Skip to main content

Wat als iemand ziek wordt?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch iemand ziek worden tijdens of na een (meerdaagse) activiteit. Panikeer niet, want door het bubbelsysteem zal de besmetting sowieso op zijn slechtst beperkt blijven tot een kleine groep. De jeugdwerkregels hebben afgelopen zomer ook bewezen dat in het merendeel van de gevallen de besmetting tot slechts één persoon beperkt bleef. Hieronder vind je alvast een stappenplan

Welke symptomen zijn er?

De symptomen die kunnen wijzen op Covid-19 zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus en diarree. Zorg ervoor dat alle leiding deze symptomen kent en herkent.

Download de symptomenposter en hang hem op in je lokaal

Download

Besmetting tijdens een activiteit, weekend of kamp

Onderstaande stappen gelden als je een vermoeden van een besmetting hebt tijdens een activiteit, weekend of kamp. Klik hier voor de stappen die je moet volgen als de besmetting pas vastgesteld wordt na de activiteit, het weekend of kamp. Bovendien vind je onderaan deze pagina een schematisch overzicht van de te nemen stappen.

Contacteer een huisarts

Vertoont één van je leden tijdens een activiteit, weekend of kamp symptomen van Covid-19 of heb je een vermoeden van een besmetting? Contacteer dan telefonisch een huisarts. Ga zeker niet fysiek langs bij de huisarts of het ziekenhuis, dat doe je alleen als de dokter daar uitdrukkelijk om vraagt. De dokter beslist wat er vervolgens moet gebeuren. Volg de instructies dus goed op.

Plaats de persoon in quarantaine

Ben je nog op weekend of op kamp of heeft iemand symptomen van Covid-19 tijdens je activiteit? Plaats die persoon dan in een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte. Spreek voor de activiteit af welke ruimte daarvoor zal dienen en wie zich zal ontfermen over eventuele zieke(n). Voorzie gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon en zorg dat hij/zij de te volgen stappen bij een vermoeden van besmetting goed kent.

Indien de zieke persoon veel pijn of koorts heeft, mag je uitzonderlijk – en enkel als de ouders daar via de medische fiche schriftelijk toestemming voor gegeven hebben – één dosis paracetamol toedienen. Lees grondig de bijsluiter en pas de dosis aan aan de leeftijd en/of het gewicht van de zieke. Geef nooit geneesmiddelen aan een zieke zonder de schriftelijke toelating van de ouders. Je kan onbewust iemand ernstig ziek maken of zelfs doden (denk aan een allergie waar je geen weet van hebt).

Contacteer de ouders

Contacteer de ouders of voogd van de zieke persoon, leg uit wat er aan de hand is en vertel dat je een dokter geraadpleegd hebt. Maak duidelijk dat je alle nodige zorgen toedient. Bespreek vervolgens wat er met de zieke zal gebeuren. Zieke kinderen, leiders of andere vrijwilligers horen namelijk niet thuis op een activiteit, weekend of een kamp, ongeacht of het Covid-19 betreft of niet. De deelnamevoorwaarden blijven altijd van toepassing, ook als iemands toestand verandert tijdens de activiteit, weekend of het kamp. Kijk dus hoe de zieke op een veilige manier thuis kan geraken. Zeg de ouders dat ze het lid zo snel mogelijk moeten laten testen op Covid-19 en dat ze je het resultaat – van zodra dat beschikbaar is – meteen laten weten. Wees voorzichtig tot je de uitslag kent.

Op weekend of kamp

Als een lid ziek naar huis moet tijdens een weekend of kamp, moeten alle deelnemers (leden én leiding) van de bubbel extra voorzichtig zijn. Onderling contact is nog steeds toegelaten, maar de bubbel mag het (kamp)terrein niet verlaten en mag niet in contact komen met externen tot de uitslag van de test bekend is. Van zodra blijkt dat de test negatief is, vallen de beperkingen weg.

