Skip to main content

Corona en overnachtingen

Afgelopen zomer konden we met specifieke maatregelen opnieuw op kamp of op weekend. Die maatregelen zullen – mits enkele wijzigingen – blijven gelden voor heel het werkjaar 2020-2021. Zorg er dus voor dat je ze stipt naleeft, zo draag je je verantwoordelijkheid voor je leden en medeleiding en vermijd je onaangename verrassingen tijdens je kamp of weekend.

Wie mag mee op kamp of weekend?

We streven er naar dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan het jeugdwerk kunnen (blijven) deelnemen dit werkjaar. Dat is belangrijk voor hun fysiek en mentaal welzijn. In fase geel mag dus elk lid, leid(st)er of bestuurslid mee op kamp of weekend, behalve als hij/zij...

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de meerdaagse activiteit.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
 • ... in contact is gekomen met een besmet persoon. Het lid of de leiding mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.
 • Opgelet: ben je al op kamp of weekend en blijkt pas dan dat je in de voorbije 2 dagen in contact kwam met een besmette persoon, dan moet je alsnog onmiddellijk naar huis.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan het kamp of weekend als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een doktersattest kunnen voorleggen.

Opgelet: alle ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven via een medische fiche van de deelnemer. Jij kan als leider dus niet aansprakelijk gesteld worden als er door foute info op de medische fiche fouten gebeuren.

Deze documenten heb je nodig

 • Een volledige aanwezigheidslijst. Daarop staan alle leden, leiding, kookouders, ... die aanwezig zijn. Tip: In Click kan je deelnemers linken aan je kamp of weekend en vervolgens een lijst downloaden.
 • Een medische fiche van iedereen die op kamp aanwezig is, eventueel aangevuld met een doktersattest. Een goed voorbeeld van zo’n medische fiche vind je hier
 • Een contactlogboek. Dit is een document waarin je bijhoudt welke personen gedurende de meerdaagse activiteit contact hebben met een andere bubbel. Als blijkt dat er iemand besmet is geraakt tijdens je kamp of weekend, kan de overheid a.d.h.v. deze lijst nagaan met wie de besmette personen in contact kwamen. Bewaar dit logboek minimaal 1 maand na het kamp of weekend. Een voorbeeld van zo'n contactlogboek vind je hier.

Vraag toestemming aan de gemeente

Het komende werkjaar zal de Vlaamse regering steeds bepalen in welke kleurenfase we ons bevinden. Toch mogen gemeenten strenger handelen als daar lokaal redenen voor zijn. Dat betekent dat je mogelijk rekening moet houden met aangepaste regels. Het is daarom belangrijk dat je ruim op tijd – ten laatste een maand op voorhand – contact opneemt met zowel je eigen gemeente als je kamp- of weekendgemeente. Laat hen weten wanneer en waar je op kamp/weekend gaat, met welke groep en stuur hen bij voorkeur ook jullie draaiboek voor het kamp of weekend door, zodat ze zien dat je alles veilig organiseert.

Je mag vrijblijvend nog steeds een kampcheck doorsturen naar KLJ via corona@klj.be, maar dit is niet langer verplicht. Toch staan we klaar om je feedback te geven als je dat graag hebt. Het sjabloon voor de kampcheck vind je hier.

Deel je op in bubbels

Wat is een bubbel?

Een bubbel is een groep leden die onderling geen social distancing hoeft te respecteren. In fase geel bestaat die uit een vaste groep van maximaal 50 personen. Daarin zijn zowel leden als leiding inbegrepen. Indien de helft of meer van de leden 17 jaar of jonger is, kan je je in dit soort bubbels organiseren. We raden wel af om spelletjes met intens fysiek contact (zie verder) te spelen. Bij voorkeur organiseer je zoveel mogelijk activiteiten buiten.

Wat is een groep?

Indien meer dan de helft van de leden in de groep 18 jaar of ouder is, zal je je dit werkjaar niet meer in een bubbel kunnen organiseren. In dat geval bestaat de groep in fase geel nog steeds uit maximaal 50 personen, maar moeten zij altijd social distancing respecteren of – als dat niet mogelijk is – een mondmasker dragen.

Wat is intens fysiek contact?

We verstaan hieronder spelletjes waarbij je bijvoorbeeld op elkaar ligt, dingen met de mond doorgeeft, gezichten dicht bij elkaar houdt… Voor alle groepen en bubbels blijft het belangrijk om de handen regelmatig te wassen of te ontsmetten. Door je als bubbel of groep te organiseren zorg je ervoor dat het nieuwe coronavirus moei

Wat als er meer dan 50 deelnemers zijn?

