Zoeken
| | |
 Stap 6: Publiceren in het staatsblad

De statuten van je vzw moeten verschijnen in het Staatsblad om een definitieve rechtspersoonlijkheid te krijgen. Je moet hier zelf niet voor zorgen: de Rechtbank van Koophandel zorgt voor deze publicatie. Daarvoor vulde je op Aangifteformulier I luik A en B in.
Je moet wel zelf de betaling aan het Staatsblad in orde brengen. De publicatie van nieuwe statuten kost 137,34 euro. Elke wijziging die je later in het staatsblad laat publiceren kost overigens 103,70 euro. Een goed argument om goed na te denken over je statuten! Deze bedragen zijn incl. BTW, gelden voor 2006 en worden jaarlijks geïndexeerd. Aangepaste bedragen vind je op http://www.staatsblad.be/.

Je schrijft dit bedrag over op rekeningnummer 679-2005502-27 van ‘Het Belgisch Staatsblad’.
Na deze betaling moet je nog een zestal weken wachten, vanaf dan kan je je statuten downloaden op http://www.staatsblad.be/ (verschijnt enkel nog online).