Skip to main content

Wat als iemand ziek wordt?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch iemand ziek worden tijdens of na een (meerdaagse) activiteit.  De jeugdwerkregels hebben afgelopen zomer ook bewezen dat in het merendeel van de gevallen de besmetting tot slechts één persoon beperkt bleef. Hieronder vind je alvast een stappenplan

Welke symptomen zijn er?

De symptomen die kunnen wijzen op Covid-19 zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus en diarree. Zorg ervoor dat alle leiding deze symptomen kent en herkent.

Download de symptomenposter en hang hem op in je lokaal

Download

Noodprocedure tijdens een kamp

We delen deze zomer de bubbels op in groepen per slaapzaal of tent. Wie in dezelfde slaapruimte ligt, heeft hoge risicocontacten, wie niet in dezelfde slaapzaal ligt niet. Wie wanneer getest moet worden, zal dus afhangen van je slaapcompagnons.

Stap 1: de persoon met symptomen gaat naar huis

Een persoon met duidelijke symptomen gaat onmiddellijk in afzondering, gaat naar huis en neem zo snel mogelijk een PCR-test af. In afwachting van de uitslag is de hele bubbel op kamp extra waakzaam. 

 • Als de test negatief is, kan de persoon weer aansluiten bij het kamp als hij 24u koorts- en symptoomvrij is.
 • Als de test positief is, voer je stap 2 van deze noodprocedure uit. 

Bel ook steeds het KLJ-noodnummer. Wij bieden de nodige ondersteuning. 

Stap 2: personen uit dezelfde slaapruimte gaan naar huis

Al wie in dezelfde slaapruimte sliep als de positief geteste persoon, moet naar huis, een PCR-test laten afnemen en zich in quarantaine plaatsen. 

 • Als niemand of minder dan 30% van de personen uit dezelfde slaapzaal positief test, mag het kamp verdergaan voor wie niet besmet is
 • Als meer dan 30% van de personen uit dezelfde slaapzaal positief test, komt er een mobiel testteam van het Rode Kruis ter plaatse. Dat testteam neemt een sneltest af bij iedereen.

Opgelet: Word je gebeld door de contacttracers? Houd ook buiten de slaapgroep rekening met intensieve contacten van de besmette persoon. Denk je dus nog aan bepaalde personen waarbij er sprake was van intensief contact (los van de slaapplek), toets dit dan zeker af bij de contacttracers. 

Stap 3: eventuele stappen na het bezoek van het mobiele testteam

Er zijn drie mogelijke scenario's nadat de resultaten van de sneltesten van het mobiel testteam (zie stap 2) bekend zijn.

 • Als er geen extra besmettingen zijn, mag het kamp voor iedereen die niet besmet is verdergaan.
 • Als er extra besmettingen zijn, maar als ze beperkt blijven in 1 slaapruimte, moeten enkel de deelnemers van die slaapruimte naar huis. Het kamp mag voor de anderen verdergaan.
 • Als er extra besmettingen zijn in meer dan 1 slaapruimte, dan gaat heel de bubbel naar huis.

Na 2/4 dagen wordt opnieuw iedereen met een sneltest getest.

Verwijs pers door naar KLJ Nationaal

Als er een ziekte-uitbraak plaatsvindt tijdens je activiteit, weekend of kamp en journalisten komen dit te weten, dan zullen ze je zeker proberen te contacteren. In alle drukte komen die vragen heel ongelegen. Je beantwoordt ze daarom best niet zelf. Laat je zeker geen woorden in de mond leggen. We vragen en raden je daarom aan om journalisten door te verwijzen naar KLJ Nationaal. Op deze pagina vinden ze de juiste contactgegevens.

Communiceer goed en voldoende

Bij een (vermoeden van een) besmetting is het belangrijk dat je goed communiceert. Bereid je communicatie dan ook goed voor. Snel handelen is op dat moment belangrijk om eventuele bijkomende besmettingen te vermijden en om mensen niet nodeloos ongerust te maken. Wij helpen je alvast een handje met enkele voorbeeldbrieven.

