bubbel een eigen slaapzaal of tent, een eigen speel- en eetruimte, een eigen sanitair blok en aparte materiaalkoffers. Als aparte eetruimtes of sanitaire blokken niet mogelijk zijn, werk je best in shiften. Tussen elke shift worden alle contactoppervlakken (tafels, deuren, handvaten, waterkraantjes, ...) grondig gepoetst.

Tip: Duid met kleuren of symbolen aan welke ruimtes of materiaalkoffers voor welke bubbels zijn.

Wat met leiding? (NIEUW)

De bubbel mag uit maximum 100/200 leden bestaan. De leiding wordt dus niet meegeteld in je bubbel, maar dit wil niet zeggen dat je als leiding niet 'vast hangt' aan 1 bubbel. Als leiding maak je deel uit van diezelfde bubbel en gelden alle maatregelen op dezelfde manier. Dit wil zeggen dat je ook geen afstand moet houden binnen je bubbel, maar dat je wel afstand moet bewaren met andere bubbels. Het enige verschil is dat je niet meegeteld wordt in de aantallen. 

Wat met de kookploeg?

Je kookploeg vormt best een aparte bubbel als je kamp uit 2 of meer bubbels bestaat. De kookploeg mag wel deel uitmaken van één van de bubbels, maar moet in dat geval dus zeer strikt afstand houden van de andere bubbel(s). Laat bij het opdienen van het eten bijvoorbeeld de leiding van de etende bubbel al het werk doen. Ook intensief lichamelijk contact tussen de kookploeg en anderen in hun bubbel wordt best vermeden. We adviseren om – als je de kookploeg aan een bestaande bubbel toevoegt – dit bij de jongste groep te doen, aangezien social distancing daar vaak het moeilijkst te respecteren is. Denk er bovendien ook aan dat risicoprofielen, zoals mensen ouder dan 65 jaar, beter niet meegaan.

Mag je het kamp verlaten en weer terugkeren naar je bubbel?

Je mag je kamp voor een korte periode verlaten en terugkeren als dit noodzakelijk is. Zorg er vooral voor dat je kamp geen duivenkot wordt. Het is ook heel belangrijk dat je tijdens deze periode in elke situatie de geldende maatregelen in de maatschappij respecteert. Ga dus zeker geen onnodige bijkomende contacten aan. 

Voorzie extra materiaal

Deze kampzomer zal naast het gewoonlijke spelmateriaal ook wat extra materiaal moeten meenemen. Hier vind je alvast een overzichtje.

 • Contactlogboek
 • Papieren handdoeken/zakdoeken
 • Zeep of handgel 
 • Poetsgerief om contactoppervlakten te reinigen.
 • Extra mondmaskers voor noodgevallen. Niet voor alle leden, vraag hen dit zelf te voorzien.
 • Voldoende vuilzakken, want je zal meer afval hebben.
 • Gesloten vuilbakken, liefst pedaalemmers, want die moet je niet openen met je handen. Vraag aan je kampuitbater of dit al aanwezig is.
 • Infomateriaal over hygiëne: posters over hoe handen wassen, noodprocedure, … 
 • Spel –en knutselmateriaal per bubbel in de mate van het mogelijke. Zo hoef je geen materiaal te delen met elkaar. Je mag materiaal na 3 contactloze uren wel doorgeven.
 • Stickers, gekleurde tape of pictogrammen om plaatsen op kamp en materiaal per bubbel te labelen.
 • Extra: Je zal vaker je handen moeten wassen. Als je met veel bent, zal dit veel tijd in beslag nemen. Voorzie daarom eventueel mobiele waskraantjes of tuinslangen.

Voorzie per bubbel ook een aparte EHBO-koffer en vul ze aan met onderstaande materialen: 

 • Wegwerphandschoenen
 • Alcoholgel
 • Koortsthermometer
 • Ontsmettingsmiddel
 • Wegwerpmondmaskers (steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger)

Download de infoposters

! Elke afdeling zal 2 affiches krijgen via hun Pedagogisch Medewerker. Extra affiches druk je zelf af.

Zorg voor aangepast vervoer

Afzetten en ophalen van leden en bagage

Bij vertrek naar en terugkomst van het kamp komen al je leden en hun ouders samen. Tijdens deze momenten zijn dus strikte afspraken noodzakelijk. Bovendien maak je hier ook het onderscheid tussen de verschillende bubbels. 

