Skip to main content

Corona en kampen

Opgelet: onderstaande richtlijnen en regels gelden voor kampen die vanaf 1 juli plaatsvinden. Kampen voor 1 juli zijn vooralsnog verboden.

Kunnen we op kamp deze zomer?

We kunnen deze zomer op kamp! Natuurlijk zal deze kampzomer er anders uitzien dan de vorige. We moeten ons houden aan enkele maatregelen, om er zo voor te zorgen dat iedereen heel de zomer lang op kamp kan gaan. Hieronder vind je alle info. Je afdelingssecretaris ontvangt ook nog een infobrochure per post. Neem die brochure mee op kamp, zo heb je alle info te allen tijde binnen handbereik.

De coronagids - voor een veilig kamp

KLJ bundelde alle info in een handige coronagids. Je afdelingssecretaris krijgt er eentje per post, maar je kan de gids hier alvast digitaal lezen.

Bekijk de gids

Wie mag mee op kamp?

Elk lid, leid(st)er of bestuurslid mag mee op kamp, behalve als hij/zij... 

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor het kamp.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan het kamp als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een dokterattest kunnen voorleggen. 

Opgelet: alle ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven via een medische fiche van de kampdeelnemer.

Deze documenten heb je nodig

Voor je op kamp vertrekt, stel je 3 documenten op die je nadien ook meeneemt op kamp.

 • Een volledige aanwezigheidslijst. Daarop staan alle leden, leiding, kookouders, ... die aanwezig zullen zijn tijdens je kamp. 
  Tip: In Click kan je deelnemers linken aan je kamp en vervolgens een lijst downloaden.
 • Een medische fiche van iedereen die op kamp aanwezig is, eventueel aangevuld met een doktersattest. Een goed voorbeeld van zo’n medische fiche vind je hier.
 • Een contactlogboek. Dit is een document waarin je bijhoudt welke personen gedurende het kamp contact hebben met een een andere bubbel. Als blijkt dat er iemand besmet is geraakt tijdens je kamp, kan de overheid a.d.h.v. deze lijst nagaan met wie de besmette personen in contact kwamen. Bewaar dit logboek minimaal 1 maand na het kamp.

Deel je op in bubbels

Wat zijn 'bubbels'?

Een bubbel is een groep die bestaat uit maximaal 50 personen. Binnen die bubbel verloopt het onderlinge contact normaal. Je kan dus samen spelen, eten en slapen zonder een mondmasker te hoeven dragen of constant 1,5 meter afstand te bewaren. Binnen een bubbel kan je bovendien ook kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren. Vermijd wel nog steeds intensief contact, zoals op elkaar liggen, dingen met de mond doorgeven, gezichten vlakbij elkaar houden, ... Ook regelmatig de handen wassen blijft een must. Met deze afgeschermde bubbels zorg je ervoor dat het coronavirus moeilijk in je groep terechtkomt en beperk je de verspreiding van het coronavirus als er toch een uitbraak zou zijn.

Wat als er meerdere bubbels zijn?

Als je met meer dan 50 personen op kamp bent, moet je je groep opdelen in meerdere bubbels. Dat kan bijvoorbeeld per leeftijdsgroep. Heb je zowel -12’ers als +12’ers in dezelfde bubbel zitten, hanteer dan de strengste regels, namelijk die voor de +12’ers. Beperk het contact tussen de verschillende bubbels tot een mimimum. Draag mondmaskers en respecteer de social distancing als onderling contact toch onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als leiding en kookouders iets moeten afspreken. Daarnaast heeft elke bubbel een eigen slaapzaal of tent, een eigen speel- en eetruimte, een eigen sanitair blok en aparte materiaalkoffers. Als aparte eetruimtes of sanitaire blokken niet mogelijk zijn, werk je best in shiften. Tussen elke shift worden alle contactoppervlakken (tafels, deuren, handvaten, waterkraantjes, ...) grondig gepoetst.

Tip: Duid met kleuren of symbolen aan welke ruimtes of materiaalkoffers voor welke bubbels zijn.

Wat met leiding?

De leiding vormt geen bubbel op zich. Elke leid(st)er behoort tot de bubbel die hij/zij begeleidt. Dat wil zeggen dat je gedurende het kamp steeds dezelfde bubbel moet begeleiden. ‘s Avonds kan je wel vergaderen of samenzitten met leiding uit andere bubbels, maar dan gelden er strenge regels. Zo moet je de social distancing te allen tijde respecteren.