Brief rond GDPR

We weten dat (persoons)gegevens verzamelen en bijhouden GDPR-gewijs niet altijd evident is, toch zijn er voldoende redenen om alle gegevens (ook het rijksregisternummer) op te vragen (wel enkel en alleen in functie van invullen van gegevens voor tracing nadien. Je mag de gegevens dus ook niet langer bijhouden dan nodig.) Om je daarbij te helpen, vind je hieronder een brief die je vooraf kan bezorgen aan de ouders en die verduidelijkt welke gegevens nodig zijn, waarom, hoelang, naar wie...

Brief voor ouders besmette persoon

Onderstaande brief geeft alle informatie aan de ouders van een deelnemer of mede-begeleiding die naar huis gaat om getest te worden

Brief voor andere ouders van heel de bubbel en eventuele andere bubbels bij vermoedde besmetting

Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding van de hele bubbel waarin de vermoedde besmetting werd vastgesteld. Je stuurt deze brief, of een aangepaste versie, best ook naar de ouders van eventuele andere bubbels. Zo krijgen ze rechtstreeks info van je afdeling en laat je ze weten dat hun kind normaal gezien geen impact zal ondervinden van eventuele besmettingen.

Brief voor andere ouders voor heel de bubbel bij gekend testresultaat

Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding van de hele bubbel wanneer het testresultaat gekend is, om de volgende stappen toe te lichten.

Brief voor andere ouders van deelnemers uit dezelfde slaapruimte

Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding die in dezelfde slaapruimte sliepen

Brief voor ouders in geval van testing ter plaatse

Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding die een testing ter plaatse zullen ondergaan.

Brief voor je kampgemeente en je eigen gemeente

Deze brief geeft alle informatie over de procedures en veiligheidsmaatregelen voor de lokale besturen.

Brief voor aanvraag medisch aanspreekpunt

Deze brief kan je gebruiken om een huisarts te contacteren om je medisch aanspreekpunt te zijn.

Brief nazorg

Deze brief kan je gebruiken om iedereen op de hoogte te brengen na een activiteit zonder besmettingen waar iedereen op moet blijven letten en wat te doen als er toch nog een besmetting bevestigd zou worden.

Veelgestelde vragen over de noodprocedure

Moet elke zieke deelnemer de activiteit verlaten? 

Een belangrijke deelnamevoorwaarde is dat je niet ziek mag zijn om te kunnen deelnemen. Dat wil inderdaad zeggen dat er mogelijks in de zomer van 2021 meer deelnemers naar huis zullen moeten. De zieke gaat bij vermoeden van Covid-19 in quarantaine voor men wordt opgehaald of voor het einde van de activiteit en wordt naar huis gestuurd. Twijfel bij ernstige symptomen zeker niet om urgente hulp in te schakelen. 

Wat met breuken, verstuikingen, insectenbeten…?

Wie een verwonding oploopt zoals een breuk of te maken krijgt met een niet-besmettelijk probleem waarbij tussenkomst van een (huis)arts nodig is, bv. allergische reactie op een beet, etc., hoeft niet in quarantaine. Als je de maatregelen volgt, kan je dan een plaatselijke dokter of ziekenhuis bezoeken. Of deze persoon verder kan deelnemen aan de activiteit of kamp, kan ook door de dokters geadviseerd worden. 

Welke rol spelen wij als begeleiding in de tracing? 

Er wordt in eerste instantie aan groepen gevraagd om zeer goed bij te houden wie in welke bubbels zit, met welke externen deze bubbels (eventueel) in contact komen, hoe de bubbels zich verhouden t.a.v. elkaar. Daarnaast wordt het in deze noodprocedure zeer belangrijk om, afhankelijk van overnachting of geen overnachting, ook een goed beeld te hebben van de slaap- en eetgenoten van de besmette persoon. Wat hierbij kan helpen; overzichtsfoto’s maken van je eetmomenten, werken met vaste tafel- of slaapgenoten,...

Wie moet je verwittigen bij positief geteste Covid-19-besmetting?

 • De ouders van kind zelf 
 • KLJ Nationaal
 • De ouders van kinderen uit dezelfde bubbel
 • De ouders van kinderen uit andere bubbels van hetzelfde kamp. Zo kan je inspelen op eventuele vragen en vermijd je ongerustheid.
 • De huisarts op het thuisfront.
 • De eigenaar van het gebouw/terrein of de lokale contactpersoon 
 • Je eigen jeugddienst

Door transparant en proactief te communiceren, toon je verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid. Zorg hierbij voor vertrouwelijkheid van de gegevens van de besmette persoon.

