Skip to main content

Wat betekenen de kleurenfases?

Het komende werkjaar – dus minstens t.e.m. de zomer van 2021 – werken we met het jeugdwerk met de kleurenfases die ook in onderwijs gelden. Dat betekent dat de regels voor je KLJ-werking anders zullen zijn afhankelijk van de infectiedruk van het Coronavirus. Er zijn vier fases: groen, geel, oranje en rood. Het is de Vlaamse overheid die – in overleg met de veiligheidsraad en de experts van Celeval – beslist wanneer we in Vlaanderen veranderen van kleurenfase. Lokale overheden kunnen hier wel strenger in handelen als de lokale situatie dat vraagt en na aftoetsen met Vlaanderen en de experts.

Waar staan de kleurenfases voor?

Fase groen

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

Fase geel

Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.

Fase oranje

Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.

Fase rood

Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

Welke maatregelen moeten we in elke fase nemen?

Aangezien het besmettingsniveau bepalend is voor de kleurenfase zullen de bubbels afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers aangepast worden om het besmettingsrisico steeds aanvaardbaar te houden met de actuele situatie.

Fase groen

In fase groen gaan we weer over naar een normale werking zoals we die tot februari 2020 kenden. Wel blijft aandacht nodig voor handhygiëne voor de maaltijden en na een toiletbezoek. Je hoeft je op dat moment niet meer in bubbels te organiseren.

Fase geel

Vanaf fase geel maken we een onderscheid tussen drie leeftijdscategorieën:

  • Kinderen t.e.m. 12 jaar: we organiseren de KLJ-activiteiten in bubbels van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding). Binnen die bubbels hoeft social distancing niet gerespecteerd te worden.
  • Kinderen en jongeren van 13 jaar t.e.m. 17 jaar: we organiseren ons in bubbels van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding). Binnen die bubbels hoeft social distancing niet gerespecteerd te worden.
  • Jongeren van 18 jaar en ouder: we organiseren ons in groepen van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding). Binnen die groepen moet social distancing gerespecteerd worden en/of een mondmasker gedragen worden als dat niet mogelijk is. Daarom spreken we in alle maatregelen van groepen in plaats van bubbels. Indien je eten of drinken aanbiedt, moet je je verder aan de horeca-regels houden.

Opgelet!

  • Als een groep uit zowel -12- als +12-jarigen bestaat hanteer je de regels voor +12.
  • Als meer dan de helft van de groep 18 jaar of ouder is hanteer je de regels voor +18, anders hanteer je de regels voor +12.

KLJ is teleurgesteld met de regels voor +18 in fase geel, zeker gezien de mogelijkheden die er in de sportsector zijn. We doen er momenteel alles aan om aanpassingen van die regels te verkrijgen, maar daar blijkt momenteel geen enkele opening voor te zijn bij de beleidsmakers. We vragen je dus om je aan deze regels te houden.

We bundelden alle regels en draaiboeken rond activiteiten, overnachtingen en vergaderingen op onze website.

Fase oranje

Voor fase oranje gelden deze regels:

  • Kinderen t.e.m. 12 jaar: we organiseren de KLJ-activiteiten in bubbels van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding). Binnen die bubbels hoeft social distancing niet gerespecteerd te worden.
  • Kinderen en jongeren van 13 jaar t.e.m. 17 jaar: we organiseren ons in bubbels van maximaal 20 personen voor binnenactiviteiten en 50 personen voor buitenactiviteiten, telkens inclusief begeleiding. Binnen die bubbels hoeft social distancing niet gerespecteerd te worden.
  • Jongeren van 18 jaar en ouder: we organiseren ons in groepen van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding). Binnen die groepen moet social distancing gerespecteerd worden en/of een mondmasker gedragen worden als dat niet mogelijk is. Daarom spreken we in alle maatregelen van groepen in plaats van bubbels. Bij voorkeur vinden activiteiten buiten plaats, maar dat is geen verplichting. Indien je eten of drinken aanbiedt, moet je je verder aan de horeca-regels houden.

Opgelet!

  • Als een groep uit zowel -12- als +12-jarigen bestaat hanteer je de regels voor +12.
  • Als meer dan de helft van de groep 18 jaar of ouder is hanteer je de regels voor +18, anders hanteer je de regels voor +12.

We bundelden alle regels en draaiboeken rond activiteiten, overnachtingen en vergaderingen op onze website.

Fase rood

In fase rood, dat wil zeggen als de situatie totaal niet meer onder controle is, worden voor alle leeftijden de groepen beperkt tot 20 personen, mét social distancing voor iedereen. +12-jarigen moeten daarnaast verplicht mondmaskers dragen. Bovendien moeten de activiteiten buiten plaatsvinden.

We bundelden alle regels en draaiboeken rond activiteiten, overnachtingen en vergaderingen op onze website.