Wat met de kookploeg?

Je kookploeg vormt een aparte bubbel als je kamp uit 2 of meer bubbels bestaat. Dat wil dus zeggen dat er steeds strenge regels gelden als ze met een andere bubbel in contact komen. Laat bij het opdienen van het eten bijvoorbeeld de leiding van de etende bubbel al het werk doen. Denk er bovendien ook aan dat risicoprofielen, zoals mensen ouder dan 65 jaar, beter niet meegaan.

Hoe doen we de kampvoorbereiding dan?

Hou tijdens de voorbereiding rekening met welke leid(st)ers in welke bubbel zitten en vermijd vervolgens contact tussen leiding uit verschillende bubbels. Dat doe je als volgt: 

 • Deel de taken op per bubbel.
 • Doe de voorbereiding per bubbel.
 • Leg materiaal klaar per bubbel. Doe dit bovendien om beurten: eerst legt bubbel 1 zijn materiaal klaar, daarna bubbel 2. Doe hetzelfde als je het materiaal gaat ophalen.
 • Haal tenten op per bubbel. Als je toch tenten meebrengt voor een andere bubbel, moet je die tenten eerst grondig reinigen of 3 dagen uit omloop houden.
 • Draag mondmaskers en handschoenen als contact tussen leiding uit meerdere bubbels onvermijdelijk is, bijvoorbeeld om de vrachtwagen te vullen of tenten op te zetten.
 • Organiseer infoavonden voor leden en ouders online.

Voorzie extra materiaal

Deze kampzomer zal je heel wat extra materiaal moeten meenemen. Hier vind je alvast een overzichtje.

 • Contactlogboek
 • Papieren handdoeken/zakdoeken.
 • Zeep of handgel om de handen te wassen.
 • Poetsgerief om contact-oppervlakten te reinigen.
 • Extra mondmaskers voor noodgevallen. Niet voor alle leden, vraag hen dit zelf te voorzien.
 • Wegwerphandschoenen.
 • Voldoende vuilzakken, want je zal meer afval hebben.
 • Gesloten vuilbakken, liefst pedaalemmers, want die moet je niet openen met je handen. Vraag aan je kampuitbater of dit al aanwezig is.
 • Infomateriaal over hygiëne: posters over hoe handen wassen, noodprocedure, … 
 • Spel –en knutselmateriaal per bubbel. Zo hoef je geen materiaal te delen met elkaar. 
 • Stickers, gekleurde tape of pictogrammen om plaatsen op kamp en materiaal per bubbel te labelen.
 • Extra: Je zal vaker je handen moeten wasssen. Als je met veel bent, zal dit veel tijd in beslag nemen. Voorzie daarom eventueel mobiele waskraantjes of tuinslangen.

Voorzie per bubbel ook een aparte EHBO-koffer en vul ze aan met onderstaande materialen: 

 • Handschoenen
 • Alcoholgel
 • Koortsthermometer
 • Ontsmettingsmiddel
 • Wegwerpmondmaskers (steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger)

Er werden reeds hygiënepakketten voorzien voor het jeugdwerk door Colruyt, jammer genoeg waren deze snel uitverkocht. We onderzoeken de mogelijkheid om bijkomend aanbod te voorzien.

Download de infoposters

Zorg voor aangepast vervoer

Afzetten en ophalen van leden en bagage

Bij vertrek naar en terugkomst van het kamp komen al je leden en hun ouders samen. Tijdens deze momenten zijn dus strikte afspraken noodzakelijk. Bovendien maak je hier ook het onderscheid tussen de verschillende bubbels. 

 • Vraag je leden om hun bagage te labelen met de kleur of het symbool van hun bubbel. Zo kan je bij het uitladen meteen alles op de juiste plaats zetten.
 • Laat deelnemers hun bagage afleveren in een tijdslot per bubbel. 
 • Vraag ouders om de geldende samenlevingsregels te volgen ten opzichte van elkaar (mondmasker, social distancing, ...).
 • Spreid het vertrek en de terugkeer, in tijd. Bubbel 1 vertrekt bijvoorbeeld 30 minuten vroeger dan bubbel 2.
 • Als spreiding in tijd niet mogelijk is, probeer dan een spreiding in plaats. Bubbel 1 verlaat bijvoorbeeld eerst het perron, vervolgens is het de beurt aan bubbel 2. Of laat de private bussen op ruime afstand van elkaar stoppen.

Wat met openbaar vervoer?

