Skip to main content

Corona en activiteiten

[Deze pagina werd geüpdatet op 27 juli om 17.20u.]

Opgelet: onderstaande info geldt voor activiteiten zonder overnachting, bijvoorbeeld je wekelijkse activiteit op zondag. De regels voor kampen of weekends vind je onder 'Corona en kampen'.

[UPDATE] Mogen we activiteiten organiseren?

Alle activiteiten in jeugdbewegingsverband zijn vanaf 8 juni weer toegestaan, maar er gelden beperkingen.

 • Luister bij de gemeente waar je de activiteit organiseert of er bijkomende regels zijn waaraan je moet voldoen. Sinds 23 juli mag elke gemeente bijkomende maatregelen opleggen om de veiligheid op het eigen grondgebied te garanderen. Op deze website vind je een overzicht van die regels.
 • Nog zeker t.e.m. 31 augustus mag je groep (bubbel, net zoals op kamp) maximaal uit 50 deelnemers bestaan, inclusief de leiding. Ook in het nieuwe werkjaar zal je hoogstwaarschijnlijk je activiteiten in deze bubbels moeten blijven organiseren.
 • Meerdere bubbels mogen tegelijk activiteit hebben, maar ze moeten strikt van elkaar gescheiden blijven.
 • Leden mogen wisselen van bubbel over verschillende activiteiten, maar in dat geval moet er voor het desbetreffende lid minstens een week tussen de twee activiteiten zitten. Let ook op met deelname aan bijvoorbeeld speelpleinwerking of vakantiekampen: ook voor of na die activiteiten moet er een week tijd zitten.
 • Indien je meerdere activiteiten organiseert in eenzelfde week, dan telt de bubbel over de hele week maximaal 50 deelnemers: indien een deelnemer bijvoorbeeld enkel aan de eerste van 3 activiteiten binnen dezelfde week deelneemt, dan kunnen er de rest van de week slechts 49 personen in de bubbel. Dit lid kan dus niet vervangen worden door een ander lid. Pas als er een week tussen activiteiten zit, kan de bubbel wijzigen. Dit geldt ook voor sportfeestoefeningen.
 • Activiteiten zijn zowel binnen als buiten toegestaan, maar we raden sterk aan om ze buiten te organiseren en enkel activiteiten binnen te doen als het écht niet anders kan.
 • Vermijd intensief fysiek contact tussen alle leden.
 • Verder is het sinds 23 juli verplicht om op openbare plaatsen waar veel mensen samenkomen verplicht een mondmaskers te dragen. 

Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

Alle KLJ-leden mogen deelnemen aan activiteiten, tenzij het lid of de leiding…

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de activiteit.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
 • ... een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus, ...). Het lid of de leiding mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan activiteiten.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd.

Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de leiding. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het lid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Als leiding hoef je dus zelf geen controles te doen.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Als leiding verzamel je voor de start van de activiteit de gegevens van alle aanwezigen. Je laat ook voor activiteiten een medische fiche invullen. Deze medische fiche hoeft niet telkens opnieuw meegegeven te worden, één keer voor de eerste activiteit of het kamp is voldoende. Als er wijzigingen zijn, moet er wel een nieuwe medische fiche afgegeven worden. Je houdt deze informatie tot minimaal 30 dagen na de laatste activiteit bij i.f.v. de contact tracing.

Deze documenten heb je dus nodig: 

 • Een aanwezigheidslijst (naam, telefoonnummer, e-mailadres) per activiteit
 • Een medische fiche per lid/leid(st)er
 • Een contactlogboek per activiteit

In het contactlogboek hou je bij welke personen tijdens een activiteit contact hebben gemaakt met een andere bubbel. Als blijkt dat er iemand besmet is geraakt, dan kan de overheid a.d.h.v. deze lijst nagaan met wie de besmette persoon in contact kwam. Bewaar dit logboek minimaal 1 maand na de activiteit.

Hoe pak je activiteiten aan?

De leden moeten onderling geen social distancing respecteren en mogen dus in contact komen met elkaar. Vermijd activiteiten met zeer intensief lichamelijk contact: tikkertje of een bosspel zijn toegestaan, maar doe geen ‘vleeshoop’ of spelen waarbij bijvoorbeeld iets met de mond wordt doorgegeven aan elkaar.

Deze activiteiten kunnen wel

 • Binnenactiviteiten zijn toegestaan, maar activiteiten in buitenlucht zijn ten zeerste aangeraden.
 • Je mag activiteiten buiten je eigen terrein organiseren, maar we raden aan om dit niet te doen en al je activiteiten op je eigen (of gebruikelijk) terrein te organiseren. Zo hou je de beste controle over de groep en vermijd je onbedoelde contacten met externen.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de natuur in. Laat iedereen een mondmasker meenemen voor als je toch in contact komt met externen.
 • Zwemmen in openlucht of in een openbaar zwembad. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste maatregelen (mondmasker, social distancing, ...). We raden af om gebruik te maken van publieke zwembaden, aangezien het daar bijzonder moeilijk is om je bubbel te scheiden van andere bezoekers.
 • Een uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Hou hierbij steeds rekening met de geldende samenlevingsregels en aan de regels van de locatie die je gebruikt (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Overnachtingen, zowel in je eigen lokaal als elders. Volg de regels voor kampen indien je een overnachting doet. Ook voor een weekend met leden is de kampcheck dus verplicht. Voor bestuurs- en leidingsweekends is de kampcheck niet verplicht, maar hou je je wel aan alle andere voorwaarden.

Deze activiteiten kunnen niet

 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen en waarbij geen afstand tot die externen bewaard kan blijven.
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt, zoals ruiltochten of opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders…

Denk altijd aan de hygiëne  

 • Hoest en nies in de elleboog 

 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp ze weg na gebruik  

 • Informeer je leden bijvoorbeeld door posters op te hangen  

 • gebruik gesloten vuilbakken die je niet met je handen moet openen  

Wat met materiaal?

Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen je verschillende groepen. Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.

Na de activiteit reinig je de vloeren, het materiaal en de contactoppervlakken, tenzij er gedurende 3 dagen (72 uren) niemand meer mee in aanraking komt. Voor ruimtes geldt dit ook, dat wil wel zeggen dat er ook niet even iemand kan passeren om iets op te halen, om een werkje uit te voeren, … 

Wat met de begeleiding?

De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Die begeleider kan een leider of bestuurslid zijn. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan de begeleider hiervoor gestraft worden door de overheid. Als je de geldende regels ten slotte moedwillig negeert, komt de KLJ-verzekering niet tussen bij boetes of strafzaken.

Wat met verplaatsing van en naar de activiteit?

 • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de activiteit.
 • Het gebruik van openbaar vervoer is zeer sterk af te raden.
 • Je mag carpoolen. Je moet dan wel 1,5 meter afstand bewaren of een mondmasker dragen. Deze afstandsregels zijn niet nodig als je tot hetzelfde gezin behoort.
 • Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de activiteit en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

[UPDATE] Wat als iemand ziek wordt?

Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte. Als een lid ziektesymptomen vertoont of je hebt een vermoeden, plaats hem/haar dan meteen in deze ruimte en contacteer de ouders met de vraag het kind te komen halen. Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen in afwachting tot iemand het kind komt ophalen.   

Voorzie daarnaast ook een een EHBO-koffer en vul ze aan met onderstaande materialen:  

 • Handschoenen  

 • Alcoholgel  

 • Koorststhermometer 

 • Ontsmettingsmiddel 

 • Wegwerpmondmaskers