Skip to main content

Corona en kampen

[Deze pagina werd geüpdatet op 31 juli om 16.30u.]

[UPDATE] Opgelet: sinds 23 juli mag elke gemeente bijkomende maatregelen nemen om de veiligheid op het eigen grondgebied te garanderen. Check regelmatig op deze website of je kampgemeente bijkomende maatregelen oplegt. Bekijk dit ook voor gemeenten waar je, bijvoorbeeld, moet overstappen als je met het openbaar vervoer naar je kampplaats gaat. Overal waar veel mensen samen zijn is het sinds 23 juli verplicht om een mondmasker te dragen. Hou je hieraan als je het kampterrein verlaat.

Kunnen we op kamp deze zomer?

We kunnen deze zomer op kamp! Natuurlijk zal deze kampzomer er anders uitzien dan de vorige. We moeten ons houden aan enkele maatregelen, om er zo voor te zorgen dat iedereen heel de zomer lang op kamp kan gaan. Hieronder vind je alle info. Je afdelingssecretaris ontvangt ook nog een infobrochure per post. Neem die brochure mee op kamp, zo heb je alle info te allen tijde binnen handbereik.

De coronagids - voor een veilig kamp

KLJ bundelde alle info in een handige coronagids. Je afdelingssecretaris krijgt er eentje per post, maar je kan de gids hier alvast digitaal lezen.

Bekijk de gids

Wie mag mee op kamp?

Elk lid, leid(st)er of bestuurslid mag mee op kamp, behalve als hij/zij... 

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor het kamp.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
 • ... een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus, ...). Het lid of de leiding mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een kamp.
 • Opgelet: ben je al op kamp en blijkt pas dan dat je in de voorbije 2 dagen in contact kwam met een besmette persoon, dan moet je alsnog onmiddellijk naar huis.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan het kamp als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een dokterattest kunnen voorleggen. 

Opgelet: alle ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven via een medische fiche van de kampdeelnemer.

Deze documenten heb je nodig

Voor je op kamp vertrekt, stel je 3 documenten op die je nadien ook meeneemt op kamp.

 • Een volledige aanwezigheidslijst. Daarop staan alle leden, leiding, kookouders, ... die aanwezig zullen zijn tijdens je kamp. 
  Tip: In Click kan je deelnemers linken aan je kamp en vervolgens een lijst downloaden.
 • Een medische fiche van iedereen die op kamp aanwezig is, eventueel aangevuld met een doktersattest. Een goed voorbeeld van zo’n medische fiche vind je hier.
 • Een contactlogboek. Dit is een document waarin je bijhoudt welke personen gedurende het kamp contact hebben met een een andere bubbel. Als blijkt dat er iemand besmet is geraakt tijdens je kamp, kan de overheid a.d.h.v. deze lijst nagaan met wie de besmette personen in contact kwamen. Bewaar dit logboek minimaal 1 maand na het kamp.

Deel je op in bubbels

Wat zijn 'bubbels'?

Een bubbel is een groep die bestaat uit maximaal 50 personen. Binnen die bubbel verloopt het onderlinge contact normaal. Je kan dus samen spelen, eten en slapen zonder een mondmasker te hoeven dragen of constant 1,5 meter afstand te bewaren. Binnen een bubbel kan je bovendien ook kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren. Vermijd wel nog steeds intensief contact, zoals op elkaar liggen, dingen met de mond doorgeven, gezichten vlakbij elkaar houden, ... Ook regelmatig de handen wassen blijft een must. Met deze afgeschermde bubbels zorg je ervoor dat het coronavirus moeilijk in je groep terechtkomt en beperk je de verspreiding van het coronavirus als er toch een uitbraak zou zijn.

Wat als er meerdere bubbels zijn?

Als je met meer dan 50 personen op kamp bent, moet je je groep opdelen in meerdere bubbels. Dat kan bijvoorbeeld per leeftijdsgroep. Heb je zowel -12’ers als +12’ers in dezelfde bubbel zitten, hanteer dan de strengste regels, namelijk die voor de +12’ers. Beperk het contact tussen de verschillende bubbels tot een mimimum. Draag mondmaskers en respecteer de social distancing als onderling contact toch onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als leiding en kookouders iets moeten afspreken. Daarnaast heeft elke bubbel een eigen slaapzaal of tent, een eigen speel- en eetruimte, een eigen sanitair blok en aparte materiaalkoffers. Als aparte eetruimtes of sanitaire blokken niet mogelijk zijn, werk je best in shiften. Tussen elke shift worden alle contactoppervlakken (tafels, deuren, handvaten, waterkraantjes, ...) grondig gepoetst.

