Skip to main content

Corona en activiteiten

Opgelet: onderstaande info geldt voor fase oranje voor activiteiten zonder overnachting, bijvoorbeeld je wekelijkse activiteit op zondag. De regels voor kampen of weekends vind je via www.klj.be/corona, bij de juiste kleurfase.

Mogen we activiteiten organiseren?

Op 2 september besliste de Vlaamse overheid dat we met lichtjes gewijzigde regels activiteiten mogen organiseren komend werkjaar. In principe zullen deze regels voor heel het werkjaar 2020-2021 (dus t.e.m. volgende zomer) gelden. Het is duidelijk dat hoe ouder de leden en leiders zijn, hoe meer risico er is op een besmetting met het coronavirus. Daarom zal er een onderscheid gemaakt worden in de aanpak van een activiteit en van de bubbels afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers.

Welke aanpassingen moeten we doen in fase oranje?

In fase oranje blijven activiteiten mogelijk, maar zijn er vooral aanpassingen op het vlak van de samenstelling van de bubbels.

 • De bubbels voor 12 tot 18-jarigen worden verkleind tot 20 personen indien deze activiteit binnen doorgaat. Activiteiten buiten mogen nog steeds in bubbels van 50 personen voor deze bubbels..
 • Tijdens activiteiten met -12 en +12 mag fysiek contact, maar nog sterker dan in fase geel moet je intens fysiek contact zoveel mogelijk vermijden. Bij +18 blijft social distancing en/of mondmaskers verplicht.
 • Groepen waar de meerderheid van de aanwezigen 18 jaar of ouder is, mogen in code oranje nog steeds met 50 personen bijeenkomen. Ze behouden immers ook in code geel al social distancing.

Organiseer je activiteiten in bubbels of groepen

Wat is een bubbel?

Een bubbel is een groep leden die onderling geen social distancing hoeft te respecteren.

 • Voor bubbels die enkel uit leden van 12 jaar of jonger en hun begeleiders bestaan blijft de grootte van de bubbel maximaal 50 personen. Zij hoeven onderling geen social distancing te respecteren, maar intensief fysiek contact (zie hieronder) vermijd je beter.
 • Voor bubbels met +12-leden tussen 13 en 17 jaar wordt de grootte van de bubbel beperkt tot 20 personen indien de activiteit binnen doorgaat. Activiteiten buiten mogen in code oranje net als in code geel met 50 personen doorgaan. Zijn er zowel leden jonger als ouder dan 12 jaar in de bubbel, dan gelden de regels voor +12.

Wat is een groep?

Indien meer dan de helft van de leden in de groep 18 jaar of ouder is, zal je je dit werkjaar niet meer in een bubbel kunnen organiseren. In dat geval bestaat de groep in fase oranje nog steeds uit maximaal 50 personen, maar moeten zij altijd social distancing respecteren of – als dat niet mogelijk is – een mondmasker dragen.

Wat is intensief fysiek contact?

Onder intensief fysiek contact verstaan we spelletjes waarbij je bijvoorbeeld op elkaar ligt, dingen met de mond doorgeeft, gezichten vlakbij elkaar houdt, … Voor alle groepen blijft het belangrijk om de handen regelmatig te wassen of te ontsmetten. Door je als bubbel of groep te organiseren zorg je ervoor dat het nieuwe coronavirus moeilijk in je groep terechtkomt en beperk je de verspreiding ervan als er toch een uitbraak zou zijn.

wat als er meer dan 50 deelnemers zijn?

Als je activiteiten voor meer dan 50 personen organiseert, moet je je groep opdelen in meerdere bubbels of groepen. Dat kan bijvoorbeeld per leeftijdsgroep. Beperk het contact tussen de verschillende bubbels of groepen tot een minimum Heb je leden van verschillende leeftijdscategorieën (zie hierboven) in dezelfde bubbel/ groep zitten, hanteer dan de strengste regels. Beperk het contact tussen de verschillende bubbels tot een minimum. Draag mondmaskers en respecteer de social distancing als onderling contact toch onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als leiding iets moet afspreken. Daarnaast heeft elke bubbel/ groep bij voorkeur een eigen speelruimte, een eigen sanitair blok en aparte materiaalkoffers.

Tip: Duid met kleuren of symbolen aan welke ruimtes of materiaalkoffers voor welke bubbels/groepen zijn.

Wat met leiding?