 • Vraag je leden om hun bagage te labelen met de kleur of het symbool van hun bubbel. Zo kan je bij het uitladen meteen alles op de juiste plaats zetten.
 • Laat deelnemers hun bagage afleveren in een tijdslot per bubbel. 
 • Vraag ouders om de geldende samenlevingsregels te volgen ten opzichte van elkaar (mondmasker, social distancing, ...).
 • Spreid het vertrek en de terugkeer, in tijd. Bubbel 1 vertrekt bijvoorbeeld 30 minuten vroeger dan bubbel 2.
 • Als spreiding in tijd niet mogelijk is, probeer dan een spreiding in plaats. Bubbel 1 verlaat bijvoorbeeld eerst het perron, vervolgens is het de beurt aan bubbel 2. Of laat de private bussen op ruime afstand van elkaar stoppen.

Is carpoolen mogelijk?

Vraag je aan ouders om leden te vervoeren naar het kampterrein? Hou dan rekening met volgende afspraken:

 • Als ouder kan je in de auto je eigen kinderen meenemen. Als je eigen kinderen in één bubbel zitten, mogen er ook kinderen van diezelfde bubbel mee. Behoren jouw kinderen tot twee of meerdere bubbels dan kunnen geen andere kinderen mee in de auto. 
 • Als ouder draag je sowieso een mondmasker wanneer je kinderen van een ander gezin vervoert.
 • Vervoer je als ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin, dan draagt dat kind ook een mondmasker.
 • Voorzie als ouder ook in goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de rit handgel (of wassen indien mogelijk de handen grondig).
 • Voorzie een goede planning: zorg ervoor dat niet alle auto’s op hetzelfde moment op dezelfde plaats moeten zijn. Spreek voor elke bubbel een andere plaats af waar de kinderen worden afgezet of werk met spreiding in tijd: de leden van bubbel A worden eerst verwacht, 30 minuten later de leden van bubbel B… Hou hier rekening met gezinnen die leden hebben uit meerdere bubbels, zij moeten mogelijks lang wachten.
 • Hou een lijst bij van welke leden bij welke ouders in de auto hebben gezeten, in functie van de coronatracing.

Wat met openbaar vervoer?

Maak je gebruik van het openbaar vervoer (De Lijn, MIVB, NMBS, TEC) kijk dan goed na welke maatregelen van toepassing zijn voor groepen tijdens de zomer. We houden dit samen met jullie verder in het oog. Vermijd sowieso in de mate van het mogelijke de piekmomenten om onderweg met zo weinig mogelijk mensen in contact te komen.

Wat met privaat vervoer?

Huur je een bus om naar het kampterrein te gaan?

 • Neem contact op met de busmaatschappij en ga na welke hygiënemaatregelen zij gebruiken. 
 • Meerdere bubbels op een bus met één dek kan, maar dit raden we niet aan. Is het echt niet mogelijk om je bubbels gescheiden te houden, dan is het belangrijk dat je zoveel mogelijk op afstand van elkaar zit of dat je mondmaskers gebruikt bij +12.
 • Gebruik je met meer dan één bubbel dezelfde bus? Maak dan goede afspraken hoe het op- en afstappen gebeurt, want de bubbels blijven gescheiden tijdens het in- en uitstappen.
 • Ga je op kamp met een dubbeldekker? Plaats dan bij voorkeur één bubbel op het bovendek en één bubbel op het onderdek.
 • Spreid het vertrek per bubbel in tijd (bv Bubbel 2 vertrekt 30 minuten na bubbel 1). Is spreiding in tijd niet mogelijk, probeer dan een spreiding in plaats door de bussen op verschillende plaatsen te laten vertrekken. 
 • Denk naar over communicatie met ouders (en eventueel leden). Neem informatie op over welke hygiënemaatregelen nodig zullen zijn (mondmasker bij +12, afstand houden in de mate van het mogelijke handhygiëne,...) en wanneer je dit verwacht.
 • Hou voldoende afstand van de buschauffeur.
 • Noteer de naam van de buschauffeur(s) in het logboek, in functie van de coronatracing.

Communiceer intern en extern

Communiceer met de kampuitbater

Contacteer de kampuitbater zo snel mogelijk en bespreek volgende zaken:

 • Welke (extra) maatregelen hanteert de kampuitbater?
 • Welke afspraken gelden er rond het kampgebouw poetsen (voor, tijdens en na het kamp)? 
 • Hoe kan het terrein en gebouw opgedeeld worden per bubbel?
 • Welke materialen heeft de kampuitbater ter beschikking?
 • Hoe houden jullie contact met elkaar gedurende het kamp?
 • Behoort de kampuitbater tot een risicogroep?