Tip: Duid met kleuren of symbolen aan welke ruimtes of materiaalkoffers voor welke bubbels zijn.

Wat met leiding?

De leiding vormt geen bubbel op zich. Elke leid(st)er behoort tot de bubbel die hij/zij begeleidt. Dat wil zeggen dat je gedurende het kamp steeds dezelfde bubbel moet begeleiden. ‘s Avonds kan je wel vergaderen of samenzitten met leiding uit andere bubbels, maar dan gelden er strenge regels. Zo moet je de social distancing te allen tijde respecteren.

Wat met de kookploeg?

Je kookploeg vormt best een aparte bubbel als je kamp uit 2 of meer bubbels bestaat. De kookploeg mag wel deel uitmaken van één van de bubbels, maar moet in dat geval dus zeer strikt afstand houden van de andere bubbel(s). Laat bij het opdienen van het eten bijvoorbeeld de leiding van de etende bubbel al het werk doen. Ook intensief lichamelijk contact tussen de kookploeg en anderen in hun bubbel wordt best vermeden. We adviseren om – als je de kookploeg aan een bestaande bubbel toevoegt – dit bij de jongste groep te doen, aangezien social distancing daar vaak het moeilijkst te respecteren is. Denk er bovendien ook aan dat risicoprofielen, zoals mensen ouder dan 65 jaar, beter niet meegaan.

Hoe doen we de kampvoorbereiding dan?

Hou tijdens de voorbereiding rekening met welke leid(st)ers in welke bubbel zitten en vermijd vervolgens contact tussen leiding uit verschillende bubbels. Dat doe je als volgt: 

 • Deel de taken op per bubbel.
 • Doe de voorbereiding per bubbel.
 • Leg materiaal klaar per bubbel. Doe dit bovendien om beurten: eerst legt bubbel 1 zijn materiaal klaar, daarna bubbel 2. Doe hetzelfde als je het materiaal gaat ophalen.
 • Haal tenten op per bubbel. Als je toch tenten meebrengt voor een andere bubbel, moet je die tenten eerst grondig reinigen of 3 dagen uit omloop houden.
 • Draag mondmaskers en handschoenen als contact tussen leiding uit meerdere bubbels onvermijdelijk is, bijvoorbeeld om de vrachtwagen te vullen of tenten op te zetten.
 • Organiseer infoavonden voor leden en ouders online.

Voorzie extra materiaal

Deze kampzomer zal je heel wat extra materiaal moeten meenemen. Hier vind je alvast een overzichtje.

 • Contactlogboek
 • Papieren handdoeken/zakdoeken.
 • Zeep of handgel om de handen te wassen.
 • Poetsgerief om contact-oppervlakten te reinigen.
 • Extra mondmaskers voor noodgevallen. Niet voor alle leden, vraag hen dit zelf te voorzien.
 • Wegwerphandschoenen.
 • Voldoende vuilzakken, want je zal meer afval hebben.
 • Gesloten vuilbakken, liefst pedaalemmers, want die moet je niet openen met je handen. Vraag aan je kampuitbater of dit al aanwezig is.
 • Infomateriaal over hygiëne: posters over hoe handen wassen, noodprocedure, … 
 • Spel –en knutselmateriaal per bubbel. Zo hoef je geen materiaal te delen met elkaar. 
 • Stickers, gekleurde tape of pictogrammen om plaatsen op kamp en materiaal per bubbel te labelen.
 • Extra: Je zal vaker je handen moeten wasssen. Als je met veel bent, zal dit veel tijd in beslag nemen. Voorzie daarom eventueel mobiele waskraantjes of tuinslangen.