De leiding vormt geen bubbel/ groep op zich. Elke leid(st)er behoort tot de bubbel/ groep die hij/zij begeleidt. Bij voorkeur begeleidt een leid(st)er steeds dezelfde bubbel/ groep, zodat er zo weinig mogelijk gewisseld wordt tussen activiteiten. Je kan wel vergaderen of samenkomen met leiding uit andere bubbels, maar dan gelden er strenge regels. Zo moet je de social distancing te allen tijde respecteren. Bestuursleden of leiding die leiding geven aan een groep die zich aan de +18-regels houdt, of die lid zijn in die groep, hoeven geen wachttijden te respecteren voor zij deelnemen aan andere activiteiten of leiding geven aan andere leeftijdsgroepen. Doordat de social distancing gerespecteerd wordt maken zij immers geen deel uit van een bubbel en zijn er dus ook geen wachttijden.

Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

We streven er naar dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan het jeugdwerk kunnen (blijven) deelnemen dit werkjaar. Dat is belangrijk voor hun fysiek en mentaal welzijn. In fase oranje mag dus elk lid, leid(st)er of bestuurslid deelnemen aan een activiteit, behalve als hij/zij...

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de activiteit.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
 • ... in contact is gekomen met een besmet persoon. Het lid of de leiding mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een doktersattest kunnen voorleggen.

Opgelet: alle ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven via een medische fiche van de deelnemer of om jou op de hoogte te brengen als er iets verandert sinds het invullen van de medische fiche. Jij kan als leider dus niet aansprakelijk gesteld worden als er door foute info op de medische fiche fouten gebeuren.

Hoe pak je activiteiten met minderjarigen aan?

In fase oranje moeten alle leden t.e.m. 17 jaar geen social distancing respecteren tijdens activiteiten. Vermijd activiteiten met zeer intensief lichamelijk contact: tikkertje of een bosspel zijn toegestaan, maar doe geen ‘vleeshoop’ of spelen waarbij bijvoorbeeld iets met de mond wordt doorgegeven aan elkaar. Het is niet nodig om bij de start van de activiteit iedereen zijn temperatuur te meten. Bij de -12 jarigen raden we dit zelfs sterk af. Het kan enorm stresserend zijn voor jonge kinderen en bovendien ook heel confronterend. Zeker bij warm weer is het ook niet abnormaal als iemands lichaamstemperatuur licht verhoogd is.

Deze activiteiten kunnen wel

 • Binnenactiviteiten zijn toegestaan, maar activiteiten in buitenlucht zijn ten zeerste aangeraden.
 • Je mag activiteiten buiten je eigen terrein organiseren, maar we raden aan om dit niet te doen en al je activiteiten op je eigen (of gebruikelijk) terrein te organiseren. Zo hou je de beste controle over de groep en vermijd je onbedoelde contacten met externen.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de natuur in. 
 • Zwemmen in openlucht of in een openbaar zwembad. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste maatregelen (mondmasker, social distancing, ...). We raden af om gebruik te maken van publieke zwembaden, aangezien het daar bijzonder moeilijk is om je bubbel te scheiden van andere bezoekers.
 • Een uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Hou hierbij steeds rekening met de geldende samenlevingsregels en aan de regels van de locatie die je gebruikt (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Overnachtingen, zowel in je eigen lokaal als elders. Volg de regels voor kampen indien je een overnachting doet.
 • Contact met externen mag, mits dat de maatregelen gerespecteerd en afstand bewaard kan blijven. Ook activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen en waarbij afstand tot die externen bewaard kan blijven zijn dus toegestaan.

Deze activiteiten kunnen niet

 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen en waarbij geen afstand tot die externen bewaard kan blijven.
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt, zoals ruiltochten of opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders…
 • Spelen met intensief fysiek contact, onder intensief fysiek contact verstaan we spelletjes waarbij je bijvoorbeeld op elkaar ligt, dingen met de mond doorgeeft, gezichten vlakbij elkaar houdt, …

Wat met activiteiten met meerderjarigen?

De jeugdwerkregels gelden voor alle kinderen en jongeren t.e.m. 17 jaar. Indien je (bijvoorbeeld met je +16) een activiteit organiseert waarbij meer dan de helft van de leden 18 jaar of ouder is, moet je je aan de regels voor +18 houden. Als de helft of minder van de deelnemers ouder is dan 18 mag je je aan de +12-regels houden.

Als je tijdens je activiteit consumpties aanbiedt aan je leden, dan zal je je moeten houden aan alle regels die ook gelden in horecazaken. Zo moet je per activiteit bijhouden wie er is langs geweest, is iedereen verplicht om een mondmasker te dragen (tenzij men aan een tafel zit) en mag je met maximaal 10 personen samen aan een tafel zitten. Je zal ook bestellingen moeten opnemen en bedienen aan de tafel. Aan de toog zitten of rechtstaand consumeren is niet toegestaan en je sluit je activiteit ten laatste af om 1u 's nachts.

Als je geen consumpties aanbiedt, kan je grotere groepen maken tot 50 personen. De groep moet in dat geval wél social distancing respecteren en/of een mondmasker dragen als dat niet mogelijk is.