Tijdens een gewone activiteit

Als een lid met Covid-19-symptomen naar huis gaat tijdens een activiteit, moeten alle deelnemers (leden én leiding) van de bubbel extra voorzichtig zijn. Tijdens de activiteit is onderling contact nog toegelaten, maar beperk je dit in de mate van het mogelijke tot een minimum. Zeg tegen alle leden en hun ouders dat er een vermoeden van besmetting is. Ze beperken daarom (ook met gezinsleden) best hun contacten tot een absoluut minimum, tot de uitslag van de test gekend en negatief is. Ze kunnen alleszins geen deel uitmaken van een andere bubbel tot de uitslag gekend en negatief is. Dat betekent dus dat ze tot die tijd niet naar school kunnen gaan of deelnemen aan een andere activiteit (ook geen sportactiviteiten, teken- of muziekschool…).

Bij bevestigde besmetting: stuur heel de bubbel naar huis

Als de ouders je laten weten dat de zieke persoon wel degelijk Covid-19 heeft, dan moet heel de bubbel van de besmette persoon naar huis. Iedereen moet zo snel mogelijk een Covid-test laten afnemen door de huisarts. Bovendien mogen alle personen uit die bubbel 14 dagen niet naar school of werk gaan en niet deelnemen aan nieuwe kampen of activiteiten, ook als hun eigen test negatief is. Sommige tests geven immers een vals negatief resultaat omdat de besmetting bijvoorbeeld nog te recent gebeurd is. Volg verder zeker de stappen onder ‘Wat als de test positief is?’.

Ga met je leden in gesprek

Bekijk welke communicatie naar de andere leden en leiding nodig is. Neem de nodige tijd om dit in de groep te bespreken, om te informeren, te luisteren en te ventileren.

Besmetting na een activiteit, weekend of kamp

Er kan ook iemand ziektesymptomen krijgen vlak na een activiteit, weekend of kamp. Ook dan moet je stappen ondernemen. 

Sensibiliseer je leden en hun ouders

Om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen, is het belangrijk dat alle leden en ouders bewust zijn van de verantwoordelijkheden die ze hebben na een activiteit of kamp. Geef je leden mee dat ze de leiding op de hoogte moeten brengen wanneer blijkt dat iemand binnen de 14 dagen symptomen van COVID-19 heeft. Breng andere leden en ouders hiervan op de hoogte bij voorkeur op papier bijvoorbeeld bij de inschrijving.

Laat het lid testen

Als je op de hoogte gebracht wordt dat een KLJ'er symptomen van Covid-19 heeft, vraag dan dat die persoon zich zo snel mogelijk laat testen. Normaal gezien zullen de ouders of meerderjarige leden deze stap zelf zetten. Dit is in het belang van de KLJ'er én van iedereen die bij hem/haar in de bubbel zat.

Breng de andere leden uit de bubbel op de hoogte

Als er een vermoeden is van een Covid-19-besmetting, dan is het belangrijk dat iedereen die in nauw contact kwam met deze persoon hiervan op de hoogte is. Zo kan iedereen uit de bubbel zijn/haar gedrag aanpassen en eventuele bijkomende besmettingen vermijden.

Noem geen namen van (vermoedelijk) besmette personen. Dit werkt stigmatiserend en zal mensen afschrikken om eerlijk een (mogelijke) besmetting te melden, terwijl dat net cruciaal is om in de eerste dagen bijkomende besmettingen te vermijden.

Vraag aan de leden in de bubbel én hun gezinsleden om hun contacten tot een absoluut minimum te beperken, ook onderling, tot de uitslag van de test gekend en negatief is. Ze kunnen alleszins geen deel uitmaken van een andere bubbel tot de uitslag gekend en negatief is. Dat betekent dus dat ze tot die tijd niet naar school kunnen gaan of deelnemen aan een andere activiteit (ook geen sportactiviteiten, teken- of muziekschool…).

Vergeet zeker ook geen contact op te nemen met (externe) personen die in contact kwamen met de bubbel. Indien zij een onveilig contact hadden (bv. een persoon is onwetend binnengelopen tijdens de activiteit en heeft contact gehad met iemand uit de bubbel) moeten zij zich aan dezelfde beperkingen houden als de personen die deel uitmaakten van de bubbel zelf.

Breng KLJ Nationaal op de hoogte

Voor de contact tracing is het belangrijk dat we ook bij KLJ op de hoogte zijn van een vermoeden van besmetting in KLJ-verband. Dit zal geen gevolgen hebben, maar stelt ons in staat om ons voor te bereiden op een mogelijke besmetting en je te ondersteunen. Stuur een mail naar corona@klj.be en geef deze informatie mee:

 • Datum van de activiteit;
 • Datum waarop een vermoeden gemeld werd aan de leiding;
 • Naam, voornaam en geboortedatum van de betrokken persoon;
 • Of de betrokken persoon zich reeds liet testen of dat de test gepland is;
 • Eventuele andere relevante informatie of vragen die jullie hebben.