Voorzie per bubbel ook een aparte EHBO-koffer en vul ze aan met onderstaande materialen: 

 • Handschoenen
 • Alcoholgel
 • Koortsthermometer
 • Ontsmettingsmiddel
 • Wegwerpmondmaskers (steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger)

 

Download de infoposters

! Elke afdeling zal 2 affiches krijgen via hun Pedagogisch Medewerker. Extra affiches druk je zelf af.

Zorg voor aangepast vervoer

Afzetten en ophalen van leden en bagage

Bij vertrek naar en terugkomst van het kamp komen al je leden en hun ouders samen. Tijdens deze momenten zijn dus strikte afspraken noodzakelijk. Bovendien maak je hier ook het onderscheid tussen de verschillende bubbels. 

 • Vraag je leden om hun bagage te labelen met de kleur of het symbool van hun bubbel. Zo kan je bij het uitladen meteen alles op de juiste plaats zetten.
 • Laat deelnemers hun bagage afleveren in een tijdslot per bubbel. 
 • Vraag ouders om de geldende samenlevingsregels te volgen ten opzichte van elkaar (mondmasker, social distancing, ...).
 • Spreid het vertrek en de terugkeer, in tijd. Bubbel 1 vertrekt bijvoorbeeld 30 minuten vroeger dan bubbel 2.
 • Als spreiding in tijd niet mogelijk is, probeer dan een spreiding in plaats. Bubbel 1 verlaat bijvoorbeeld eerst het perron, vervolgens is het de beurt aan bubbel 2. Of laat de private bussen op ruime afstand van elkaar stoppen.

[UPDATE 08/06] Is carpoolen mogelijk?

Vraag je aan ouders om leden te vervoeren naar het kampterrein? Hou dan rekening met volgende afspraken:

 • Als ouder kan je in de auto je eigen kinderen meenemen. Als je eigen kinderen in één bubbel zitten, mogen er ook kinderen van diezelfde bubbel mee. Behoren jouw kinderen tot twee of meerdere bubbels dan kunnen geen andere kinderen mee in de auto. 
 • Als ouder draag je sowieso een mondmasker wanneer je kinderen van een ander gezin vervoert.
 • Vervoer je als ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin, dan draagt dat kind ook een mondmasker.
 • Voorzie als ouder ook in goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de rit handgel (of wassen indien mogelijk de handen grondig).
 • Voorzie een goede planning: zorg ervoor dat niet alle auto’s op hetzelfde moment op dezelfde plaats moeten zijn. Spreek voor elke bubbel een andere plaats af waar de kinderen worden afgezet of werk met spreiding in tijd: de leden van bubbel A worden eerst verwacht, 30 minuten later de leden van bubbel B… Hou hier rekening met gezinnen die leden hebben uit meerdere bubbels, zij moeten mogelijks lang wachten.
 • Hou een lijst bij van welke leden bij welke ouders in de auto hebben gezeten, in functie van de coronatracing.

[UPDATE 08/06] Wat met openbaar vervoer?

Maak je gebruik van de trein? Reserveer dan tijdig en volg de afspraken van het openbaar vervoer:

 • Reserveren doe je per bubbel, ten laatste 10 werkdagen voor de vertrekdatum. Er zullen zitplaatsen voorzien worden voor je bubbel, indien mogelijk zelfs afgezonderd van andere reizigers. Spreek goed af met de contactpersoon van NMBS.
 • Alle leden van 12 jaar of ouder dragen een mondmasker, vanaf het betreden van het station. Ook op de perrons en aan boord van de trein, dus spreek af buiten het station.
 • Hou voldoende afstand van de andere reizigers. leden van dezelfde bubbel kunnen wel naast elkaar zitten. 
 • Vertrek bij voorkeur tijdens de daluren (na 9u en voor 16u) om druktes op het perron en in de trein te vermijden.
 • Noteer welke treinen en wagonnummers jullie namen met welke bubbel, in functie van de coronatracing.
 • Meerdere bubbels verspreid je best over verschillende treinen (verschillende tijdstippen). Kan dit niet, dan vermijd je contact tussen bubbels door verschillende wagons te kiezen (zoals bepaald via de reservatie). 
 • Hou ook rekening met het verzamelen van de leden aan het station: doe dit per bubbel (dus op verschillende tijdstippen of op verschillende locaties). Overloop hier ook nog eens voor de laatste keer de afspraken die gelden op de trein, zodat de treinreis op een ontspannen manier kan verlopen.

