Skip to main content

Corona en activiteiten

[Deze pagina werd geüpdatet op 4 juni om 22.20u.]

Mogen we activiteiten organiseren?

Alle activiteiten in jeugdbewegingsverband zijn vanaf 8 juni weer toegestaan, maar er gelden beperkingen.

 • Je groep mag t.e.m. 30 juni uit maximaal 20 deelnemers bestaan, inclusief leiding. Vanaf 1 juli mag je groep uit maximaal 50 deelnemers bestaan.
 • Meerdere ‘bubbels’ van 20 (of 50, vanaf 1 juli) KLJ’ers kunnen, maar dan moeten ze strikt gescheiden blijven van elkaar.
 • Voor +12’ers gelden er strengere regels dan voor -12’ers. Van zodra er minimaal 1 +12’er in de groep zit, moet social distancing te allen tijde gerespecteerd worden tussen iedereen.
 • Leiding respecteert altijd de social distancing, zowel onderlig als naar alle leden van elke leeftijd.
 • Organiseer je activiteiten zoveel als mogelijk buiten, al zijn binnenactiviteiten ook toegestaan.
 • Vermijd intensief fysiek contact tussen alle leden.

Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

Alle KLJ-leden mogen deelnemen aan activiteiten, tenzij het lid of de leiding…

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor het kamp.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd.

Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de leiding. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het lid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Als leiding hoef je dus zelf geen controles te doen.

Hoe pak je -12-activiteiten aan?

De -12-jarigen moeten onderling geen social distancing respecteren en mogen dus in contact komen met elkaar. Vermijd activiteiten met zeer intensief lichamelijk contact: tikkertje of een bosspel zijn toegestaan, maar doe geen ‘vleeshoop’ of spelen waarbij iets met de mond doorgegeven wordt aan elkaar.

Deze activiteiten kunnen wel

 • Binnenactiviteiten zijn toegestaan, maar activiteiten in buitenlucht zijn ten zeerste aangeraden.
 • Organiseer de activiteiten op je eigen terrein.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de natuur in. Laat iedereen een mondmasker meenemen voor als je toch in contact komt met externen.

 • Zwemmen in open lucht. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste maatregelen (mondmasker, social distancing, ...)
 • Een uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Hou hierbij steeds rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)

Deze activiteiten mogen niet

 • Overnachtingen, zowel op je eigen lokaal als elders. Pas vanaf 1 juli zijn kampen of, weekends toegelaten. Volg daarvoor de Coronagids.

 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen.

 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het kampterrein, zoals ruiltochten of opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders, ...

Hoe pak je +12-activiteiten aan?

Voor de leeftijdsgroepen waarin minimaal één +12-jarig lid aanwezig is, mag je alleen activiteiten organiseren waarbij social distancing gerespecteerd kan worden. Dat betekent dat je steeds minimaal 1,5 meter afstand moet houden tussen de verschillende leden en leiding. We beseffen dat deze activiteiten niet makkelijk zijn om te organiseren, zeker met de 12- tot 16-jarigen. We raden daarom af om met deze leeftijdsgroep activiteiten te doen in juni. Vanaf juli versoepelen de richtlijnen en zal ook deze leeftijdsgroep tijdens een activiteit zonder social distancing met elkaar in contact mogen komen.

Deze activiteiten kunnen wel

 • Binnenactiviteiten zijn toegestaan, maar activiteiten in buitenlucht zijn ten zeerste aangeraden.
 • Organiseer de activiteiten op je eigen terrein.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de natuur in. Laat iedereen een mondmasker meenemen voor als je toch in contact komt met externen.

 • Zwemmen in open lucht. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste maatregelen (mondmasker, social distancing, ...)
 • Een uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Hou hierbij steeds rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)

Deze activiteiten mogen niet

 • Overnachtingen, zowel op je eigen lokaal als elders. Pas vanaf 1 juli zijn kampen of, weekends toegelaten. Volg daarvoor de Coronagids.

 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen.

 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het kampterrein, zoals ruiltochten of opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders, ...

Wat met materiaal?

Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen je bubbels. Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ...

Wat met de begeleiding?

De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Die begeleider kan een leider of bestuurslid zijn. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan de begeleider hiervoor gestraft worden door de overheid. Als je de geldende regels ten slotte moedwillig negeert, komt de KLJ-verzekering niet tussen bij boetes of strafzaken.

Wat met verplaatsing van en naar de activiteit?

 • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de activiteit.
 • Het gebruik van openbaar vervoer is zeer sterk af te raden.
 • Indien leden gebracht of afgehaald worden, dienen zowel zijzelf als hun chauffeur(s) een mondmasker te dragen en afstand te houden van de groep. Tijdens de activiteit moet niemand verplicht een mondmasker dragen, maar het bouwt wel een extra veiligheidsmarge in.
 • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van en naar de activiteit.
 • Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de activiteit en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.
Site by Wieni