Als je met meer dan 50 personen op kamp of weekend gaat, moet je je groep opdelen in meerdere bubbels of groepen. Dat kan bijvoorbeeld per leeftijdsgroep. Heb je -12- en +12-leden in dezelfde bubbel zitten, hanteer dan de regels voor +12. Is meer dan de helft van de bubbel meerderjarig, hanteer dan de regels voor +18, anders volg je de regels voor +12. Beperk het contact tussen de verschillende bubbels of groepen tot een minimum. Draag mondmaskers en respecteer de social distancing als onderling contact toch onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als leiding en kookouders iets moeten afspreken. Daarnaast heeft elke bubbel een eigen slaapzaal of tent, een eigen speel- en eetruimte, een eigen sanitair blok en aparte materiaalkoffers. Als aparte eetruimtes of sanitaire blokken niet mogelijk zijn, werk je best in shiften. Tussen elke shift worden alle contactoppervlakken (tafels, deuren, handvaten, waterkraantjes, ...) grondig gepoetst.

Tip: Duid met kleuren of symbolen aan welke ruimtes of materiaalkoffers voor welke bubbels zijn.

Wat met leiding?

De leiding vormt geen bubbel op zich. Elke leid(st)er behoort tot de bubbel die hij/zij begeleidt. Dat wil zeggen dat je gedurende het kamp of weekend steeds dezelfde bubbel moet begeleiden. ‘s Avonds kan je wel vergaderen of samenzitten met leiding uit andere bubbels, maar dan gelden er strenge regels. Zo moet je de social distancing te allen tijde respecteren. Bestuursleden of leiding die leiding geven aan een groep die zich aan de +18-regels houdt, of die lid zijn in die groep, hoeven geen wachttijden te respecteren voor zij deelnemen aan andere activiteiten of leiding geven aan andere leeftijdsgroepen. Doordat de social distancing gerespecteerd wordt maken zij immers geen deel uit van een bubbel en zijn er dus ook geen wachttijden.

Wat met de kookploeg?

Je kookploeg vormt best een aparte bubbel als je kamp of weekend uit 2 of meer bubbels bestaat. De kookploeg mag wel deel uitmaken van één van de bubbels, maar moet in dat geval dus zeer strikt afstand houden van de andere bubbel(s). Laat bij het opdienen van het eten bijvoorbeeld de leiding van de etende bubbel al het werk doen. Ook intensief lichamelijk contact tussen de kookploeg en anderen in hun bubbel wordt best vermeden. We adviseren om – als je de kookploeg aan een bestaande bubbel toevoegt – dit bij de jongste groep te doen, aangezien social distancing daar vaak het moeilijkst te respecteren is. Denk er bovendien ook aan dat risicoprofielen, zoals mensen ouder dan 65 jaar, beter niet meegaan.

Hoe doen we de voorbereiding dan?

Hou tijdens de voorbereiding rekening met welke leid(st)ers in welke bubbel/groep zitten en vermijd vervolgens contact tussen leiding uit verschillende bubbels en groepen. Dat doe je als volgt:

 • Deel de taken op per bubbel/groep.
 • Doe de voorbereiding per bubbel/groep.
 • Leg materiaal klaar per bubbel/groep. Doe dit bovendien om beurten: eerst legt bubbel/groep 1 zijn materiaal klaar, daarna bubbel/groep 2. Doe hetzelfde als je het materiaal gaat ophalen.
 • Haal tenten op per bubbel/groep. Als je toch tenten meebrengt voor een andere bubbel/groep, moet je die tenten eerst grondig reinigen of 3 dagen uit omloop houden.
 • Draag mondmaskers en handschoenen als contact tussen leiding uit meerdere bubbels/groepen onvermijdelijk is, bijvoorbeeld om de vrachtwagen te vullen of tenten op te zetten.
 • Organiseer infoavonden voor leden en ouders online.

Voorzie extra materiaal

Op je kamp of weekend zal je heel wat extra materiaal moeten meenemen. Hier vind je alvast een overzichtje.

 • Contactlogboek
 • Papieren handdoeken/zakdoeken.
 • Zeep of handgel om de handen te wassen.
 • Poetsgerief om contactoppervlakten te reinigen.
 • Extra mondmaskers voor noodgevallen. Niet voor alle leden, vraag hen dit zelf te voorzien.
 • Wegwerphandschoenen.
 • Voldoende vuilzakken, want je zal meer afval hebben.
 • Gesloten vuilbakken, liefst pedaalemmers, want die moet je niet openen met je handen. Vraag aan je kampuitbater of dit al aanwezig is.
 • Infomateriaal over hygiëne: posters over hoe handen wassen, noodprocedure, symptomen, …
 • Spel- en knutselmateriaal per bubbel. Zo hoef je geen materiaal te delen met elkaar.
 • Stickers, gekleurde tape of pictogrammen om plaatsen op kamp en materiaal per bubbel te labelen.
 • Extra: Je zal vaker je handen moeten wassen. Als je met veel bent, zal dit veel tijd in beslag nemen. Voorzie daarom eventueel mobiele waterkraantjes of tuinslangen.