Maak je gebruik van een lijnbus (De Lijn, TEC, MIVB)? Reserveer dan tijdig en volg de afspraken van het openbaar vervoer:

 • Alle leden van 12 jaar of ouder dragen een mondmasker, ook aan de halte zelf.
 • Hou voldoende afstand van de andere reizigers. leden uit één bubbel kunnen wel naast elkaar zitten.
 • De Lijn: Reizen jullie met meer dan 45 personen, dan moet je een versterkingsrit aanvragen. Doe dit tijdig (kampen in juli: vóór 15 juni; kampen in augustus: vóór 1 juli).
 • TEC: er zijn nog gesprekken tussen De Ambrassade en TEC in verband met de maatregelen.
 • Noteer welke bus(sen) jullie namen met welke bubbel, in functie van de coronatracing.
 • Reis je met meerdere bubbels, kies dan voor elke bubbel een ander tijdstip van vertrek. Zo spreid je de bubbels over meerder bussen en is er geen contact tussen de bubbels onderling. Hou ook rekening met het verzamelen van de leden aan de bushaltes: vermijd dat er meerdere bubbels op dezelfde plaats op hetzelfde moment wachten op een bus.

[UPDATE 19/06] Wat met privaat vervoer?

Huur je een bus om naar het kampterrein te gaan?

 • Neem contact op met de busmaatschappij. Zij mogen sinds 19 juni de volledige capaciteit van hun bussen benutten, zolang er tussen de bubbels voldoende afstand gegarandeerd kan worden. Meerdere bubbels per bus met één dek kan, maar raden we zeker niet aan. Afstand houden en mondmasker dragen voor +12 zal dan noodzakelijk zijn, in dezelfde lijn met het openbaar vervoer.
 • De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden.
 • Gebruik je met meer dan één bubbel dezelfde bus? Maak dan goede afspraken hoe het op- en afstappen gebeurt, want de bubbels blijven gescheiden tijdens het in- en uitstappen.
 • Ga je op kamp met een dubbeldekker? Plaats dan bij voorkeur één bubbel op het bovendek en één bubbel op het onderdek (bubbel van max 50 personen boven, bubbel van max 25 personen beneden).
 • Spreid het vertrek per bubbel in tijd (bv Bubbel 2 vertrekt 30 minuten na bubbel 1). Is spreiding in tijd niet mogelijk, probeer dan een spreiding in plaats door de bussen op verschillende plaatsen te laten vertrekken. Laat ouders afstand houden en denk aan de handhygiëne bij het in- en uitladen van bagage.
 • Alle leden van 12 jaar of ouder dragen een mondmasker op de bus (ook bij het opstappen).
 • Hou voldoende afstand van de buschauffeur.
 • Noteer de naam van de buschauffeur(s) in het logboek, in functie van de coronatracing.

Communiceer intern en extern

Communiceer met de kampuitbater

Contacteer de kampuitbater zo snel mogelijk en bespreek volgende zaken:

 • Welke (extra) maatregelen hanteert de kampuitbater?
 • Welke afspraken gelden er rond het kampgebouw poetsen (voor, tijdens en na het kamp)? 
 • Hoe kan het terrein en gebouw opgedeeld worden per bubbel?
 • Welke materialen heeft de kampuitbater ter beschikking?
 • Hoe houden jullie contact met elkaar gedurende het kamp?
 • Behoort de kampuitbater tot een risicogroep?

Communiceer met je leden en hun ouders

Je leden en hun ouders moeten goed ingelicht zijn over de extra maatregelen. Informeer hen dan ook tijdig. KLJ heeft alvast een voorbeeldbrief opgesteld (zie hieronder), die maakt duidelijk dat kampen veilig georganiseerd kunnen worden. Overloop ook  zeker volgende puntjes:

 • Wie mag (niet) mee?
 • Welke maatregelen gelden er tijdens het kamp?
 • Welk materiaal moeten leden extra meenemen? (mondmasker, warme kledij want je speelt vaker buiten, ...)
 • Wat gebeurt er als er toch iemand besmet geraakt? 