Reserveer je plaats op het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC). Zo ben je zeker van voldoende ruimte om je met je bubbel te verplaatsen. Let op: tijdens het verplaatsen met het openbaar vervoer gelden de normale regels: mondmaskers zijn er verplicht voor +12-jarigen.

Wat met privaat vervoer?

Kies je voor privaat vervoer zoals auto’s of private bussen, bewaak dan het behoud van de bubbels en hou rekening met hygiënemaatregelen t.a.v. de chauffeur(s). Maak goede afspraken vooraf.

Communiceer intern en extern

Communiceer met de kampuitbater

Contacteer de kampuitbater zo snel mogelijk en bespreek volgende zaken:

 • Welke (extra) maatregelen hanteert de kampuitbater?
 • Welke afspraken gelden er rond het kampgebouw poetsen (voor, tijdens en na het kamp)? 
 • Hoe kan het terrein en gebouw opgedeeld worden per bubbel?
 • Welke materialen heeft de kampuitbater ter beschikking?
 • Hoe houden jullie contact met elkaar gedurende het kamp?
 • Behoort de kampuitbater tot een risicogroep?

Communiceer met je leden en hun ouders

Je leden en hun ouders moeten goed ingelicht zijn over de extra maatregelen. Informeer hen dan ook tijdig. KLJ heeft alvast een voorbeeldbrief opgesteld (zie hieronder), die maakt duidelijk dat kampen veilig georganiseerd kunnen worden. Overloop ook  zeker volgende puntjes:

 • Wie mag (niet) mee?
 • Welke maatregelen gelden er tijdens het kamp?
 • Welk materiaal moeten leden extra meenemen? (mondmasker, warme kledij want je speelt vaker buiten, ...)
 • Wat gebeurt er als er toch iemand besmet geraakt? 

Communiceer met de kookploeg

Ook je kookploeg moet op de hoogte zijn van alle maatregelen. Informeer hen dus tijdig. Maak ook onderlinge afspraken: hoe verlopen de eetmomenten? Wie is het vaste aanspreekpunt, om zo te veel contacten tussen de bubbels te vermijden? Welke ruimtes zijn voor de kookouders? 

Communiceer met een huisarts

Zorg ervoor dat je tijdens je kamp steeds een dokter (in de buurt) hebt die je kan raadplegen als iemand ziek is. Dit kan de huisarts van je thuisgemeente zijn die je kan bellen, of een dokter in je kampgemeente. Die laatste kan sneller ter plaatse komen. In het beste geval heb je een dokter mee op kamp, bijvoorbeeld iemand van de kookploeg of leiding. 

VERPLICHT: doe de kampcheck

Om er zeker van te zijn dat je kamp veilig verloopt en om je extra te ondersteunen, vraagt KLJ Nationaal eenmalig een extra inspanning van je leidingsploeg. KLJ wil a.d.h.v. een ‘kampcheck’ zien hoe jouw afdeling de extra maatregelen toepast. Stuur daarom ten laatste 2 weken voor de start van je kamp een document waarin je vertelt hoe je de regels gaat toepassen en een aangepast dagprogramma naar corona@klj.be. Hieronder vind je een sjabloon. Je hoeft ons zeker geen gedetailleerd rapport te bezorgen. We willen vooral in grote lijnen zien dat je bewust bezig bent met de coronamaatregelen. Enkele dagen nadien krijg je feedback.

Is het verplicht?

Het klinkt streng, maar KLJ Nationaal verplicht dit wel. Dit doen we om geen onnodige risico’s te nemen en om er zeker van te zijn dat alle afdelingen gedurende de hele zomer de kans krijgen om op kamp te gaan. Als we merken dat er geen extra voorzorgsmaatregelen genomen worden of als er onvoldoende rekening wordt gehouden met de feedback, kan KLJ Nationaal je kamp niet toelaten of ondersteunen. Als er bijgevolg iets misloopt, draag je zelf alle verantwoordelijkheid.

Verdeel extra taken en rollen

Om alle maatregelen zo goed mogelijk na te leven en te controleren, heeft de leiding enkele nieuwe taken en rollen. Verdeel deze taken en rollen, zo weet je steeds bij wie je terecht kan. Je hoeft zeker niet heel het kamp dezelfde taak aan dezelfde persoon toe te wijzen, maar zorg er dan voor dat iedereen te allen tijde weet wie de verantwoordelijke is. 

