Skip to main content

Corona en activiteiten

Opgelet: onderstaande info geldt voor activiteiten zonder overnachting, bijvoorbeeld je wekelijkse activiteit op zondag. De regels voor kampen of weekends vind je onder 'Corona en kampen'.

Mogen we activiteiten organiseren?

Code rood is de meest ernstige situatie. Er is sprake van wijdverspreide besmettingen en contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden. In fase rood kunnen activiteiten dus nog maar in zeer beperkte vorm doorgaan. In deze fase geven we dan ook de voorkeur aan digitale activiteiten. 

 • Activiteit mogen enkel digitaal doorgaan of fysiek in groepen van 20 personen en énkel in de buitenlucht.  
 • Voor alle leeftijdsgroepen is social distancing aan de orde.  
 • Bij +12-leden zijn mondmaskers verplicht.

Inspiratie voor digitale activiteiten gezocht?

Vind ze hier!

Nog meer inspiratie gezocht?

Die is er ook!

Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

We streven er naar dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan het jeugdwerk kunnen (blijven) deelnemen dit werkjaar. Dat is belangrijk voor hun fysiek en mentaal welzijn. In fase rood mag dus elk lid, leid(st)er of bestuurslid deelnemen aan een activiteit, behalve als hij/zij...

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de activiteit.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
 • ... in contact is gekomen met een besmet persoon. Het lid of de leiding mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een doktersattest kunnen voorleggen.

Opgelet: alle ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven via een medische fiche van de deelnemer of om jou op de hoogte te brengen als er iets verandert sinds het invullen van de medische fiche. Jij kan als leider dus niet aansprakelijk gesteld worden als er door foute info op de medische fiche fouten gebeuren.

Organiseer je activiteiten in groepen

Wat is een groep?

In fase rood kan je met maximum 20 personen een activiteit doen. Ook de maatregelen binnen de groep zijn verscherpt. Social distancing is óók binnen de groep voor alle leeftijdsgroepen aan de orde. Er kunnen dus enkel contactloze activiteiten gespeeld worden. Leiding vormt geen groep op zich.

Wat met contact en wissels tussen groepen?

Vermijd in fase rood het contact en wissels tussen groepen. Het is nu belangrijker dan ooit om zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden.

Wat met activiteiten?

Deze activiteiten kunnen wel

 • Let’s go digital! Denk na over een toffe online activiteit. Zo kan je bijvoorbeeld een activiteit via een livestream organiseren.
 • Activiteiten op je eigen terrein én in openlucht
 • Samen eten en drinken kan. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.

Let op: We weten nog niet hoe de horecaregels er in fase rood zullen uitzien, maar we verwachten dat die in fase rood strenger zullen zijn dan in de andere kleurfases. We houden deze pagina up-to-date met de laatste richtlijnen.

Deze activiteiten kunnen niet

 • Activiteiten waarbij je binnen in je lokaal zit
 • Activiteiten buiten je terrein
 • Activiteiten waarbij je in contact komt met externen. Zijn deze contacten toch nodig, volg dan alle andere geldende maatregelen zeker op.

Communicatie

Communiceren naar leden en ouders is enorm belangrijk. Zorg dat de regels vooraf goed gekend zijn en dat hier tijdens de activiteit bewust mee wordt omgegaan. Zowel door de leiding als de leden en hun ouders. We geven enkele tips:

 • Voor de activiteit:
  • Je kunt een instructiefilmpje maken over het aankomstritueel. KLJ Oostmalle geeft alvast het goede voorbeeld.
  • Voorzie in de mate van het mogelijke verschillende drop-off zones, voor elke bubbel een aparte zone. Een grondplan van je KLJ-terrein waarop de ingangen, looproutes, zones op aangeduid zijn kunnen ouders helpen vlot de weg te vinden naar de drop-off zone van hun kind.
  • Beschik je niet over verschillende ingangen aan je lokaal, dan is het een goed idee om met verschillende starturen te werken.
  • Blijf toegankelijk voor vragen en bezorgdheden van ouders. Maak vooraf een WhatsApp groepje aan met de ouders van je leeftijdsgroep waarin zij vragen aan de leiding kunnen stellen en jullie info kunnen delen. Doe dit wel steeds vrijblijvend en met duidelijke afspraken. Een WhatsApp gesprek is geen klachtenforum. Hiervoor kunnen ouders nog steeds bij de leiding persoonlijk terecht. Spreek ook af wanneer het gepast is om vragen te stellen en/of wanneer ouders een antwoord mogen verwachten op hun vragen en wanneer niet.
 • Tijdens de activiteit:
  • Werk met kleur. Iedere groep heeft zijn eigen kleur. Laat de leden vooraf weten van welke kleur ze deel uitmaken en vraag om een kledingstuk in die kleur te dragen. Label materiaal, voorwerpen en meubilair met dezelfde kleur.
  • Zorg ervoor dat looproutes en zones duidelijk aangegeven staan. Een kiss-and-ride kan ook heel goed werken.
  • Druk de corona-affiches af of hergebruik die van kamp en hang ze op logische locaties.
  • Durf consequent zijn: wie herhaaldelijk niet op het afgesproken tijdstip en/of de afgesproken locatie arriveert stuurt jullie systeem in de war. Spreek deze personen hierop aan.
 • Na de activiteit:
  • Laat het de ouders ook weten wanneer het goed gelopen is. Hiervoor kan je bijvoorbeeld het WhatsApp gesprek gebruiken.
  • Als dingen niet goed gelopen zijn, ga hier dan over in gesprek met de ouders of het oudere lid. Beschouw ouders als een partner om jullie werking in goede banen te helpen leiden.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Als leiding verzamel je voor de start van de activiteit de gegevens van alle aanwezigen. Je laat ook voor activiteiten een medische fiche invullen. Deze medische fiche hoeft niet telkens opnieuw meegegeven te worden, één keer voor de eerste activiteit of het kamp is voldoende. Als er wijzigingen zijn, moet er wel een nieuwe medische fiche afgegeven worden. Vermeld dus ook op de medische fiche dat deze geldig is voor een hele jaar en dat ouders zelf verantwoordelijk zijn om wijzigingen door te geven. 