Wanneer kan je terugkomen op de activiteit of later aansluiten na ziektesymptomen? 

 • Heeft een arts een medische inschatting gedaan met of zonder test? En was de test negatief? Dan kan je weer meedoen aan het kamp als je 24u symptoomvrij bent, tenzij de arts iets anders bepaalt. Je kan bijvoorbeeld toch een quarantaine opgelegd krijgen, ook bij een negatieve test. 
 • Is er geen medische inschatting geweest of je al dan niet een test moet doen? Dan kan je weer meedoen aan het kamp als je 3 dagen symptoomvrij bent geweest.
 • Heb jij, iemand in je omgeving of van je nauwe contacten een positieve test afgelegd? Dan houd je je aan de regelgeving rond quarantaine of eventuele isolatie, en een bijkomende hertesting. 
 • Als je na een hertest de medische inschatting krijgt dat je opnieuw kunt deelnemen, kan dit als je geen symptomen hebt.

Welke contacten geef ik door aan de coronacoördinator als de tracing me belt?

Je gebruikt hiervoor het aanwezigheidsregister en logboek en geeft de contacten door afhankelijk van de (testing-)fase waarin je je bevindt (slaapgenoten of grotere groep). Bij een kamp geef je alle personen door die in dezelfde slaapruimte geslapen hebben als de besmette persoon waarover sprake is.

Noot: Houd ook buiten de slaapgroep rekening met intensieve contacten van de besmette persoon. Denk je dus nog aan bepaalde personen waarbij er sprake was van intensief contact (los van de slaapplek), toets dit dan zeker af bij de contacttracers. 

Hoe zit het met hertesten na 2/4 dagen?

Zoals je kan zien in de noodprocedure en flowchart, wordt er in specifieke gevallen gevraagd om te hertesten als de bubbel ter plaatse blijft. Je maakt hiervoor een afspraak wanneer de eerste testing afgelopen is en de volgende stappen bepaald zijn. Wanneer je activiteit afgelopen is voordat een eventuele hertesting georganiseerd kan worden, wordt er overgeschakeld op de gewone tracing.

Checklist: wat heb je nodig voor de noodprocedure?

 • Aanpassing van je activiteiten op basis van vaste tafel- OF slaapgenoten. Als dat niet kan, werk je best een alternatief registratiesysteem uit. 
 • Ga de impact van je bubbelgrootte na op je eventuele noodprocedure met testing ter plaatse of meteen naar huis gaan. 
 • Ga de lokale regelgeving van je activiteit na (buitenland/gemeente/stad). 
 • Zorg voor communicatie op voorhand aan de ouders/opvoedingsverantwoordelijken van alle deelnemers over de te volgen stappen.
 • Zorg dat al je begeleiders weten dat er een noodprocedure in werking gaat van zodra er een deelnemer thuis positief test (of ter plaatse wanneer buitenlandse regelgeving dat zo voorschrijft). 
 • Zorg voor een medisch aanspreekpunt voor wanneer de huisdokter niet bereikbaar is. 
 • Zorg dat je weet wat je moet doen bij een bevestigde besmetting en of je voor de testingstrategie kan gaan. Wanneer deze testing effectief in werking gaat, neem je contact op met KLJ Nationaal.
 • Zorg voor een goed contactlogboek zodat je de nodige contacten goed kan doorgeven. 
 • Wanneer je als coronacoördinator gecontacteerd wordt door de tracing na afloop van een activiteit, geef je de slaapgenoten door. Hou hierbij goed in de gaten of het over 1 of verschillende slaapruimtes gaat en contacteer indien nodig bijkomende hulp bij de eerstelijnszone van de thuisgemeente van je deelnemer. 

Besmetting na een activiteit, weekend of kamp

Er kan ook iemand ziektesymptomen krijgen vlak na een activiteit, weekend of kamp. In dat geval zal je het nieuws horen van (een ouder van) het lid zelf.

Alweer zijn er verschillende factoren (zie hierboven) die bepalen wat er vervolgens moet gebeuren. Zorg er in elk geval voor dat je het contactenlogboek van de activiteit bij de hand hebt en dat je alle info aan de contactspeurders kan geven als er naar gevraagd wordt.