 • Iemand die het contactlogboek aanvult. (per bubbel)
 • Iemand die communiceert met de andere bubbel(s), de kookploeg en externen (postbode, uitbater, buren, …)
 • Iemand die ervoor zorgt dat contactoppervlakten regelmatig gepoetst worden. (per bubbel)
 • Iemand die zich ontfermt over zieke leden en leiding. (per bubbel)

Zo pak je activiteiten aan

Deze activiteiten kunnen wel

 • Organiseer zo veel mogelijk activiteiten in open lucht en op het eigen kampterrein, dat is de vuistregel voor deze kampenperiode. 
 • Spreid de verschillende bubbels over meerdere terreinen. Vraag na bij de kampuitbater of bij de gastgemeente of er extra speelterreinen en bossen ter beschikking zijn.
 • Vermijd nog steeds intensief fysiek contact en maak je spelprogramma niet te zwaar. Voldoende rust is belangrijk om je gezondheid op peil te houden.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de natuur in. Laat iedereen een mondmasker meenemen voor als je toch in contact komt met externen.
 • Een activiteit met alle bubbels samen kan als er geen direct contact is tussen de verschillende bubbels.
 • Zwemmen in open lucht. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste maatregelen (mondmasker, social distancing, ...)
 • Een uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Hou hierbij steeds rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)

Deze activiteiten mogen niet

 • Meerdaagse trektochten waarbij je overnacht op een andere locatie dan het kampterrein.
 • Bezoekdagen en activiteiten waarbij externen op het terrein komen.
 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen.
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het kampterrein, zoals ruiltochten, opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders, ...

Denk aan de hygiëne

Hygiëne voor alle kampdeelnemers

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is een goede hygiëne van groot belang. We sommen even op hoe je die hygiëne tijdens je kamp verzorgt.

 • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit (en blok), voor en na elke maaltijd (inclusief tussendoortjes), bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Hoest en nies in de elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp ze weg na gebruik.
 • Informeer je leden door bijvoorbeeld posters op te hangen.
 • Gebruik gesloten vuilbakken die je niet met je handen moet openen.
 • Verlucht regelmatig de gebruikte lokalen en tenten.
 • Laat vaak gebruikte deuren in het kampgebouw open staan. Zo vermijd je dat ze te vaak aangeraakt worden. Doe dit in overleg met de kampuitbater en hou rekening met de brandveiligheid. Zo mogen branddeuren niet open staan.  
 • Gebruik materiaal zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel. Als materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden contactoppervlakken grondig gereinigd of 3 volledige dagen buiten omloop gelaten en niet aangeraakt.

Wat met koken en eetmomenten?

Over het algemeen wordt het coronavirus niet overgedragen via voedsel, maar ook hier blijft handhygiëne belangrijk. Daarom houden kookouders en leiding best rekening met volgende maatregelen tijdens het koken en tijdens eetmomenten. 

 • Draag mondmaskers en handschoenen tijdens het koken.
 • Was al het kookmateriaal goed af met water en afwasmiddel. 
 • Eten uitscheppen, brengen of bijvullen gebeurt met handschoenen.
 • Was of vervang dagelijks de keukenhanddoeken. 
 • Laat zoveel mogelijk producten leveren. Is dat niet of slechts deels mogelijk, laat dan steeds dezelfde personen naar de winkel gaan en respecteer geldende sociale maatregelen.
 • Je leden mogen nog steeds samen afwassen in een kuip met warm water en afwasmiddel. Laat alles drogen in de buitenlucht of laat elke deelnemer zijn eigen, persoonlijke keukenhanddoek gebruiken.

Wat als iemand ziek wordt?

Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte.  Doe dat in overleg met de kampuitbater. Als een deelnemer ziektesymptomen vertoont of je hebt een vermoeden, plaats hem/haar dan meteen in deze ruimte. Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Voorzie bovendien gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

Wat als er toch iemand ziek wordt?

Welke symptomen zijn er?

De symptomen die kunnen wijzen op corona zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus, diarree. Zorg ervoor dat alle leiding deze symptomen kennen en kunnen herkennen.

Contacteer een huisarts

Vertoont een van de kampdeelnemers ziektesymptomen of heb je een vermoeden, contacteer dan telefonisch een huisarts. Belangrijk daarbij is dat je niet fysiek naar die huisarts of het ziekenhuis gaat, dat doe je alleen als de huisarts daar uitdrukkelijk om vraagt. De dokter beslist wat er vervolgens moet gebeuren. Volg de instructies dus goed op.