Communiceer met de kookploeg

Ook je kookploeg moet op de hoogte zijn van alle maatregelen. Informeer hen dus tijdig. Maak ook onderlinge afspraken: hoe verlopen de eetmomenten? Wie is het vaste aanspreekpunt, om zo te veel contacten tussen de bubbels te vermijden? Welke ruimtes zijn voor de kookouders? 

Communiceer met een huisarts

Zorg ervoor dat je tijdens je kamp steeds een dokter (in de buurt) hebt die je kan raadplegen als iemand ziek is. Dit kan de huisarts van je thuisgemeente zijn die je kan bellen, of een dokter in je kampgemeente. Die laatste kan sneller ter plaatse komen. In het beste geval heb je een dokter mee op kamp, bijvoorbeeld iemand van de kookploeg of leiding. 

VERPLICHT: doe de kampcheck

Om er zeker van te zijn dat je kamp veilig verloopt en om je extra te ondersteunen, vraagt KLJ Nationaal eenmalig een extra inspanning van je leidingsploeg. KLJ wil a.d.h.v. een ‘kampcheck’ zien hoe jouw afdeling de extra maatregelen toepast. Stuur daarom ten laatste 2 weken voor de start van je kamp een document waarin je vertelt hoe je de regels gaat toepassen en een aangepast dagprogramma naar corona@klj.be. Hieronder vind je een sjabloon. Je hoeft ons zeker geen gedetailleerd rapport te bezorgen. We willen vooral in grote lijnen zien dat je bewust bezig bent met de coronamaatregelen. Enkele dagen nadien krijg je feedback.

Is het verplicht?

Het klinkt streng, maar KLJ Nationaal verplicht dit wel. Dit doen we om geen onnodige risico’s te nemen en om er zeker van te zijn dat alle afdelingen gedurende de hele zomer de kans krijgen om op kamp te gaan. Als we merken dat er geen extra voorzorgsmaatregelen genomen worden of als er onvoldoende rekening wordt gehouden met de feedback, kan KLJ Nationaal je kamp niet toelaten of ondersteunen. Als er bijgevolg iets misloopt, draag je zelf alle verantwoordelijkheid.

Verdeel extra taken en rollen

Om alle maatregelen zo goed mogelijk na te leven en te controleren, heeft de leiding enkele nieuwe taken en rollen. Verdeel deze taken en rollen, zo weet je steeds bij wie je terecht kan. Je hoeft zeker niet heel het kamp dezelfde taak aan dezelfde persoon toe te wijzen, maar zorg er dan voor dat iedereen te allen tijde weet wie de verantwoordelijke is. 

 • Iemand die het contactlogboek aanvult. (per bubbel)
 • Iemand die communiceert met de andere bubbel(s), de kookploeg en externen (postbode, uitbater, buren, …)
 • Iemand die ervoor zorgt dat contactoppervlakten regelmatig gepoetst worden. (per bubbel)
 • Iemand die zich ontfermt over zieke leden en leiding. (per bubbel)

Zo pak je activiteiten aan

Deze activiteiten kunnen wel

 • Organiseer zo veel mogelijk activiteiten in open lucht en op het eigen kampterrein, dat is de vuistregel voor deze kampenperiode. 
 • Spreid de verschillende bubbels over meerdere terreinen. Vraag na bij de kampuitbater of bij de gastgemeente of er extra speelterreinen en bossen ter beschikking zijn.
 • Vermijd nog steeds intensief fysiek contact en maak je spelprogramma niet te zwaar. Voldoende rust is belangrijk om je gezondheid op peil te houden.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de natuur in. Laat iedereen een mondmasker meenemen voor als je toch in contact komt met externen.
 • Een activiteit met alle bubbels samen kan als er geen direct contact is tussen de verschillende bubbels.
 • Zwemmen in open lucht. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste maatregelen (mondmasker, social distancing, ...)
 • Een uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Hou hierbij steeds rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)

Deze activiteiten mogen niet

 • Meerdaagse trektochten waarbij je overnacht op een andere locatie dan het kampterrein.
 • Bezoekdagen en activiteiten waarbij externen op het terrein komen.
 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen.
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het kampterrein, zoals ruiltochten, opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders, ...

