Skip to main content

Corona en vergaderingen

Mogen we vergaderingen en voorbereidingen organiseren?

Vergaderingen en voorbereidingen doe je in fase rood digitaal. Enkel in situaties waarbij fysiek samenkomen echt noodzakelijk is (bv. bij een dramatische gebeurtenis in je afdeling) zal dit kunnen onder volgende voorwaarden:

  • Je kan enkel buiten vergaderen met maximaal 20 personen.
  • Respecteer te allen tijde de social distancing en draag altijd een mondmasker.
  • Contacteer op voorhand je Pedagogisch Medewerker.

Mogen we vergaderweekends organiseren?

Vergaderweekends kunnen in fase rood niet doorgaan.

Wie mag aanwezig zijn tijdens vergaderingen?

Alle KLJ’ers mogen aanwezig zijn bij de vergadering, tenzij ze…

  • ... ziek zijn of ziektesymptomen hadden in de 3 dagen voor de vergadering.
  • ... behoren tot een risicogroep en geen doktersattest kunnen voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking hebben.
  • ... in contact is gekomen met een besmet persoon. Het lid of de leiding mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.

Personen met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen aanwezig zijn als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd.

Opgelet: Ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of de leider/het bestuurslid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Je hoeft dus zelf geen controles te doen.

Wat met materiaal?

Deel in geen geval materiaal wanneer het toch noodzakelijk is om fysiek samen te komen.

Wat met de verplaatsing van en naar de vergadering?

Hou je aan de regels die je op deze pagina terugvindt.