We zijn er ons bewust van dat de regels voor +18 niet evident zijn om een heel werkjaar mee te werken. Daarom hebben we bijkomende inspiratie om jullie hierin te ondersteunen.

Communicatie

Communiceren naar leden en ouders is enorm belangrijk. Zorg dat de regels vooraf goed gekend zijn en dat hier tijdens de activiteit bewust mee wordt omgegaan. Zowel door de leiding als de leden en hun ouders. We geven enkele tips:

 • Voor de activiteit:
  • Je kunt een instructiefilmpje maken over het aankomstritueel. KLJ Oostmalle geeft alvast het goede voorbeeld.
  • Voorzie in de mate van het mogelijke verschillende drop-off zones, voor elke bubbel/groep een aparte zone. Een grondplan van je KLJ-terrein waarop de ingangen, looproutes, zones op aangeduid zijn kunnen ouders helpen vlot de weg te vinden naar de drop-off zone van hun kind.
  • Beschik je niet over verschillende ingangen aan je lokaal, dan is het een goed idee om met verschillende starturen te werken.
  • Blijf toegankelijk voor vragen en bezorgdheden van ouders. Maak vooraf een WhatsApp groepje aan met de ouders van je leeftijdsgroep waarin zij vragen aan de leiding kunnen stellen en jullie info kunnen delen. Doe dit wel steeds vrijblijvend en met duidelijke afspraken. Een WhatsApp gesprek is geen klachtenforum. Hiervoor kunnen ouders nog steeds bij de leiding persoonlijk terecht. Spreek ook af wanneer het gepast is om vragen te stellen en/of wanneer ouders een antwoord mogen verwachten op hun vragen en wanneer niet.
  • Verder is het voor +12-jarigen sinds 23 juli 2020 verplicht om op openbare plaatsen waar veel mensen samenkomen een mondmaskers te dragen en er altijd één op zak te hebben. Communiceer dit nog eens extra naar je leden en ouders.
 • Tijdens de activiteit:
  • Werk met kleur. Iedere bubbel/groep heeft zijn eigen kleur. Laat de leden vooraf weten van welke kleur ze deel uitmaken en vraag om een kledingstuk in die kleur te dragen. Label materiaal, voorwerpen en meubilair met dezelfde kleur.
  • Zorg ervoor dat looproutes en zones duidelijk aangegeven staan. Een kiss-and-ride kan ook heel goed werken.
  • Druk de corona-affiches af of hergebruik die van kamp en hang ze op logische locaties.
  • Durf consequent zijn: wie herhaaldelijk niet op het afgesproken tijdstip en/of de afgesproken locatie arriveert stuurt jullie systeem in de war. Spreek deze personen hierop aan.
 • Na de activiteit:
  • Laat het de ouders ook weten wanneer het goed gelopen is. Hiervoor kan je bijvoorbeeld het WhatsApp gesprek gebruiken.
  • Als dingen niet goed gelopen zijn, ga hier dan over in gesprek met de ouders of het oudere lid. Beschouw ouders als een partner om jullie werking in goede banen te helpen leiden.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Als leiding verzamel je voor de start van de activiteit de gegevens van alle aanwezigen. Je laat ook voor activiteiten een medische fiche invullen. Deze medische fiche hoeft niet telkens opnieuw meegegeven te worden, één keer voor de eerste activiteit of het kamp is voldoende. Als er wijzigingen zijn, moet er wel een nieuwe medische fiche afgegeven worden. Vermeld dus ook op de medische fiche dat deze geldig is voor een hele jaar en dat ouders zelf verantwoordelijk zijn om wijzigingen door te geven. 

Deze documenten heb je dus nodig: 

 • Een aanwezigheidslijst (naam, telefoonnummer, e-mailadres) per activiteit
 • Een medische fiche per lid/leid(st)er
 • Een contactlogboek per activiteit

In het contactlogboek hou je bij welke personen tijdens een activiteit contact hebben gemaakt met een andere bubbel/groep. Als blijkt dat er iemand besmet is geraakt, dan kan de overheid a.d.h.v. deze lijst nagaan met wie de besmette persoon in contact kwam. Bewaar deze documenten minimaal 1 maand na de activiteit.