Communiceer met je leden en hun ouders

Je leden en hun ouders moeten goed ingelicht zijn over de extra maatregelen. Informeer hen dan ook tijdig. KLJ heeft alvast een voorbeeldbrief opgesteld (zie hieronder), die maakt duidelijk dat kampen veilig georganiseerd kunnen worden. Overloop ook  zeker volgende puntjes:

 • Wie mag (niet) mee?
 • Welke maatregelen gelden er bij het vertrek naar het kamp? 
 • Welke maatregelen gelden er tijdens het kamp?
 • Welk materiaal moeten leden extra meenemen? (mondmasker, warme kledij want je speelt vaker buiten, ...)
 • Wat gebeurt er als er toch iemand besmet geraakt? 
 • Welke maatregelen gelden er bij de terugkomst na het kamp?

Communiceer met de kookploeg

Ook je kookploeg moet op de hoogte zijn van alle maatregelen. Informeer hen dus tijdig. Maak ook onderlinge afspraken: hoe verlopen de eetmomenten? Wie is het vaste aanspreekpunt, om zo te veel contacten tussen de bubbels te vermijden? Welke ruimtes zijn voor de kookouders? 

Communiceer met een huisarts

Zorg ervoor dat je tijdens je kamp steeds een dokter (in de buurt) hebt die je kan raadplegen als iemand ziek is. Dit kan de huisarts van je thuisgemeente zijn die je kan bellen, of een dokter in je kampgemeente. Die laatste kan sneller ter plaatse komen. In het beste geval heb je een dokter mee op kamp, bijvoorbeeld iemand van de kookploeg of leiding. 

Doe de kampcheck

Om er zeker van te zijn dat je kamp veilig verloopt en om je extra te ondersteunen, kan je - net als vorig jaar - een kampcheck doorsturen naar KLJ Nationaal. Dit is een extra inspanning van je leidingsploeg, maar brengt je wel weer een stap dichter bij een fantastisch, maar ook veilig kamp. KLJ wil a.d.h.v. een ‘kampcheck’ zien hoe jouw afdeling de extra maatregelen toepast. Dit is niet verplicht, maar wel een absolute aanrader. Stuur daarom ten laatste 2 weken voor de start van je kamp een document door waarin je vertelt hoe je de regels gaat toepassen en een aangepast dagprogramma naar corona@klj.be. Hieronder vind je een sjabloon. Je hoeft ons zeker geen gedetailleerd rapport te bezorgen. We willen vooral in grote lijnen zien dat je bewust bezig bent met de coronamaatregelen. Enkele dagen nadien krijg je feedback. Dit tilt je voorbereiding naar een hoger niveau en brengt je afdeling alweer een stapje dichter bij een zalige kampervaring! 

Verdeel extra taken en rollen

Om alle maatregelen zo goed mogelijk na te leven en te controleren, heeft de leiding enkele nieuwe taken en rollen. Verdeel deze taken en rollen, zo weet je steeds bij wie je terecht kan. Je hoeft zeker niet heel het kamp dezelfde taak aan dezelfde persoon toe te wijzen, maar zorg er dan voor dat iedereen te allen tijde weet wie de verantwoordelijke is. 

 • Iemand die het contactlogboek aanvult. (per bubbel)
 • Iemand die communiceert met de andere bubbel(s), de kookploeg en externen (postbode, uitbater, buren, …)
 • Iemand die ervoor zorgt dat contactoppervlakten regelmatig gepoetst worden. (per bubbel)
 • Iemand die zich ontfermt over zieke leden en leiding. (per bubbel)