We bundelden in een artikel 7 tips om je kampactiviteiten coronaproof te maken

Bekijk de tips

Denk aan de hygiëne

Hygiëne voor alle kampdeelnemers

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is een goede hygiëne van groot belang. We sommen even op hoe je die hygiëne tijdens je kamp verzorgt.

 • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit (en blok), voor en na elke maaltijd (inclusief tussendoortjes), bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Hoest en nies in de elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp ze weg na gebruik.
 • Informeer je leden door bijvoorbeeld posters op te hangen.
 • Gebruik gesloten vuilbakken die je niet met je handen moet openen.
 • Verlucht regelmatig de gebruikte lokalen en tenten.
 • Laat vaak gebruikte deuren in het kampgebouw open staan. Zo vermijd je dat ze te vaak aangeraakt worden. Doe dit in overleg met de kampuitbater en hou rekening met de brandveiligheid. Zo mogen branddeuren niet open staan.  
 • Gebruik materiaal zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel. Als materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden contactoppervlakken grondig gereinigd of 3 volledige dagen buiten omloop gelaten en niet aangeraakt.

Wat met koken en eetmomenten?

Over het algemeen wordt het coronavirus niet overgedragen via voedsel, maar ook hier blijft handhygiëne belangrijk. Daarom houden kookouders en leiding best rekening met volgende maatregelen tijdens het koken en tijdens eetmomenten. 

 • Draag mondmaskers en handschoenen tijdens het koken.
 • Was al het kookmateriaal goed af met water en afwasmiddel. 
 • Eten uitscheppen, brengen of bijvullen gebeurt met handschoenen.
 • Was of vervang dagelijks de keukenhanddoeken. 
 • Laat zoveel mogelijk producten leveren. Is dat niet of slechts deels mogelijk, laat dan steeds dezelfde personen naar de winkel gaan en respecteer geldende sociale maatregelen.
 • Je leden mogen nog steeds samen afwassen in een kuip met warm water en afwasmiddel. Laat alles drogen in de buitenlucht of laat elke deelnemer zijn eigen, persoonlijke keukenhanddoek gebruiken.

Wat als iemand ziek wordt?

Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte.  Doe dat in overleg met de kampuitbater. Als een deelnemer ziektesymptomen vertoont of je hebt een vermoeden, plaats hem/haar dan meteen in deze ruimte. Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Voorzie bovendien gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

Wat als er toch iemand ziek wordt?

Welke symptomen zijn er?

De symptomen die kunnen wijzen op corona zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus, diarree. Zorg ervoor dat alle leiding deze symptomen kennen en kunnen herkennen.

Contacteer een huisarts

Vertoont een van de kampdeelnemers ziektesymptomen of heb je een vermoeden, contacteer dan telefonisch een huisarts. Belangrijk daarbij is dat je niet fysiek naar die huisarts of het ziekenhuis gaat, dat doe je alleen als de huisarts daar uitdrukkelijk om vraagt. De dokter beslist wat er vervolgens moet gebeuren. Volg de instructies dus goed op.

Plaats de persoon in quarantaine

Voorzie een kind- en jongeren-vriendelijke quarantaineruimte.  Doe dat in overleg met de kampuitbater. Als een deelnemer ziektesymptomen vertoont of je hebt een vermoeden, plaats hem/haar dan meteen in deze ruimte. Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Voorzie bovendien gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

Contacteer de ouders

Contacteer de ouders en zeg wat er aan de hand is en dat je een dokter geraadpleegd hebt. Maak duidelijk dat je alle nodige zorgen toedient. Bespreek vervolgens wat er met de zieke zal gebeuren. Zieke kinderen, leiders of kookouders horen namelijk niet thuis op het kamp, ongeacht of het corona betreft of niet. De deelnamevoorwaarden blijven ook van toepassing tijdens het kamp. Kijk dus hoe de zieke op een veilige manier thuis kan geraken. Zeg de ouders dat ze het lid zo snel mogelijk moeten laten testen op Covid-19 en dat ze je het resultaat  – van zodra het beschikbaar is  – meteen laten weten.