Als je niet zeker bent of je KLJ moet contacteren, aarzel dan niet om het KLJ-noodnummer (0475 775 110) te bellen. Dat nummer is het hele jaar rond 24/7 bereikbaar. In de eerste plaats is KLJ er om jouw afdeling te ondersteunen. We zullen daarom ook prioritair al je vragen beantwoorden en zorgen dat je goed voorbereid bent voor de stappen die je moet zetten als het resultaat positief zou zijn.

Bereid je voor op een eventuele positieve test

Bereid je waar mogelijk al voor. Zo moet je je niet meer klaarmaken als je overstelpt wordt met vragen.

Maak zeker volgende zaken in orde:

 • Het contactlogboek van de activiteit: zorg dat het volledig en up-to-date is;
 • E-mails die je zal verzenden bij een positieve test: spreek af wie de contactpersoon voor ouders en leden is, pas de tekst aan jullie situatie aan en zet de juiste mailadressen alvast klaar zodat je de mail snel kan uitsturen als dat nodig is. We raden af om de mail al in een mailprogramma klaar te zetten, zodat je niet per ongeluk op verzenden klikt en onnodig paniek veroorzaakt.
 • Je telefoon: zorg dat je telefoonnummers en mailadressen opgeslagen hebt van belangrijke personen die je snel moet kunnen bellen. Denk bijvoorbeeld aan je jeugdconsulent, burgemeester, de huisartsen en het KLJ-noodnummer (0475 77 51 10).

Als de test negatief is

Breng je leden en hun ouders op de hoogte als de test negatief was. Bedank hen voor hun verantwoordelijkheidszin en voor de opofferingen die ze in de afgelopen dagen brachten. Ze hoeven zich nu niet meer aan de beperkingen te houden die je hen oplegde.

Wat als iemand positief test?

Als de test positief is, is het zeer belangrijk dat je snel handelt. Een Covid-19-besmetting leidt bij jonge mensen haast nooit tot ernstige symptomen. Paniek is dus niet nodig, maar snel handelen om mogelijke besmettingen te voorkomen wel. Breng in onderstaande volgorde deze personen onmiddellijk op de hoogte:

 • De leden uit de bubbel van de besmette persoon en hun ouders – in de eerste plaats via sms en e-mail (zie hieronder voor een voorbeeldtekstje);
 • KLJ-nationaal (24/7 via het KLJ-noodnummer: 0475 77 51 10);
 • Je jeugdconsulent of de burgemeester;
 • Eventuele andere rechtstreeks betrokken.

Communicatie aan de leden en hun ouders

Bereid je communicatie voor van zodra je weet dat er een vermoeden van besmetting is. Snel handelen is op dat moment belangrijk om eventuele bijkomende besmettingen te vermijden. Stuur allereerst onderstaand mailtje.

Dag KLJ’er,
Beste ouder,

Helaas heeft één van de aanwezigen op [activiteit X] positief getest op het coronavirus. We vragen je daarom om onmiddellijk volgende regels te respecteren:

 • Ga onmiddellijk in thuisquarantaine met het hele gezin: niemand mag gedurende minimaal 14 dagen het huis verlaten, zelfs als je zelf negatief test. Ook mag niemand van buiten het gezin jullie huis betreden of onbeschermd contact met jullie hebben.
 • Neem telefonisch contact op met je huisarts, vertel dat je in contact kwam met iemand die positief testte op het coronavirus en dat je je wil laten testen. Laat in de eerste plaats de deelnemer aan de activiteit testen. Als iemand in je gezin symptomen van Covid-19 heeft, laat die persoon dan ook testen. De symptomen zijn koorts, keelpijn, hoesten, moeilijkheden met ademhalen, verstopte neus en/of diarree. Volg de instructies van je huisarts op.
 • Breng eventuele personen waarmee je nauw contact had tussen de KLJ-activiteit en nu op de hoogte dat je contact had met iemand die positief heeft getest op het coronavirus. Vraag die personen om dezelfde stappen te zetten die je in deze e-mail terugvindt.
 • Maak afspraken met vrienden of familie i.v.m. boodschappen doen en andere afspraken buitenshuis. Om de verdere verspreiding van het coronavirus in onze gemeente te vermijden is het absoluut noodzakelijk dat je thuisblijft.
 • Breng ons op de hoogte van het resultaat van de Covid19-test van jouw gezinsleden. Zo kunnen we de contact tracing mee helpen ondersteunen én kunnen we in kaart brengen of de besmetting zich tijdens de activiteit heeft voorgedaan of niet. We communiceren deze informatie enkel met KLJ Nationaal (i.v.m. de contact tracing van de Vlaamse overheid) en met de contact tracers van onze gemeente.

