Skip to main content

Wat als iemand ziek wordt?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch iemand ziek worden tijdens of na een (meerdaagse) activiteit. Panikeer niet, want door het bubbelsysteem zal de besmetting sowieso op zijn slechtst beperkt blijven tot een kleine groep. De jeugdwerkregels hebben afgelopen zomer ook bewezen dat in het merendeel van de gevallen de besmetting tot slechts één persoon beperkt bleef. Hieronder vind je alvast een stappenplan

Welke symptomen zijn er?

De symptomen die kunnen wijzen op Covid-19 zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus en diarree. Zorg ervoor dat alle leiding deze symptomen kent en herkent.

Download de symptomenposter en hang hem op in je lokaal

Download

Besmetting tijdens een activiteit, weekend of kamp

Onderstaande stappen gelden als je een vermoeden van een besmetting hebt tijdens een activiteit, weekend of kamp. Klik hier voor de stappen die je moet volgen als de besmetting pas vastgesteld wordt na de activiteit, het weekend of kamp. Bovendien vind je onderaan deze pagina een schematisch overzicht van de te nemen stappen.

Plaats de persoon in quarantaine

Ben je nog op weekend of op kamp of heeft iemand symptomen van Covid-19 tijdens je activiteit? Plaats die persoon dan in een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte. Spreek voor de activiteit af welke ruimte daarvoor zal dienen en wie zich zal ontfermen over eventuele zieke(n). Voorzie gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon en zorg dat hij/zij de te volgen stappen bij een vermoeden van besmetting goed kent.

Indien de zieke persoon veel pijn of koorts heeft, mag je uitzonderlijk – en enkel als de ouders daar via de medische fiche schriftelijk toestemming voor gegeven hebben – één dosis paracetamol toedienen. Lees grondig de bijsluiter en pas de dosis aan aan de leeftijd en/of het gewicht van de zieke. Geef nooit geneesmiddelen aan een zieke zonder de schriftelijke toelating van de ouders. Je kan onbewust iemand ernstig ziek maken of zelfs doden (denk aan een allergie waar je geen weet van hebt).

Contacteer de ouders

Contacteer de ouders of voogd van de zieke persoon en leg uit wat er aan de hand is. Maak duidelijk dat je alle nodige zorgen toedient. Bespreek vervolgens wat er met de zieke zal gebeuren. Zieke kinderen, leiders of andere vrijwilligers horen namelijk niet thuis op een activiteit, weekend of een kamp, ongeacht of het Covid-19 betreft of niet. De deelnamevoorwaarden blijven altijd van toepassing, ook als iemands toestand verandert tijdens de activiteit, weekend of het kamp. Kijk dus hoe de zieke op een veilige manier thuis kan geraken. 

Laat de ouders een arts contacteren

Of je je moet laten testen op Covid-19 en wat de gevolgen zijn voor de rest van de groep, zal bepaald worden door een huisarts.

Omdat de procedure op dit moment zo complex is, vraag je best aan de ouders om zo snel mogelijk een arts te contacteren en te luisteren wat de gevolgen zijn voor de deelnemer en voor de andere deelnemers uit de bubbel of groep. Vraag de ouders ook jullie hiervan op de hoogte te houden.

Als een deelnemer van je activiteit positief test op Covid-19 en als het gevolgen heeft voor de andere deelnemers, zal er via de huisarts of de contacttracing contact worden opgenomen met je KLJ. Zorg ervoor dat je in dat geval alle contactgegevens van je aanwezigheidsregister en contactlogboek van de betreffende activiteit/evenement binnen handbereik hebt.

Besmetting na een activiteit, weekend of kamp

Er kan ook iemand ziektesymptomen krijgen vlak na een activiteit, weekend of kamp. In dat geval zal je het nieuws horen van (een ouder van) het lid zelf.

Alweer zijn er verschillende factoren (zie hierboven) die bepalen wat er vervolgens moet gebeuren. Zorg er in elk geval voor dat je het contactenlogboek van de activiteit bij de hand hebt en dat je alle info aan de contactspeurders kan geven als er naar gevraagd wordt.

Communiceer goed en voldoende

Communicatie aan de leden en hun ouders

Na een besmetting is het belangrijk dat je goed communiceert. Bereid je communicatie voor van zodra je weet dat er een vermoeden van besmetting is. Snel handelen is op dat moment belangrijk om eventuele bijkomende besmettingen te vermijden en om mensen niet nodeloos ongerust te maken. Stuur allereerst onderstaand mailtje.

