Skip to main content

Corona en vergaderingen

[Deze pagina werd geüpdatet op 3 juli om 18.45u.]

[UPDATE] Mogen we vergaderingen en (kamp)voorbereidingen organiseren?

Ja! Alle activiteiten in jeugdbewegingsverband zijn vanaf 8 juni weer toegestaan, maar er gelden beperkingen.

 • Je mag met maximaal 50 deelnemers vergaderen.
 • Er moet minimaal één meerderjarig persoon aanwezig zijn bij de vergadering.
 • Blijf bij voorkeur digitaal vergaderen. Organiseer alleen een fysieke vergadering als die een meerwaarde biedt, bijvoorbeeld om te knutselen of materiaal te verzamelen.
 • Respecteer te allen tijde de social distancing, tenzij jullie ook buiten de leidingsploeg deel uitmaken van dezelfde bubbel.
 • Vergader bij voorkeur buiten. Binnen vergaderen mag, als het niet anders kan.

Wie mag aanwezig zijn tijdens de vergadering?

Alle KLJ’ers mogen aanwezig zijn bij de vergadering, tenzij ze…

 • ... ziek zijn of ziektesymptomen hadden in de 3 dagen voor de vergadering.
 • ... behoren tot een risicogroep en geen doktersattest kunnen voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking hebben.
 • ... een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel hebben (ouder, broer, zus, ...). De KLJ'er mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan vergadering.

Personen met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen aanwezig zijn als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd.

Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of de leider/het bestuurslid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Je hoeft dus zelf geen controles te doen.

Wat met materiaal?

Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen personen (bijvoorbeeld laptops). Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.

Wat met verplaatsing van en naar de vergadering?

 • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de activiteit.
 • Het gebruik van openbaar vervoer is zeer sterk af te raden.
 • Indien leden gebracht of afgehaald worden, dienen zowel zijzelf als hun chauffeur(s) een mondmasker te dragen en afstand te houden van de groep. Tijdens de activiteit moet niemand verplicht een mondmasker dragen, maar het bouwt wel een extra veiligheidsmarge in.
 • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van en naar de activiteit.
 • Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de activiteit en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.