Voorzie per bubbel ook een aparte EHBO-koffer en vul ze aan met onderstaande materialen:

 • Handschoenen
 • Alcoholgel
 • Koortsthermometer
 • Ontsmettingsmiddel
 • Wegwerpmondmaskers (steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger)

Download de infoposters

Extra: voor je weekend of kamp kan je gedrukte affiches aanvragen bij KLJ. Doe dit minstens 3 weken op voorhand via corona@klj.be, dan spreken we af hoe ze tijdig bij jullie terechtkomen.

Infoposter - Handen wassen.pdf

Infoposter - Kampkeuken.pdf

Infoposter - Poetsen.pdf

Infoposter - Symptomen corona.pdf

Infoposter - Wat als iemand ziek is.pdf

Organiseer aangepast vervoer

Om te zorgen dat al je maatregelen tijdens het kamp of weekend zinvol blijven is het ook belangrijk om het vervoer van en naar de kamp- of weekendlocatie zo aan te passen dat alles veilig verloopt. We bundelden al de regelgeving en praktische tips op deze pagina. (verwijzen naar pagina rond vervoer)

Communiceer intern en extern

Communiceer met de uitbater

Contacteer de uitbater van je kamp- of weekendlocatie zo snel mogelijk en bespreek volgende zaken:

 • Welke (extra) maatregelen hanteert de uitbater?
 • Welke afspraken gelden er rond het gebouw poetsen (voor, tijdens en na het kamp of weekend)?
 • Hoe kan het terrein en gebouw opgedeeld worden per bubbel/groep?
 • Welke materialen heeft de uitbater ter beschikking?
 • Hoe houden jullie contact met elkaar gedurende het kamp of weekend?
 • Behoort de uitbater/contactpersoon tot een risicogroep?

Communiceer met je leden en hun ouders

Je leden en hun ouders moeten goed ingelicht zijn over de extra maatregelen. Informeer hen dan ook tijdig. Maak duidelijk dat je kamp of weekend veilig georganiseerd wordt. Overloop ook zeker volgende puntjes:

 • Wie mag (niet) mee?
 • Welke maatregelen gelden er tijdens het kamp of weekend?
 • Welk materiaal moeten leden extra meenemen? (mondmasker, warme kledij want je speelt vaker buiten, ...)
 • Wat gebeurt er als er toch iemand besmet geraakt?

Communiceer met de kookploeg

Ook je kookploeg moet op de hoogte zijn van alle maatregelen. Informeer hen dus tijdig. Maak ook onderlinge afspraken: hoe verlopen de eetmomenten? Wie is het vaste aanspreekpunt, om zo te veel contacten tussen de bubbels en groepen te vermijden? Welke ruimtes zijn voor de kookouders?

Communiceer met een huisarts

Zorg ervoor dat je tijdens je kamp of weekend steeds een dokter (in de buurt) hebt die je kan raadplegen als iemand ziek is. Dit kan de huisarts van je thuisgemeente zijn die je kan bellen, of een dokter in je kampgemeente. Die laatste kan sneller ter plaatse komen. In het beste geval heb je een dokter mee op kamp, bijvoorbeeld iemand van de kookploeg of leiding.

Verdeel extra taken en rollen

Om alle maatregelen zo goed mogelijk na te leven en te controleren, heeft de leiding enkele nieuwe taken en rollen. Verdeel deze taken en rollen, zo weet je steeds bij wie je terecht kan. Je hoeft zeker niet heel het kamp of weekend dezelfde taak aan dezelfde persoon toe te wijzen, maar zorg er dan voor dat iedereen te allen tijde weet wie de verantwoordelijke is.

 • Iemand die het contactlogboek aanvult. (per bubbel/groep)
 • Iemand die communiceert met de andere bubbel(s)/groep(en), de kookploeg en externen (postbode, uitbater, buren, …)
 • Iemand die ervoor zorgt dat contactoppervlakten regelmatig gepoetst worden. (per bubbel/groep)
 • Iemand die zich ontfermt over zieke leden en leiding. (per bubbel/groep)

Pas je activiteiten aan

Het spreekt voor zich dat al deze maatregelen voor een andere aanpak van activiteiten zorgen. Op onze pagina rond activiteiten geven we een volledig overzicht van welke activiteiten (niet) kunnen.

