Skip to main content

In functie van je activiteiten, weekends, kampen, evenementen of vergaderingen moet je je soms (als groep) verplaatsen. Op deze pagina vatten we de regels samen die je daarbij moet respecteren.

Brengen en afhalen van leden en bagage

Motiveer je leden om – in de mate van het mogelijke – zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar activiteiten te komen. Op die manier is het aantal externen aan jullie lokaal, kamp- of weekendplaats beperkt en maak je ook in normale tijden de omgeving van je lokaal veiliger doordat er minder auto’s manoeuvreren.

Als dat niet mogelijk of wenselijk is, zorg er dan voor dat je duidelijke afspraken maakt over wat mag en niet mag. Zo is het belangrijk dat ouders enkel in contact komen met hun eigen kinderen én dat eventuele meerdere bubbels op de locatie van elkaar gescheiden blijven, ook tijdens dit soort momenten. Volg zeker deze tips:

 • Spreid de start- en einduren van je activiteiten indien er meerdere bubbels op dezelfde dag activiteit hebben. Zo mixen ze ook niet tijdens het brengen en afhalen.
 • Als spreiding in tijd niet mogelijk is, spreek dan voor heel het werkjaar aparte breng- en afhaalplaatsen af die het hele jaar lang blijven gelden (vb. één groep verzamelt voor het lokaal, de andere groep op het terrein…)
 • Vraag ouders om de geldende samenlevingsregels te volgen ten opzichte van elkaar (social distancing, mondmasker) en spreek hen aan op hun voorbeeldfunctie als ze dat niet doen.

Als je op kamp of weekend vertrekt, zorg dan dat je je in lijn met volgende richtlijnen organiseert:

 • Vraag je leden om hun bagage te labelen met de kleur of het symbool van hun bubbel. Zo kan je die bij het uitladen meteen juist sorteren.
 • Laat deelnemers hun bagage afleveren in een tijdsslot per bubbel.

Carpoolen

Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden te carpoolen. Toch is het belangrijk om rekening te houden met volgende afspraken:

 • Je moet een minimale afstand van 1,5 m tussen elke persoon behouden tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van 'de nauwe contacten' telt die maatregel niet. Het dragen van een mondmasker wordt tijdens carpoolen sterk aanbevolen.
 • Ouders kunnen in de auto enkel hun eigen kinderen meenemen. Als al hun kinderen in één bubbel zitten dan mogen er ook andere kinderen uit diezelfde bubbel mee. Behoren hun kinderen tot verschillende bubbels, dan kunnen er geen andere kinderen mee in de auto.
 • Als ouder draag je sowieso een mondmasker wanneer je kinderen van een ander gezin vervoert.
 • Vervoer je als ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin, dan draagt dat kind ook een mondmakser.
 • Voorzie in goede (hand-)hygiëne: alle inzittenden gebruiken voor én na de rit handgel (of wassen de handen indien mogelijk grondig).
 • Hou in het contactlogboek bij welke leden bij welke ouders in de auto hebben gezeten, in functie van de contact tracing.

Openbaar vervoer

Met de trein

 • Reserveren doe je per bubbel, ten laatste 10 werkdagen voor de vertrekdatum. Er zullen zitplaatsen voorzien worden voor je bubbel, indien mogelijk zelfs afgezonderd van andere reizigers. Spreek goed af met de contactpersoon van NMBS.
 • Alle leden van 12 jaar of ouder dragen een mondmasker, vanaf het betreden van het station. Ook op de perrons en aan boord van de trein, dus spreek af buiten het station.
 • Hou voldoende afstand van de andere reizigers. Leden van dezelfde bubbel kunnen wel naast elkaar zitten. 
 • Vertrek bij voorkeur tijdens de daluren (na 9u en voor 16u) om druktes op het perron en in de trein te vermijden.
 • Noteer welke treinen en wagonnummers jullie namen met welke bubbel, in functie van de contact tracing. Hou deze gegevens een maand bij.
 • Meerdere bubbels verspreid je best over verschillende treinen (verschillende tijdstippen). Kan dit niet, dan vermijd je contact tussen bubbels door verschillende wagons te kiezen (zoals bepaald via de reservatie). 
 • Hou ook rekening met het verzamelen van de leden aan het station: doe dit per bubbel (dus op verschillende tijdstippen of op verschillende locaties). Overloop hier ook nog eens voor de laatste keer de afspraken die gelden op de trein, zodat de treinreis op een ontspannen manier kan verlopen.

Met de bus of tram van De Lijn, MIVB of TEC

 • Alle leden van 12 jaar of ouder dragen een mondmasker, ook aan de halte zelf.
 • Hou voldoende afstand van de andere reizigers. Leden uit één bubbel kunnen wel naast elkaar zitten.
 • De Lijn: Reizen jullie met meer dan 45 personen, dan moet je een versterkingsrit aanvragen. Doe dit tijdig (kampen in juli: vóór 15 juni; kampen in augustus: vóór 1 juli).
 • Noteer welke bus(sen) jullie namen met welke bubbel, in functie van de contact tracing. Hou deze gegevens een maand bij.
 • Reis je met meerdere bubbels, kies dan voor elke bubbel een ander tijdstip van vertrek. Zo spreid je de bubbels over meerder bussen en is er geen contact tussen de bubbels onderling. Hou ook rekening met het verzamelen van de leden aan de bushaltes: vermijd dat er meerdere bubbels op dezelfde plaats op hetzelfde moment wachten op een bus.

Privé-busvervoer

Huur je een bus voor een verplaatsing van je groep, hou je dan aan volgende regels:

 • Neem contact op met de busmaatschappij. Zij mogen sinds 19 juni 2020 de volledige capaciteit van hun bussen benutten, zolang er tussen de bubbels voldoende afstand gegarandeerd kan worden. Meerdere bubbels per bus met één dek kan, maar raden we zeker niet aan.
 • De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden.
 • Gebruik je met meer dan één bubbel dezelfde bus? Maak dan goede afspraken hoe het op- en afstappen gebeurt, want de bubbels moeten gescheiden blijven tijdens het in- en uitstappen.
 • Ga je op kamp met een dubbeldekker? Plaats dan bij voorkeur één bubbel op het bovendek en één bubbel op het onderdek (bubbel van max 50 personen boven, bubbel van max 25 personen beneden).
 • Spreid het vertrek per bubbel in tijd (bv Bubbel 2 vertrekt 30 minuten na bubbel 1). Is spreiding in tijd niet mogelijk, probeer dan een spreiding in plaats door de bussen op verschillende plaatsen te laten vertrekken. Laat ouders afstand houden en denk aan de handhygiëne bij het in- en uitladen van bagage.
 • Alle leden van 12 jaar of ouder dragen een mondmasker op de bus (ook bij het opstappen).
 • Hou voldoende afstand van de buschauffeur.
 • Noteer de naam van de buschauffeur(s) in het logboek, in functie van de contact tracing. Hou deze gegevens een maand bij.

Drukke openbare plaatsen

De overheid verplicht iedereen vanaf 12 jaar om altijd een mondmasker op zak te hebben en dit ook te dragen als de drukte veilig afstand houden moeilijk maakt. Probeer met je leden in de eerste plaats zo’n locaties te vermijden, maar als het niet anders kan, hou je dan ook als groep aan deze regels. Zorg er dus voor dat je de locaties waar je passeert kent en de lokale maatregelen nagekeken hebt. Zo zijn veel winkelgebieden in grotere steden permanente ‘mondmaskerzones’ en hebben ook bepaalde gemeenten enkele straten als mondmaskerzone ingericht. Wees hierop voorbereid.