Enkele tips:

 • Maak je inschrijvingsformulier digitaal en voeg er meteen de medische fiche aan toe. Je kunt je baseren op dit voorbeeld.
 • Het is haast onvermijdelijk dat leden onaangekondigd (zonder zich in te schrijven) op de activiteit zullen verschijnen. Hang bijvoorbeeld een QR-code op aan het afzetpunt die de ouders kunnen scannen met hun smartphone, waardoor ze alsnog de aanwezigheid van hun kind kunnen registreren. Zo hoeven jullie geen balpennen en papieren aan elkaar door te geven.
 • Ook je contactenlogboek kan je perfect digitaal maken. Zo hoef je enkel je smartphone op zak te hebben. Je kunt je baseren op dit voorbeeld.
 • Neem elke activiteit een groepsfoto, zo weet je ook wie er wanneer aanwezig was.
 • Maak een tabel waarin je aan de linkerkant alle activiteiten schrijft en aan de bovenkant alle leden. Zo kan je makkelijk aankruisen wie er wanneer was.

Wat met Hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Was regelmatig je handen, hoest in de elleboog, gebruik uitsluitend papieren zakdoekjes die je na ieder gebruik vervangt. Draag een mondmasker op plaatsen waar je geen social distancing met personen van buiten je bubbel kunt garanderen.

Enkele tips:

 • Op verplaatsing kan je gebruik maken van een bidon met kraantje en een pompje handzeep om stromend water te voorzien. Dit kan door de hele groep gebruikt worden.
 • Heb je geen stromend water bij de hand, omdat je bijvoorbeeld buiten bent, dan kan handgel een goede oplossing zijn.
 • Gebruik geen afwasmiddel om de handen mee te wassen. In onverdunde vorm is dit niet geschikt voor op de huid.
 • Stop een flesje handgel in de EHBO-kit. Zo kan je altijd met propere handen een lid verzorgen.

Lokaal

 • Reinig alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ....
 • Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.
 • Ventileer ruimtes voldoende door ramen te openen.
 • Reinig na de activiteit de vloeren, het materiaal en de contactoppervlakken, tenzij er gedurende 3 dagen (72u) niemand meer mee in aanraking komt. Voor ruimtes geldt dit ook, dat wil wel zeggen dat er ook niet even iemand kan passeren om iets op te halen, om een werkje uit te voeren, ...
 • Voorzie iedere ruimte van een vuilbak, liefst een pedaalemmer. Zo hoef je hem niet met de handen aan te raken en is het toch afgesloten.
 • Tip: Voorzie een (deel in de) koelkast per bubbel.

Sommige KLJ-afdelingen delen hun lokaal met een andere jeugdbeweging. Houd er rekening mee dat jullie dan niet op dezelfde dag activiteit kunnen organiseren, tenzij social distancing en bubbel-werking kan worden gerespecteerd. Maak vooraf duidelijke afspraken over wie wanneer activiteit organiseert, het gebouw en gebruikt materiaal reinigt, …

Is jullie lokaal te klein, luister dan bij de gemeente welk alternatief zij kunnen bieden. Misschien kunnen jullie wel tijdelijk terecht in de sporthal, de feestzaal of in de school. Doe dit tijdig, zodat de nodige voorbereidingen kunnen worden getroffen door de gemeente en door jullie zelf. Ook voor andere praktische zaken (nadarhekken, extra wasbakken, sanitaire voorzieningen, ...) kan je bij je gemeente aankloppen.

Materiaal

Houd ook bij het klaarzetten van materiaal rekening met de social distancing tussen leiding. Spreek onderling af wie wanneer zijn materiaal zal klaarleggen. Spreek ook een manier af om duidelijk te maken welk gedeeld materiaal reeds ontsmet is en welk niet. Je kunt bijvoorbeeld werken met rode en groene kaartjes die je op tafel legt of aan de deur hangt. Materiaal dat niet door andere bubbels gebruikt wordt, kan gelabeld worden zodat het duidelijk is tot welke bubbel het materiaal behoort.

Is het toch nodig om materiaal te delen tussen bubbels, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Kookmateriaal, bestek en andere voorwerpen die in contact komen met voedsel reinig je vanzelfsprekend met afwasmiddel of ander reinigingsmiddel dat hier voor bedoeld is en niet met ontsmettingsmiddel.

Wat met de begeleiding?

De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Die begeleider kan een leider of bestuurslid zijn. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan de begeleider hiervoor gestraft worden door de overheid. Als je de geldende regels ten slotte moedwillig negeert, zal KLJ niet tussenkomen.

Wat met verplaatsing van en naar de activiteit?

Probeer zo veel mogelijk op locatie af te spreken. Zo hoef je niet eerst samen te troepen aan het lokaal. Trekken jullie bijvoorbeeld steeds naar het plaatselijke bos of park om activiteiten te houden, laat de leden dan meteen naar daar komen en laat ze ook daar weer ophalen. Spreek ook onderling af wie wanneer van welke locatie gebruik zal maken.

Alle regels en afspraken rond verplaatsingen vind je ook terug op deze pagina.

Inspiratie voor +18-activiteiten

Ik wil me laten inspireren