Denk aan de hygiëne

Hygiëne voor alle deelnemers

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is een goede hygiëne van groot belang. We sommen even op hoe je die hygiëne tijdens je kamp of weekend verzorgt.

 • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit (en blok), voor en na elke maaltijd (inclusief tussendoortjes), bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp ze weg na gebruik.
 • Informeer je leden door bijvoorbeeld posters op te hangen.
 • Gebruik gesloten vuilbakken die je niet met je handen moet openen.
 • Verlucht regelmatig de gebruikte lokalen en tenten.
 • Laat vaak gebruikte deuren in het gebouw open staan. Zo vermijd je dat ze te vaak aangeraakt worden. Doe dit in overleg met de uitbater en hou rekening met de brandveiligheid. Zo mogen branddeuren niet open staan. 
 • Gebruik materiaal zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel/groep. Als materiaal toch van de ene naar de andere bubbel/groep gaat, worden contactoppervlakken grondig gereinigd of 3 volledige dagen buiten omloop gelaten en niet aangeraakt.

Wat met koken en eetmomenten?

Over het algemeen wordt het coronavirus niet overgedragen via voedsel, maar ook hier blijft handhygiëne belangrijk. Daarom houden kookouders en leiding best rekening met volgende maatregelen tijdens het koken en tijdens eetmomenten.

 • Draag mondmaskers en handschoenen tijdens het koken, zeker als je met producten werkt die niet meer gebakken of gekookt zullen worden.
 • Was al het kookmateriaal goed af met water en afwasmiddel.
 • Eten uitscheppen, brengen of bijvullen gebeurt met handschoenen.
 • Was of vervang dagelijks de keukenhanddoeken.
 • Laat zoveel mogelijk producten leveren. Is dat niet of slechts deels mogelijk, laat dan steeds dezelfde personen naar de winkel gaan en respecteer geldende sociale maatregelen.
 • Je leden mogen nog steeds samen afwassen in een kuip met warm water en afwasmiddel. Laat alles drogen in de buitenlucht of laat elke deelnemer zijn eigen, persoonlijke keukenhanddoek gebruiken.

Wat als iemand ziek wordt?

Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte.  Doe dat in overleg met de uitbater. Als een deelnemer ziektesymptomen vertoont of je hebt een vermoeden, plaats hem/haar dan meteen in deze ruimte. Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel/groep die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Voorzie bovendien gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

De volledige noodprocedure vind je hier terug. Zorg ervoor dat iedereen van de leiding deze procedure kent of op zijn minst weet waar hij/zij ze kan terugvinden.

Doe dit nog na het kamp of weekend

Geef leden en ouders een laatste update

Na het kamp of weekend geef je de ouders best nog een korte terugkoppeling en geef je hen nog enkele richtlijnen mee. Opgelet, zorg ervoor dat (ouders van) verschillende bubbels/groepen zich niet vermengen als je die terugkoppeling fysiek doet bij de terugkomst. Doe de terugkoppeling dus per bubbel of groep.

 • Indien er een besmetting was tijdens het kamp of weekend raad je iedereen aan om extra voorzichtig te zijn.
 • Leden vermijden best contact met risicogroepen (vb. grootouders) gedurende 1 week na het kamp of weekend.
 • Leden nemen best niet deel aan andere jeugdactiviteiten gedurende 1 week na het kamp of weekend (bijvoorbeeld een tekenles, muziekschool, sportactiviteit…)
 • Leden mogen wel naar school gaan na het kamp of weekend.
 • Bedank iedereen voor het vertrouwen dat je gekregen hebt.

Wat met het contactlogboek?

Bewaar het logboek minimaal 1 maand na het kamp of weekend. Spreek af wie dat doet.

Wat met je materiaal?

Blijf bij terugkomst van het kamp of weekend de indeling in bubbels/groepen respecteren. Dat wil zeggen dat elke bubbel/groep zijn eigen materiaal uitlaadt en opruimt. Kom je toch in contact met andere bubbels/groepen, draag dan een mondmasker en handschoenen en hou je aan de social distancing. Je plaatst best al het materiaal in je lokaal en laat het daar gedurende een week staan. Zo vermijd je mogelijke besmettingen via het materiaal. Na een week kan je alles gaan opruimen. Heb je het materiaal sneller opnieuw nodig, reinig het dan grondig of laat het 3 dagen buiten omloop.

Wat met tenten en gehuurd materiaal?