Zo pak je activiteiten aan

Deze activiteiten kunnen wel

 • Organiseer zo veel mogelijk activiteiten in open lucht en op het eigen kampterrein, dat is de vuistregel voor deze kampenperiode. 
 • Spreid de verschillende bubbels over meerdere terreinen. Vraag na bij de kampuitbater of bij de gastgemeente of er extra speelterreinen en bossen ter beschikking zijn.
 • Vermijd nog steeds intensief fysiek contact en maak je spelprogramma niet te zwaar. Voldoende rust is belangrijk om je gezondheid op peil te houden.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de natuur in. Houd je met je bubbel aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, afstand, hygiënemaatregelen,...)
 • NIEUW: Twee- of meerdaagses (waarbij je op een andere locatie dan je vaste kamplocatie slaapt) zijn mogelijk als je de locaties die je bezoekt al op voorhand vastlegt. Je mag dus niet op de dag zelf op zoek gaan naar een locatie of met een hele groep aankloppen bij iemand.
 • Een activiteit met alle bubbels samen kan als er geen direct contact is tussen de verschillende bubbels.
 • Zwemmen kan in open lucht en binnen. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste maatregelen (mondmasker, social distancing, ...)
 • Een (dag)uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Zorg voor een goede balans tussen fijne activiteiten op je eigen kampterrein en eens op verplaatsing gaan. Hou hierbij steeds rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen. Je moet hierbij met de externe steeds voldoende afstand houden, je mag geen materiaal doorgeven. Neem dit contact ook op in je contactlogboek.
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ....). Neem het contact met de externe ook op in je contactlogboek.

Deze activiteiten mogen niet

 • Bezoekdagen en activiteiten waarbij externen op het terrein komen.
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het kampterrein, zoals ruiltochten, opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders, ...

We bundelden in een artikel 6 tips om je kampactiviteiten coronaproof te maken

Bekijk de tips

Denk aan de hygiëne

Hygiëne voor alle kampdeelnemers

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is een goede hygiëne van groot belang. We sommen even op hoe je die hygiëne tijdens je kamp verzorgt.

 • Informeer je leden door bijvoorbeeld posters op te hangen.
 • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit (en blok), voor en na elke maaltijd (inclusief tussendoortjes), bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Hoest en nies in de elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp ze weg na gebruik.
 • Gebruik gesloten vuilbakken die je niet met je handen moet openen.
 • Verlucht regelmatig de gebruikte lokalen en tenten.
 • Laat vaak gebruikte deuren in het kampgebouw open staan. Zo vermijd je dat ze te vaak aangeraakt worden. Doe dit in overleg met de kampuitbater en hou rekening met de brandveiligheid. Zo mogen branddeuren niet open staan.  
 • Binnen je bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen. Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst even niet gebruikt worden (3u) of moet het gereinigd worden.
 • Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen. Insmeren en schminken tot en met 12-jarigen kan, maar laat kinderen het zoveel mogelijk zelf doen.

Tip: Nog op zoek naar wat extra hygiënemateriaal? Bij Colruyt krijg je als KLJ heel wat kortingen op hygiënemateriaal én je krijgt enkele mondmaskers cadeau.

Wat met koken en eetmomenten?

Over het algemeen wordt het coronavirus niet overgedragen via voedsel, maar ook hier blijft handhygiëne belangrijk. Daarom houden kookouders en leiding best rekening met volgende maatregelen tijdens het koken en tijdens eetmomenten. 

 • Draag mondmaskers en handschoenen tijdens het koken. 
 • Was al het kookmateriaal goed af met water en afwasmiddel. 
 • Eten uitscheppen, brengen of bijvullen gebeurt met handschoenen.
 • Was of vervang dagelijks de keukenhanddoeken. 
 • Laat zoveel mogelijk producten leveren. Is dat niet of slechts deels mogelijk, laat dan steeds dezelfde personen naar de winkel gaan en respecteer geldende sociale maatregelen.
 • Je leden mogen nog steeds samen afwassen in een kuip met warm water en afwasmiddel. Laat alles drogen in de buitenlucht of laat elke deelnemer zijn eigen, persoonlijke keukenhanddoek gebruiken.

Als de kookploeg voor verschillende bubbels eten maakt, worden bovenstaande maatregelen nog zo belangrijk.

Wat als iemand ziek wordt?

Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte.  Doe dat in overleg met de kampuitbater. Als een deelnemer ziektesymptomen vertoont of je hebt een vermoeden, plaats hem/haar dan meteen in deze ruimte. Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Voorzie bovendien gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

Wat als iemand ziek wordt?

Welke symptomen zijn er?

De symptomen die kunnen wijzen op corona zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus, diarree. Zorg ervoor dat alle leiding deze symptomen kennen en kunnen herkennen.

NIEUW Volg de standaardprocedure

De standaardprocedure van de overheid van wat je moet doen bij een (vermoedelijke) besmetting staat momenteel nog niet op punt. Van zodra de procedure bekend is, kan je ze hier lezen.