Beste ouder,

Beste KLJ'er,

Helaas heeft één van de aanwezigen op [activiteit X] positief getest op het coronavirus in de twee dagen volgend op onze activiteit of is er een door de arts bevestigd vermoeden (dit kan het geval zijn bij een negatieve test waarbij de arts vermoedt dat de persoon toch positief is).

Sciensano bepaalt de procedures die nu gevolgd moeten worden. We maken hierbij een onderscheid in hoog en laag risicocontacten.

> Bij een activiteit met bubbelwerking -18 (met contact dus) en/of bij een activiteit met overnachting (voor alle leeftijden), gaat het om hoog risicocontacten. Omdat het gaat over een aanbod dat werkt met bubbels en overnachting wordt er gesproken over hoog risicocontacten. Of er een test en quarantaine noodzakelijk is, hangt af van de leeftijdscategorie, daarover kan je meer lezen in de procedures. Contacteer uw huisarts om de situatie te bespreken.

> Bij een activiteit waarbij de afstand bewaard bleef en/of mondmaskers gedragen werden, gaat het om laag risicocontacten en moet er alleen getest worden bij de personen die meer dan 15 minuten lang contact hadden op minder dan anderhalve meter afstand zonder mondmasker. Die personen zullen gecontacteerd worden door de contacttracing. Voor de andere deelnemers geldt verhoogde waakzaamheid voor symptomen, maar moet er niet getest worden.

Onze activiteit valt onder de [hoog/laag] risicocontacten.

Wanneer u gecontacteerd wordt door het Covid-19-contactopvolgingscenter, gelieve dan mee te delen dat uw kind deelnam aan ons aanbod en onderstaande contactgegevens mee te delen aan de persoon die u opbelt.
Indien uw kind ook positief blijkt te testen, willen wij u vriendelijk verzoeken dit ook aan ons mee te delen zodat wij de nodige documenten kunnen invullen voor tracing en onderzoek bij collectieve activiteiten.

We zijn er ons van bewust dat deze maatregelen heel vervelend zijn. Toch is het belangrijk dat we ze allemaal respecteren om bijkomende besmettingen te vermijden. Indien je vragen of bedenkingen hebt kan je contact opnemen met [leid(st)er X], via [gsm-nummer] of [e-mailadres].

Heel erg bedankt!

KLJ-groetjes,

De leiding

Stuur je leden en hun ouders vervolgens een sms’je (dat kan eenvoudig via Click) of een ander snel bericht om hen te vragen om onmiddellijk hun e-mail na te kijken i.v.m. een besmetting met het coronavirus. Zo ben je zeker dat iedereen de informatie zo snel mogelijk leest.

Communicatie met KLJ Nationaal

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk dat je KLJ Nationaal zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de bevestigde besmetting. Je kan dit 24/7 doen via het KLJ-noodnummer: 0475 77 51 10. Je kan KLJ Nationaal ook al bellen nog voor je de leden en hun ouders inlicht, dan ondersteunen we je bij die communicatie.

Indien nodig zullen we je vragen om bepaalde informatie op mail te zetten naar corona@klj.be en zullen we verder met jou door alle vervolgstappen gaan zodat we je zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van die stappen.

We zullen – eens de meest dringende stappen gezet zijn – ook samen met je afdeling nadenken over externe communicatie. De kans is groot dat op zijn minst op sociale media er over de besmettingen gesproken zal worden. Verder zal ook de lokale pers hier nieuws van willen maken. Het is daarom belangrijk om samen een communicatieplan op te maken waarbij we enerzijds afspreken wat je zelf proactief zal communiceren, en anderzijds voorbereiden wat de reactie zal zijn indien de pers vragen stelt. Door dit snel voor te bereiden, vermijd je dat je fouten maakt en negatief in de media komt.

Andere communicatie

Als de leden, hun ouders en KLJ Nationaal ingelicht zijn, neem je contact op met je jeugdconsulent of de burgemeester. Zij nemen op dat moment de lokale maatregelen in handen om verdere besmettingen in de gemeente te vermijden. Zij zullen ook de lokale contact tracering activeren en ervoor zorgen dat de situatie in de gemeente veilig blijft.

Verwijs de pers door

Als er een ziekte-uitbraak plaatsvindt tijdens je activiteit, weekend of kamp en journalisten komen dit te weten, dan zullen ze je zeker proberen te contacteren. In alle drukte komen die vragen heel ongelegen. Je beantwoordt ze daarom best niet zelf. Laat je zeker geen woorden in de mond leggen. We vragen en raden je daarom aan om journalisten door te verwijzen naar KLJ Nationaal. Op deze pagina vinden ze de juiste contactgegevens.