Breng tenten en/of andere ontleend materiaal terug per bubbel/groep. Stuur daarom geen leiders uit verschillende bubbels samen op pad. Zorg er daarnaast voor dat de tenten en/of het materiaal gereinigd werden, ofwel 3 dagen uit omloop waren. Hou bij het terugbrengen ook rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...).

Wat met Wallonië?

In principe gelden in Wallonië dezelfde regels als in Vlaanderen. Toch merken we dat heel wat burgemeesters voor hun gemeente strengere regels uitvaardigen. Breng, om verrassingen te vermijden, steeds tijdig je kampgemeente op de hoogte van je komst (dit is in Wallonië vaak zelfs een verplichting) en vraag expliciet naar eventuele bijkomende regels.

Kampbubbels

De gemeenten die strengere regels uitvaardigen, doen dit meestal vooral door het aantal bubbels op één kamp of weekend te beperken of door leeftijdslimieten voor deelnemers op te leggen. Als je geen duidelijk antwoord van je kampgemeente krijgt, limiteer je best – in de mate van het mogelijke – je kamp tot één kampbubbel van maximaal 50 personen. Zo loop je het minste risico op onaangename verrassingen. Als je geschreven toelating van je kampgemeente hebt om met meerdere kampbubbels op kamp te gaan, is er uiteraard geen enkel probleem.

+16-groepen

Als je een weekend of kamp in Wallonië plant met een +16-groep, dan raden we je aan om te zorgen dat je schriftelijke toestemming hebt van je kampgemeente. Verschillende gemeenten beschouwen een +16-groep niet als een jeugdbeweging, waardoor zij – soms op het allerlaatste moment – de toegang tot hun grondgebied verbieden. Als je een andere optie hebt, kies dan liever voor een locatie in Vlaanderen, je kan er veel rompslomp een onzekerheid mee vermijden.

Wat met het buitenland?

Buitenlandse kampen en weekends mogen in fase geel slechts doorgaan binnen een straal van 150 km van de Belgische grens. Dit is nodig om een vlotte repatriëring bij een eventuele ziekte mogelijk te maken.

Belangrijk: Sinds 1 augustus moet je ook als KLJ'er het reisformulier van de Belgische overheid invullen, ten laatste 48u voor je terugkeert naar België. Dit formulier moet voor elke deelnemer afzonderlijk ingevuld worden. Verlies dit niet uit het oog. Je vindt alle informatie hier.

Bekijk bovendien hoe het zit met de wetgeving van het land waar je naartoe gaat. Als het gastland eigen regels m.b.t. jeugdkampen heeft die afwijken van de regels in België, moet je je steeds aan de strengste van de twee houden. Op de website van Wegwijzer vind je alle uitgebreide informatie over het buitenland.

Veelgestelde vragen

Zal er een samenaankoop komen voor extra veiligheids- en hygiënemateriaal?

“Afgelopen zomer waren er drie groepsaankopen voor gratis veiligheidsmateriaal. In de loop van dit werkjaar zullen we op basis van de vraag en de noodzaak overwegen of we dit opnieuw doen. Neem contact op met corona@klj.be indien je in de problemen komt rond zo’n materiaal.”

Mag onze leidingsploeg ’s avonds samen vergaderen of samen aan het kampvuur zitten?

“Ja, dat mag. Als er meerdere bubbels zijn, moet de leiding uit de verschillende bubbels de social distancing-regels volgen. Als voldoende afstand houden niet mogelijk is, draag je mondmaskers.”

Wanneer moeten we in de keuken handschoenen en mondmaskers dragen?

“Handschoenen en mondmaskers zijn nodig als je intensief met eten bezig bent dat nadien niet meer gebakken of gekookt wordt. Draag wel handschoenen en een mondmasker als je fruit snijdt of vlees bakt.”

Hoe controleren we dat onze leden gezond zijn bij vertrek?

“Je hoeft dit niet te controleren. Ouders die hun kind meesturen of meerderjarige leden, geven toestemming en verklaren dat het kind niet ziek is. De verantwoordelijkheid ligt dus bij hen.”

“Je hoeft dit niet te controleren. Ouders die hun kind meesturen of meerderjarige leden, geven toestemming en verklaren dat het kind niet ziek is. De verantwoordelijkheid ligt dus bij hen.”

“Communicatie is belangrijk om paniek te vermijden. Contacteer eerst het KLJ-noodnummer en daarna de ouders. Als je niet communiceert, zal er misschien paniek ontstaan in je dorp. Communiceer dus kalm, maar correct over de situatie. KLJ zal je hierin ondersteunen.”

Nog geen antwoord op je vragen?

Mail ons!