[UPDATE 17/06] Wees voorzichtig tot je de uitslag kent

Als er een lid ziek naar huis moet, moeten alle deelnemers (leden én leiding) van de bubbel extra voorzichtig zijn. Onderling contact is nog steeds toegelaten, maar de bubbel mag het kampterrein niet verlaten en mag niet in contact komen met externen tot de uitslag van de test bekend is. Van zodra blijkt dat de test negatief is, vallen de beperkingen weg.

Bij bevestigde besmetting: stuur heel de bubbel naar huis

Als de ouders je laten weten dat de zieke persoon wel degelijk Covid-19 heeft, dan moet heel de bubbel van de besmette persoon naar huis. Iedereen moet zo snel mogelijk een covid-test laten afnemen door de huisarts. Bovendien mogen alle personen uit die bubbel 14 dagen niet deelnemen aan nieuwe kampen of activiteiten, ook als hun eigen test negatief is.

Ga met je leden in gesprek

Bekijk welke communicatie naar de andere leden en leiding nodig is. Neem de nodige tijd om dit in de groep te bespreken, om te informeren, te luisteren en te ventileren.

Verwijs de pers door

Als er een ziekte-uitbraak plaatsvindt tijdens je kamp en journalisten komen dit te weten, dan zullen ze je zeker proberen te contacteren. In alle drukte komen die vragen heel ongelegen. Je beantwoordt ze daarom best niet zelf.  Laat je zeker geen woorden in de mond leggen. We vragen en raden je daarom aan om journalisten door te verwijzen naar KLJ Nationaal. 

Contacteer KLJ Nationaal

Raak je in paniek, weet je niet goed wat te doen of wil je zeker zijn dat je een situatie op kamp goed aanpakt? Het KLJ-noodnummer (+32475 77 51 10) geeft antwoord op al je vragen, 24/24u, elke dag van het jaar.

Doe dit nog na het kamp

Geef leden en ouders een laatste update

Na het kamp geef je de ouders best nog een korte terugkoppeling en geef je hen nog enkele richtlijnen mee. Opgelet, zorg ervoor dat (ouders van) verschillende bubbels zich niet vermengen als je die terugkoppeling fysiek doet bij de terugkomst. Doe de terugkoppeling dus per bubbel.

 • Indien er een besmetting was tijdens het kamp raad je iedereen aan om extra voorzichtig te zijn.
 • Leden vermijden best contact met risicogroepen gedurende 1 week na het kamp. 
 • Leden nemen best niet deel aan andere jeugdactiviteiten gedurende 1 week na het kamp (bijvoorbeeld een speelplein, vakantiekamp, …)
 • Bedank iedereen voor het vertrouwen dat je gekregen hebt.

Wat met het contactlogboek?

Bewaar het logboek minimaal 1 maand na het kamp. Spreek af wie dat doet.

Wat met je materiaal?

Blijf bij terugkomst van het kamp de indeling in bubbels respecteren. Dat wil zeggen dat elke bubbel zijn eigen materiaal uitlaadt en opruimt. Kom je toch in contact met andere bubbels, draag dan een mondmasker en handschoenen en hou je aan de social distancing. Je plaatst best al het materiaal in je lokaal en laat het daar gedurende een week staan. Zo vermijd je mogelijke besmettingen via het materiaal. Na een week kan je alles gaan opruimen. Heb je het materiaal sneller opnieuw nodig, reinig het dan grondig of laat het 3 dagen buiten omloop.

Wat met tenten en gehuurd materiaal?

Breng tenten en/of andere ontleend materiaal terug per bubbel. Stuur daarom geen leiders uit verschillende bubbels samen op pad. Zorg er daarnaast voor dat de tenten en/of het materiaal gereinigd werden, ofwel 3 dagen uit omloop waren. Hou bij het terugbrengen ook rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...).

Wat met Wallonië?

In principe gelden in Wallonië dezelfde regels als in Vlaanderen. Toch merken we dat heel wat burgemeesters voor hun gemeente strengere regels uitvaardigen. Breng, om verrassingen te vermijden, steeds tijdig je kampgemeente op de hoogte van je komst (dit is in Wallonië vaak zelfs een verplichting) en vraag expliciet naar eventuele bijkomende regels.