Plaats de persoon in quarantaine

Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte. Doe dat in overleg met de kampuitbater. Als een deelnemer ziektesymptomen vertoont of je hebt een vermoeden, plaats hem/haar dan meteen in deze ruimte. Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen
te ondernemen. Voorzie bovendien gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

Contacteer de ouders

Contacteer de ouders en leg uit wat de verdere procedure is. Maak duidelijk dat je alle nodige zorgen toedient. Bespreek vervolgens wat er met de zieke zal gebeuren. Zieke kinderen, leiders of kookouders horen namelijk niet thuis op het kamp, ongeacht of het corona betreft of niet. De deelnamevoorwaarden blijven ook van toepassing tijdens het kamp. Kijk dus hoe de zieke op een veilige manier thuis kan geraken.

Informeer je leden

Bekijk welke communicatie naar de andere leden en leiding nodig is. Neem de nodige tijd om dit in de groep te bespreken, om te informeren, te luisteren en te ventileren.

Verwijs de pers door

Verhalen over corona komen vaak in het nieuws. De kans bestaat dus dat je bij een besmetting gecontacteerd zal worden door een journalist. In alle drukte komen vragen van de pers heel ongelegen. Je beantwoordt ze daarom best niet zelf. Laat je zeker geen woorden in de mond leggen. We vragen en raden je daarom aan om journalisten door te verwijzen naar KLJ Nationaal.

Bel KLJ Nationaal

Raak je in paniek, weet je niet goed wat te doen of wil je zeker zijn dat je een situatie op kamp goed aanpakt? Het KLJ-noodnummer (+32475 77 51 10) geeft antwoord op al je vragen, 24/24u, elke dag van het jaar.

Doe dit nog na het kamp

Geef leden en ouders een laatste update

Na het kamp geef je de ouders best nog een korte terugkoppeling en geef je hen nog enkele richtlijnen mee. Opgelet, zorg ervoor dat (ouders van) verschillende bubbels zich niet mengen als je die terugkoppeling fysiek doet bij de terugkomst. Doe de terugkoppeling dus per bubbel. Daarnaast moeten ouders ook hier de social distancing blijven respecteren.

Wat met het contactlogboek?

Bewaar het logboek minimaal 1 maand na het kamp. Spreek af wie dat doet.

Wat met je materiaal?

Blijf bij terugkomst van het kamp de indeling in bubbels respecteren. Dat wil zeggen dat elke bubbel zijn eigen materiaal uitlaadt en opruimt. Kom je toch in contact met andere bubbels, draag dan een mondmasker en hou je aan de social distancing. Je plaatst best al het materiaal in je lokaal en laat het daar gedurende een week staan. Zo vermijd je mogelijke besmettingen via het materiaal. Na een week kan je alles gaan opruimen. Heb je het materiaal sneller opnieuw nodig, reinig het dan grondig of laat het 3 dagen buiten omloop.

Wat met tenten en gehuurd materiaal?

Zorg ervoor dat de tenten en/of het materiaal gereinigd werden, ofwel 3 uur uit omloop waren. Hou bij het terugbrengen ook rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...).

Wat met Wallonië?

In principe gelden in Wallonië dezelfde regels als in Vlaanderen. Toch merken we dat heel wat burgemeesters voor hun gemeente strengere regels uitvaardigen. Breng, om verrassingen te vermijden, steeds tijdig je kampgemeente op de hoogte van je komst (dit is in Vlaanderen en Wallonië zelfs een verplichting) en vraag expliciet naar eventuele bijkomende regels.

Kampbubbels

De gemeenten die strengere regels uitvaardigen, doen dit meestal vooral door het aantal kampbubbels op één kamp te beperken. Als je geen duidelijk antwoord van je kampgemeente krijgt, limiteer je best – in de mate van het mogelijke – je kamp tot één kampbubbel van maximaal 100/200 personen. Zo loop je het minste risico op onaangename verrassingen. Als je geschreven toelating van je kampgemeente hebt om met meerdere kampbubbels op kamp te gaan, is er uiteraard geen enkel probleem.

Wat met buitenlandse kampen?

Je mag op buitenlands kamp. Toch zijn er nog heel wat vragen: Moet je bijvoorbeeld gevaccineerd zijn? Moet je in quarantaine? Is er een afstandsbeperking? Voor het jeugdwerk heerst er nog heel wat onduidelijkheid, waardoor het moeilijk is om op deze vragen al een concreet antwoord te geven. Op basis van de gewone reisregels zijn er wel enkele zaken die we al kunnen verwachten. De werkgroep Internationaal bundelde enkele vragen en antwoorden in een artikel.

Wegwijzer VZW houdt de meest actuele situaties bij voor de buurlanden

Bezoek hun website