We zijn er ons van bewust dat deze maatregelen heel vervelend zijn. Toch is het belangrijk dat we ze allemaal respecteren om bijkomende besmettingen te vermijden. Indien je vragen of bedenkingen hebt kan je contact opnemen met [leid(st)er X], via [gsm-nummer] of [e-mailadres].

Heel erg bedankt!

KLJ-groetjes,

De leiding

Stuur je leden en hun ouders vervolgens een sms’je (dat kan eenvoudig via Click) of een ander snel bericht om hen te vragen om onmiddellijk hun e-mail na te kijken i.v.m. een besmetting met het coronavirus. Zo ben je zeker dat iedereen de informatie zo snel mogelijk leest.

Het kan wenselijk zijn om iedereen op te bellen, zodat je meteen op vragen kan antwoorden, maar doe dit enkel als je voldoende mensen hebt om dit snel en efficiënt te doen. Voor een ledengroep van 50 personen ben je met 5 personen al snel 2 uur aan het telefoneren omdat je ook heel wat vragen zal moeten beantwoorden. Onderschat dit dus niet. Vermijd vooral dat er onjuiste informatie doorverteld kan worden doordat leden/ouders zelf beginnen rondbellen. Daarom is eenduidige, snelle communicatie naar iedereen tegelijk nodig.

Communicatie met KLJ Nationaal

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk dat je KLJ Nationaal zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de bevestigde besmetting. Je kan dit 24/7 doen via het KLJ-noodnummer: 0475 77 51 10. Je kan KLJ Nationaal ook al bellen nog voor je de leden en hun ouders inlicht, dan ondersteunen we je bij die communicatie.

We zullen je vragen om bepaalde informatie op mail te zetten naar corona@klj.be en zullen verder met jou door alle vervolgstappen gaan zodat we je zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van die stappen.

We zullen – eens de meest dringende stappen gezet zijn – ook samen met je afdeling nadenken over externe communicatie. De kans is groot dat op zijn minst op sociale media er over de besmettingen gesproken zal worden. Verder zal ook de lokale pers hier nieuws van willen maken. Het is daarom belangrijk om samen een communicatieplan op te maken waarbij we enerzijds afspreken wat je zelf proactief zal communiceren, en anderzijds voorbereiden wat de reactie zal zijn indien de pers vragen stelt. Door dit snel voor te bereiden, vermijd je dat je fouten maakt en negatief in de media komt.

Andere communicatie

Als de leden, hun ouders en KLJ Nationaal ingelicht zijn, neem je contact op met je jeugdconsulent of de burgemeester. Zij nemen op dat moment de lokale maatregelen in handen om verdere besmettingen in de gemeente te vermijden. Zij zullen ook de lokale contact tracering activeren en ervoor zorgen dat de situatie in de gemeente veilig blijft.

Verwijs de pers door

Als er een ziekte-uitbraak plaatsvindt tijdens je activiteit, weekend of kamp en journalisten komen dit te weten, dan zullen ze je zeker proberen te contacteren. In alle drukte komen die vragen heel ongelegen. Je beantwoordt ze daarom best niet zelf. Laat je zeker geen woorden in de mond leggen. We vragen en raden je daarom aan om journalisten door te verwijzen naar KLJ Nationaal. Op deze pagina vinden ze de juiste contactgegevens.

Schematisch stappenplan

Omdat we er ons van bewust zijn dat bovenstaande info heel uitgebreid is, schetsen we de procedure ook nog eens schematisch. Tip: Print het schema en hang het in je leidingslokaal.