Kampbubbels

De gemeenten die strengere regels uitvaardigen, doen dit meestal vooral door het aantal kampbubbels op één kamp te beperken. Als je geen duidelijk antwoord van je kampgemeente krijgt, limiteer je best – in de mate van het mogelijke – je kamp tot één kampbubbel van maximaal 50 personen. Zo loop je het minste risico op onaangename verrassingen. Als je geschreven toelating van je kampgemeente hebt om met meerdere kampbubbels op kamp te gaan, is er uiteraard geen enkel probleem.

[UPDATE] Wat met buitenlandse kampen?

Buitenlandse kampen mogen slechts doorgaan binnen een straal van 150 km van de Belgische grens. Dit is nodig om een vlotte repatriëring bij een eventuele ziekte mogelijk te maken. Valt jouw kamp buiten deze perimeter? Dan kan het helaas niet zoals gepland doorgaan. We contacteren jouw afdeling om samen naar een oplossing te zoeken. Stel intussen je vragen al via corona@klj.be.

Kan je toch op kamp naar het buitenland, dan moet je vanaf 1 augustus ook als KLJ'er het reisformulier van de Belgische overheid invullen, ten laatste 48u voor je terugkeert naar België. Dit formulier moet voor elke deelnemer afzonderlijk ingevuld worden. Verlies dit niet uit het oog. Je vindt alle informatie hier.

Bekijk bovendien hoe het zit met de wetgeving van het land waar je naartoe gaat. Als het gastland eigen regels m.b.t. jeugdkampen heeft die afwijken van de regels in België, moet je je steeds aan de strengste van de twee houden. Op de website van Wegwijzer vind je alle uitgebreide informatie over het buitenland, hier vatten we de belangrijkste punten samen:

 • Jeugdkampen mogen plaatsvinden in Frankrijk vanaf 22 juni. Er is geen beperking op het totale aantal deelnemers van een kamp, maar activiteiten mogen wel maar in bubbels van 15 kinderen (excl. begeleiding). Die groepjes van 15 moeten in de mate van het mogelijke behouden blijven voor de hele duur van het kamp. Er zijn een hele reeks hygiënemaatregelen die gevolgd moeten worden. Je vindt ze terug op de website van Wegwijzer. Departementen mogen ook strengere regels opleggen, dus informeer je goed voor het departement waar jij op kamp gaat.
 • In het Groothertogdom Luxemburg zijn kampen – tegen eerdere berichten in – toch mogelijk en dat in bubbels van 50 leden + maximaal 10 begeleiders. Aangezien je je ook aan de Belgische jeugdwerkregels moet houden, betekent dat je met bubbels van 50 personen (inclusief leiding) werkt, niet met bubbels van 60 personen.
 • In het Verenigd Koninkrijk zijn dit jaar in de praktijk geen kampen mogelijk.
 • Kampen in Duitsland zijn voorlopig niet mogelijk. Als er toch een mogelijkheid komt, zal dit verschillen per Bundesland (regio).
 • Buitenlandse kampen in Nederland zijn onder strenge voorwaarden en een eigen protocol toegelaten, op maximaal 150 km vanaf de eigen woonplaats (dus niet vanaf de grens). Er is een apart protocol voor -12-jarige leden en leden van 13 tot 18 jaar. Let op: indien er leden of leiding ouder dan 18 jaar meegaan gelden de protocollen voor het jeugdwerk niet voor hen: zij moeten tijdens de activiteiten de social distancing niet respecteren, maar op elk ander moment (pauzes, maaltijden, slapen, ontspanning,...) moeten zij anderhalve meter afstand en social distancing respecteren t.o.v. alle andere leden en leiding. De grootte van de bubbels in Nederland wordt vanaf 1 juli 100 personen. Je moet je echter ook aan de Belgische protocollen houden, waardoor ook hier een bubbel maximaal 50 personen mag tellen. Daarnaast moeten leden die deelnemen aan een buitenlands kamp in Nederland minimaal 14 dagen tijd houden tussen dit kamp en eventuele andere kampen of jeugdwerkactiviteiten (zoals speelpleinwerking of een ander kamp).

Wegwijzer VZW houdt de meest actuele situaties bij voor de buurlanden

Bezoek hun website

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag? Bekijk dan de FAQ-pagina. Daarop bundelden we antwoorden op veelgestelde vragen.

Bekijk de FAQ-pagina