Plaats de persoon in quarantaine

Voorzie een kind- en jongeren-vriendelijke quarantaineruimte.  Doe dat in overleg met de kampuitbater. Als een deelnemer ziektesymptomen vertoont of je hebt een vermoeden, plaats hem/haar dan meteen in deze ruimte. Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Voorzie bovendien gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

Contacteer de ouders

Contacteer de ouders en zeg wat er aan de hand is en dat je een dokter geraadpleegd hebt. Maak duidelijk dat je alle nodige zorgen toedient. Bespreek vervolgens wat er met de zieke zal gebeuren. Zieke kinderen, leiders of kookouders horen namelijk niet thuis op het kamp, ongeacht of het corona betreft of niet. De deelnamevoorwaarden blijven ook van toepassing tijdens het kamp. Kijk dus hoe de zieke op een veilige manier thuis kan geraken. 

Ga met je leden in gesprek

Bekijk welke communicatie naar de andere leden en leiding nodig is. Neem de nodige tijd om dit in de groep te bespreken, om te informeren, te luisteren en te ventileren. Indien er een besmetting was tijdens het kamp raad je iedereen aan om na het kamp gedurende minimaal 1 week geen bezoek te brengen aan mensen uit een risicogroep.

Verwijs de pers door

Als er een ziekte-uitbraak plaatsvindt tijdens je kamp en journalisten komen dit te weten, dan zullen ze je zeker proberen te contacteren. In alle drukte komen die vragen heel ongelegen. Je beantwoordt ze daarom best niet zelf.  Laat je zeker geen woorden in de mond leggen. We vragen en raden je daarom aan om journalisten door te verwijzen naar KLJ Nationaal. 

Contacteer KLJ Nationaal

Raak je in paniek, weet je niet goed wat te doen of wil je zeker zijn dat je een situatie op kamp goed aanpakt? Het KLJ-noodnummer (+32475 77 51 10) geeft antwoord op al je vragen, 24/24u, elke dag van het jaar.

Doe dit nog na het kamp

Geef leden en ouders een laatste update

Na het kamp geef je de ouders best nog een korte terugkoppeling en geef je hen nog enkele richtlijnen mee. Opgelet, zorg ervoor dat (ouders van) verschillende bubbels zich niet vermengen als je die terugkoppeling fysiek doet bij de terugkomst. Doe de terugkoppeling dus per bubbel.

 • Indien er een besmetting was tijdens het kamp raad je iedereen aan om extra voorzichtig te zijn.
 • Leden vermijden best contact met risicogroepen gedurende 1 week na het kamp. 
 • Leden nemen best niet deel aan andere jeugdactiviteiten gedurende 1 week na het kamp (bijvoorbeeld een speelplein, vakantiekamp, …)
 • Bedank iedereen voor het vertrouwen dat je gekregen hebt.

Wat met het contactlogboek?

Bewaar het logboek minimaal 1 maand na het kamp. Spreek af wie dat doet.

Wat met je materiaal?

Blijf bij terugkomst van het kamp de indeling in bubbels respecteren. Dat wil zeggen dat elke bubbel zijn eigen materiaal uitlaadt en opruimt. Kom je toch in contact met andere bubbels, draag dan een mondmasker en handschoenen en hou je aan de social distancing. Je plaatst best al het materiaal in je lokaal en laat het daar gedurende een week staan. Zo vermijd je mogelijke besmettingen via het materiaal. Na een week kan je alles gaan opruimen. Heb je het materiaal sneller opnieuw nodig, reinig het dan grondig of laat het 3 dagen buiten omloop.

Wat met tenten en gehuurd materiaal?

Breng tenten en/of andere ontleend materiaal terug per bubbel. Stuur daarom geen leiders uit verschillende bubbels samen op pad. Zorg er daarnaast voor dat de tenten en/of het materiaal gereinigd werden, ofwel 3 dagen uit omloop waren. Hou bij het terugbrengen ook rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...).

Wat met buitenlandse kampen?

Buitenlandse kampen mogen slechts doorgaan binnen een straal van 150km van de Belgische grens. Dit is nodig om een vlotte repatriëring bij een eventuele ziekte mogelijk te maken. Valt jouw kamp buiten deze perimeter? Dan kan het helaas niet zoals gepland doorgaan. We contacteren jouw afdeling om samen naar een oplossing te zoeken. Stel intussen je vragen al via corona@klj.be.

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag? Bekijk dan de FAQ-pagina. Daarop bundelden we antwoorden op veelgestelde vragen.

Bekijk de FAQ-pagina
Site by Wieni