Deze documenten heb je dus nodig: 

 • Een aanwezigheidslijst (naam, telefoonnummer, e-mailadres) per activiteit
 • Een medische fiche per lid/leid(st)er
 • Een contactlogboek per activiteit

In het contactlogboek hou je bij welke personen tijdens een activiteit contact hebben gemaakt met een andere bubbel. Als blijkt dat er iemand besmet is geraakt, dan kan de overheid a.d.h.v. deze lijst nagaan met wie de besmette persoon in contact kwam. Bewaar deze documenten minimaal 1 maand na de activiteit.

Enkele tips:

 • Maak je inschrijvingsformulier digitaal en voeg er meteen de medische fiche aan toe. Je kunt je baseren op dit voorbeeld.
 • Het is haast onvermijdelijk dat leden onaangekondigd (zonder zich in te schrijven) op de activiteit zullen verschijnen. Hang bijvoorbeeld een QR-code op aan het afzetpunt die de ouders kunnen scannen met hun smartphone, waardoor ze alsnog de aanwezigheid van hun kind kunnen registreren. Zo hoeven jullie geen balpennen en papieren aan elkaar door te geven.
 • Ook je contactenlogboek kan je perfect digitaal maken. Zo hoef je enkel je smartphone op zak te hebben. Je kunt je baseren op dit voorbeeld.
 • Neem elke activiteit een groepsfoto, zo weet je ook wie er wanneer aanwezig was.
 • Maak een tabel waarin je aan de linkerkant alle activiteiten schrijft en aan de bovenkant alle leden. Zo kan je makkelijk aankruisen wie er wanneer was.

Wat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Was regelmatig je handen, hoest in de elleboog, gebruik uitsluitend papieren zakdoekjes die je na ieder gebruik vervangt. Draag een mondmasker op plaatsen waar je geen social distancing met personen van buiten je bubbel kunt garanderen.

Enkele tips:

 • Heb je geen stromend water bij de hand, dan kan handgel een goede oplossing zijn.
 • Gebruik geen afwasmiddel om de handen mee te wassen. In onverdunde vorm is dit niet geschikt voor op de huid.
 • Stop een flesje handgel in de EHBO-kit. Zo kan je altijd met propere handen een lid verzorgen.

Materiaal

Houd ook bij het klaarzetten van materiaal rekening met de social distancing tussen leiding. Spreek onderling af wie wanneer zijn materiaal zal klaarleggen. Spreek ook een manier af om duidelijk te maken welk gedeeld materiaal reeds ontsmet is en welk niet. Je kunt bijvoorbeeld werken met rode en groene kaartjes die je op tafel legt of aan de deur hangt. Materiaal dat niet door andere bubbels gebruikt wordt, kan gelabeld worden zodat het duidelijk is tot welke bubbel het materiaal behoort.

Is het toch nodig om materiaal te delen tussen bubbels, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Kookmateriaal, bestek en andere voorwerpen die in contact komen met voedsel reinig je vanzelfsprekend met afwasmiddel of ander reinigingsmiddel dat hier voor bedoeld is en niet met ontsmettingsmiddel.

 

Wat met de begeleiding?

De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Die begeleider kan een leider of bestuurslid zijn. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan de begeleider hiervoor gestraft worden door de overheid. Als je de geldende regels ten slotte moedwillig negeert, zal KLJ niet tussenkomen.

Wat met verplaatsing van en naar de activiteit?

Probeer zo veel mogelijk op locatie af te spreken. Zo hoef je niet eerst samen te troepen aan het lokaal. Trekken jullie bijvoorbeeld steeds naar het plaatselijke bos of park om activiteiten te houden, laat de leden dan meteen naar daar komen en laat ze ook daar weer ophalen. Spreek ook onderling af wie wanneer van welke locatie gebruik zal maken.

Alle regels en afspraken rond verplaatsingen vind je ook terug op deze pagina.